Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer en l'Equipament Industrial > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer en l'Equipament Industrial

Postgrau Presencial.

Presentació

19a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial.

El disseny de màquines i equipaments industrials comporta la creació de components de polímers, elastòmers o de materials compostos que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació,etc.

El dissenyador disposa avui dia en el mercat d'una diversitat creixent de materials i processos de conformació. Es posa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit del curs de postgrau és, a partir dels requeriments del component de polímers, elastòmers o de materials compostos que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components de polímers, elastòmers o de materials compostos.

Les diferents tecnologies exposades durant el curs es reforcen amb visites a empreses del sector.

Objectius

 • Millorar el coneixement dels materials i els processos.

 • Rebre informació de les darreres tendències en materials i processos.

 • Adquirir metodologies per a la selecció del binomi material-procés.

 • Avaluar els costos associats a la fabricació d'un component (material, procés, utillatges, sèries...).
 • A qui va dirigit?

 • Enginyers Industrials de Grau Mitjà o Superior.

 • Professionals que treballin en el disseny de productes i d'equips industrials.

 • Titulats en una especialitat tècnica que vulguin ampliar els seus coneixements.

 • Enginyers Mecànics.

 • Enginyers Elèctrics.
 • Continguts

  Assignatures

  Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer
  12 ECTS. 105 hores lectives.

  El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

  El dissenyador disposa avui dia en el mercat d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

  El propòsit dels cursos de postgrau de materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

  Introducció als Plàstics i als Elastòmers
  - Propietats dels materials i criteris de selecció
  - Materials plàstics: caracterització termomecànica i comportament en el temps
  - Principals grups de materials plàstics i les seves aplicacions
  - Presentació de plàstics tècnics
  - Materials especials per a components de plàstic: aditius i càrregues
  - Introducció als elastòmers

  Processos de Fabricació de Components Plàstics
  - Introducció a la injecció de plàstics
  - Altres processos d'injecció
  - Visita a una fàbrica d'injecció de plàstics
  - Extrusió i termoconformació
  - Altres tecnologies de fabricació amb plàstic
  - Visita a una fàbrica d'extrusió

  Disseny i Càlcul de Components Plàstics
  - Criteris per al disseny de components
  - Disseny de components (engranatges, rodaments, articulacions de pel·lícula,...)
  - Unions amb adhesius
  - Unions per soldadura
  - Simulacions per ordinador
  - Tècniques de prototipat ràpid i presèries

  Components dels Elastòmers
  - Famílies de cautxú. Característiques i toleràncies
  - Processos de fabricació de cautxús i especificitats
  - Components d'elastòmers termoplàstics
  - Silicones i poliuretans
  - Visita a una fàbrica de components d'elastòmer
  - Components de mercat basats en elastòmers

  Components dels Materials Compost
  - Introducció als materials compostos i definicions
  - Càlcul de peces amb materials compostos
  - Eines de disseny i càlcul dels materials compostos
  - Tecnologies de fabricació dels materials compostos
  - Aplicacions i components de materials compostos
  - Visita a una empresa productora de components de materials compostos
  Projecte de Curs de postgrau de Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer en l'Equipament Industrial
  3 ECTS.

  Direcció i professorat

  Direcció Acadèmica

  • Domènech Mestres, Carles
   Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Subdirector i Cap de Projectes del Centre de Disseny d'Equips Industrials CDEI-UPC. Director i professor Màster EMEI de la Fundació Politècnica de Catalunya. Professor Màster d'Enginyeria Industrial de l'ETSEIB - UPC.

  Professorat

  • Adolphs, Georg
   Global Technical Marketing Manager Wind Energy a Owens Corning.
  • Faixedas Puig, Marc
   Llicenciat en Química per la UdG i Màster en Polímers i Biopolímers per la UPC. Tècnic a Grup Trèves.
  • Fenollosa i Artés, Felip
   Enginyer industrial i Màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Computador per l'ETSEIB-UPC. Director General del CIM UPC, director acadèmic dels màsters i postgraus del CIM UPC. Director del nou màster en Disseny i Enginyeria en Fabricació Additiva de la UPC. Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup de Fabricació Additiva a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya (agrupació dels Col·legis Oficials d'Enginyers).
  • Ledesma Rodriguez, Diego
   Doctor en Enginyeria de Materials per la UPC. Director d'Innova Consulting Tecnològic. Professor del Màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Lleixà Mora, Martí
   Diplomat en Ciències Empresarials. Màster en comerç internacional per la UVIC. Amplia experiència laboral a empreses de la indústria del plàstic. Disseny i fabricació d'elements o màquines: Valeo Climatització, Hewlett Packard, Magna Donelly. Construcció de motlles de plàstic: Matrix, Molmasa. Industrializació i fabricació de peces de plàstic de precisió: INTEPLAST. Professor de cursos de plàstics a la UDG, ASCAMM i al Centre Espanyol de Plàstics.
  • Llorens Cervera, Sònia
   Doctora Enginyera Industrial i Màster EMEI amb àmplia experiència com a Project manager en el desenvolupament d'equips industrials i com a gerent (definició estratègica, relacions institucionals, gestió econòmica i de promoció, internacionalització i generació de noves àrees d'activitat). Experiència en els darrers deu anys en assessorament empresarial per a la gestió àgil de la R+D+i industrial. Actualment involucrada també en projectes d'innovació per a l'Economia Circular. Llarga experiència com a docent de màster i postgrau.
  • Papis Labanda, Francisco
   Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la UPC i Màster en Project Management per la Univ. Ramon Llull. Global Marketing Manager Electrical Segment en SABIC
  • Riba Romeva, Carles
   Doctor Enginyer Industrial per la UPC. Professor emèrit de la UPC i President de CMES (Col·lectiu per a un nou model energètic i social sostenible).
  • Torns Conte, Xavier
   Enginyer Tècnic Mecànic Industrial per la UPC. Enginyer d'aplicació especialitzat en dissenys de sistemes d'estanquitat per a fluids en maquinària i sistemes propulsors.

  Informació general

  Crèdits
  15 ECTS (105 hores lectives)
  Dates de realització
  Inici classes:05/03/2019Fi classes:15/07/2019Fi programa: 15/12/2019
  Horari
  Dilluns  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30
  Lloc de realització
  Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
  C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
  Barcelona
  Contacte
  Telèfon: (34) 93 707 31 32
  Titulació
  Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

  En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
  Campus virtual
  L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
  Borsa de treball
  Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
  Import de la matrícula
  2.400 €
  L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
  Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

  Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

  0.7%

  Idioma d'impartició
  Espanyol

  Entitats relacionades

  Col·laboradors