Disseny de Components Metàl·lics en l'Equipament Industrial > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Disseny de Components Metàl·lics en l'Equipament Industrial

Postgrau Presencial.

Presentació

20a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial.

Per afrontar els seus reptes de futur, la indústria ha de dotar-se dels equipaments que millor s'adaptin als seus processos de producció i els facin ser competitius a nivell internacional. Una de les activitats més apassionants per als enginyers és el procés de definició, disseny i desenvolupament d'una màquina a partir d'unes funcions i unes prestacions prèviament establertes.

Per al disseny dels béns d'equip, o productes anàlegs, és necessari el coneixement dels materials metàl·licsi les tecnologies de fabricació. Són aspectes que no poden ser prou desenvolupats en les carreres universitàries d'enginyeria, necessàriament més genèriques. El Postgrau de Disseny de Components Metàl·lics en l'Equipament Industrial omple aquest buit.

El disseny de màquines i equipaments industrials comporta la creació de components metàl·lics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació,etc.El dissenyador disposa avui dia en el mercat d'una diversitat creixent de materials i processos de conformació, de tractament i de recobriments. Es posa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit del curs de postgrau és, a partir dels requeriments del component metàl·lic que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components metàl·lics.Les diferents tecnologies exposades durant el curs es reforcen amb visites a empreses del sector.

Objectius

 • Millorar el coneixement dels materials i els processos.

 • Rebre informació de les darreres tendències en materials i processos.

 • Adquirir metodologies per a la selecció del binomi material-procés.

 • Avaluar els costos associats a la fabricació d'un component (material, procés, utillatges, sèries...).
 • A qui va dirigit?

 • Enginyers Industrials de Grau Mitjà o Superior.

 • Professionals que treballin en el disseny de productes i d'equips industrials.

 • Titulats en una especialitat tècnica que vulguin ampliar els seus coneixements.

 • Enginyers Mecànics.

 • Enginyers Elèctrics.
 • Continguts

  Assignatures

  Disseny de Components Metàl·lics
  12 ECTS. 105 hores lectives.

  El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

  El dissenyador disposa d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

  El propòsit del curso de postgrau en materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

  Introducció als Metalls

  - Introducció als materials basats en els metalls
  - Característiques i propietats dels metalls
  - Criteris de selecció
  - Materials amb base fèrrica. Acers
  - Materials amb base d'alumini i coure
  - Altres metalls i aliatges (Zn, Ti, Ni...)

  Components Emmotllats
  - Introducció al disseny de components emmotllats
  - Emmotllament per colada
  - Visita a una fundició
  - Emmotllament d'alumini i Zamak per injecció
  - Microfusió

  Components de Forjat, Extrusió i Sinterització
  - Components forjats
  - Components laminats
  - Components tèrmics
  - Extrusió d'alumini
  - Visita a una fàbrica d'extrusió d'alumini
  - Components sinteritzats

  Components de Xapa i Tubulars
  - Introducció als components de xapa
  - Formes d'unió de construccions de xapa
  - Components de xapa repussats
  - Visita a una fàbrica de components estampats
  - Visita a una fàbrica de components per a tall fi
  - Components d'acer d'alt límit elàstic

  Recobriments i Proteccions
  - Funcions dels recobriments i proteccions
  - Visita a una fàbrica de recobriments amb polímers
  - Recobriments d'alta duresa i resistència al desgast
  - Visita a una fàbrica de recobriments galvànics
  - Revestiments per projecció tèrmica

  Projecte de Curs Postgrau de Disseny de Components Metàl·lics en l'Equipament Industrial.
  3 ECTS.

  Direcció i professorat

  Direcció Acadèmica

  • Domènech Mestres, Carles
   Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Subdirector i Cap de Projectes del Centre de Disseny d'Equips Industrials CDEI-UPC. Director i professor Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya. Professor Màster d'Enginyeria Industrial de l'ETSEIB - UPC.

  Professorat

  • Corbaton Vila, Jordi
   Enginyer Industrial per la UPC. Logística Empresarial per la UVic. Simulació per ordinador de procesos d'embutició per XARDEC. Direcció de projectes d'Enginyeria per l'ICT. Planificació i Control de la producció per l'ICT. Programa d'Alta Direcció i Administració d'Empreses per Foment del Treball Nacional. Habilitats de negociació per SCOTWORK. Acumula 20 anys d'experiència en Projectes d'Industrialització de Maquinaria i Direcció de Compres a GIRBAU, S.A.
  • Costa Herrero, Lluis
   Professor de la Secció de Fabricació del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC.
  • Domènech Mestres, Carles
   Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Subdirector i Cap de Projectes del Centre de Disseny d'Equips Industrials CDEI-UPC. Director i professor Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya. Professor Màster d'Enginyeria Industrial de l'ETSEIB - UPC.
  • Herrero Palomo, Antonio
   Doctor Enginyer Industrial. Professor del Dept. de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC.
  • Piedra Garcia, Gerard
   Enginyer de Materials per la UPC i MBA per ESADE. Cobrint diverses funcions tècniques a la industria metal·lúrgica. Desde fa disset anys desenvolupant projectes a la siderúrgica sueca SSAB. Actualment Director Tècnic a la divisió Special Steels de SSAB.
  • Riba Romeva, Carles
   Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Professor emèrit de la UPC i President de CMES (Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible).
  • Rodrigo, Pedro Manuel
   Llicenciat en Ciències Químiques i treball en Oerlikon Balzers Elay des de 1989. Responsable de Vendes i Producte per a l'àrea de Catalunya i Llevant. Labor que exerceix des del Centre de recobriment que la companyia té a Montcada i Reixac (Barcelona).
  • Santolaria Vea, Ismael
   Cursats estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica a la Universitat Rovira i Virgili. Vinculat profesionalment des del 1995 a l'empresa SANJO Fineblanking, lider mundial en la tècnica del troquelat de tall fi, desenvolupant tasques de responsable en l'àrea d'enginyeria de producte

  Informació general

  Crèdits
  15 ECTS (105 hores lectives)
  Dates de realització
  Inici classes:05/03/2019Fi classes:11/07/2019Fi programa: 15/12/2019
  Horari
  Dimarts  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
  Lloc de realització
  Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
  C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
  Barcelona
  Contacte
  Telèfon: (34) 93 707 31 32
  Titulació
  Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

  En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
  Campus virtual
  L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
  Borsa de treball
  Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
  Import de la matrícula
  2.400 €
  L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
  Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

  Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

  0.7%

  Idioma d'impartició
  Espanyol

  Entitats relacionades

  Col·laboradors