Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

Postgrau Presencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció.

El postgrau en Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica constitueix la primera part del Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica i respon a la necessitat que el sector de l'edificació té de professionals especialistes en les fases prèvies al desenvolupament del projecte constructiu. És un camp de l'actuació professional que requereix de coneixements i habilitats que no s'imparteixen en els estudis acadèmics actuals.

Aquests coneixements inclouen la construcció històrica, ineludible per entendre les estranyes combinacions de materials i elements dels edificis històrics, i la seva avaluació prestacional, estructural o d'habitabilitat i seguretat per obtenir els criteris que permetran discernir els valors culturals de l'edifici. La coordinació i conjunció de sabers tan diversos és l'objectiu essencial del postgrau.

Sumat a això, la recent reforma (2013) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d'augmentar la responsabilitat dels tècnics als quals se'ls exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu- estructurals dels edificis i de la seva corresponent avaluació prestacional.

Per assolir tots aquests objectius, el postgrau reuneix la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant 12 anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les 6 edicions del màster equivalent de la UPC, que ha transformat en professionals experts al nombrós conjunt d'alumnes que els han cursat.

Objectius

 • Disposar de coneixements, criteris i mètodes d'investigació per comprendre la raó de ser i el comportament de les construccions històriques.
 • Saber reconèixer i comprendre els principis de la mecànica de sòlids i medis continus aplicats a les estructures portants i cimentacions històriques, radicalment diferents a les actuals donada la seva manca de resistència a tracció.
 • Comprendre i avaluar el comportament ambiental dels edificis històrics i el dels seus possibles usuaris per tal d'aprofitar les seves característiques, inèrcies, ventilacions, etc. per assolir el màxim confort i eficiència tèrmica.
 • Dominar, mitjançant les tècniques més recents a nivell internacional, el procés d'avaluació completa de totes les prestacions de l'edifici i el diagnòstic de les lesions i els seus processos de degradació.
 • Conèixer com les normatives vigents afecten els edificis històrics, protegits o no, i els mètodes per demostrar "el major grau d'adequació possible", tal com requereix el nou CTE.
 • Comprendre l'evolució des del seu origen fins a la situació actual dels àmbits de la Rehabilitació i la Restauració i establir procediments de treball consensuats per optimitzar les decisions bàsiques dels projectes d'intervenció.

A qui va dirigit?

El curs està dirigit a professionals del sector de diferents àmbits formatius:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes tècnics
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers Industrials i d'altres especialitats
Estudiants d'últims cursos d'aquestes titulacions que estiguin interessats en la restauració.

Altres professionals especialitzats que participen habitualment en aquests projectes:
 • Historiadors, Documentalistes o Arqueòlegs
 • Restauradors, Llicenciats en Belles Arts
 • Geòlegs o professionals de la petrologia
Es valorarà l'admissió d'altres perfils professionals, prèvia entrevista personal.

Casos

 • Catedrals: Barcelona, Lleida, Castelló d'Empúries, Mallorca i Tarazona.
 • Monestirs: Poblet, Santes Creus, Sant Llorenç prop Bagà i San Millán de la Cogolla.
 • Obres de Gaudí: Casa Botines, Palau Güell i església de la Colònia Güell.
 • Altres edificis: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, etc.. de gran interès didàctic.
Tots aquests casos han estat estudiats pels professors en els seus treballs professionals.


Continguts

Assignatures

Bases de la Construcció Històrica
9 ECTS. 80 hores lectives.
DEL MÓN CLÀSSIC AL MOVIMENT MODERN.
Coneixements i criteris sobre les maneres històriques de construir. Els materials i els elements constructius dels que, en general, es desconeix les seves característiques, com ara murs, arcs, voltes i cúpules d'obra de fàbrica amb morter de calç, forjats i armadures de coberta de fusta, estucs, etc.
Mètode Sistèmic per a la Intervenció en l'Edificació Històrica
5 ECTS. 30 hores lectives.

Teories d'intervenció en la restauració i rehabilitació d'edificis, siguin o no patrimonials. Evolució històrica al llarg dels dos segles precedents. Tendències actuals.
Presentació i aplicació completa del Mètode Objectiu-sistèmic als edificis.

Mètodes d'Avaluació i Diagnosi Estructural d'Edificis Històrics
6 ECTS. 40 hores lectives.
Identificació dels estats patològics de l'edifici i formulació d'hipòtesis causals.
Aplicació de models gràfics basats en polígons de forces, per resoldre els problemes d'equilibri estructural.
Mètodes d'Avaluació i Diagnosi d'Habitabilitat i Seguretat
4 ECTS. 20 hores lectives.
DE LES NORMATIVES PREINDUSTRIALS AL CTE.
Identificació i caracterització de materials, elements i subsistemes que componen els edificis amb l'objectiu de realitzar una avaluació de prestacions. Segons l'establert pel CTE, Codi tècnic de l'edificació, adaptat a les característiques pròpies dels edificis històrics.
Workshop de Projectes i Projecte Bàsic
6 ECTS. 20 hores lectives.

Al workshop es realitza un projecte, amb un  format de lliurament propi d'un concurs d'idees, sobre un edifici històric però no monumental, amb el suport d'especialistes en diferents àmbits de la intervenció arquitectònica. El Projecte Bàsic es realitza sobre un edifici triat per cada equip, aplicant totes fases del mètode sistèmic, fins arribar a un nivell de concreció equivalent al de denominat habitualment avantprojecte.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • González Moreno-Navarro, Josep Lluís
  Doctor Arquitecte per la UPC. Catedràtic del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, professor de grau i postgrau de Construcció i Restauració Arquitectònica i professor convidat per diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha fet nombroses intervencions en edificis del patrimoni arquitectònic com l'església de la Colònia Güell de Gaudí o estudis com els de la Casa Botines i el Palau Güell de Gaudí o les catedrals de Lleida, Castelló d'Empúries o Mallorca. És autor de nombrosos articles i llibres. Per encàrrec del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha dirigit la redacció del document "Aplicació del CTE a les obres de Restauració Arquitectònica". Director de l'equip guanyador de la Beca d'Investigació "Recercaixa" amb el títol "Millora de l'eficiència energètica en el patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals".

Professorat

 • Basterra Otero, Luis Alfonso
  Doctor Arquitecte per la UVa. Catedràtic del Departament de Construccions Arquitectòniques, Enginyeria del Terreny i Estructures de la Universitat de Valladolid. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, especialment en estructures i construccions de fusta.
 • Casals i Balagué, Albert
  Doctor Arquitecte i Aparellador per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. És membre de l'Acadèmia del Partal i de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial, i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com l'assessorament sobre l'aplicació del CTE a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica per al Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, el Consell Superior de Col · legis d'Arquitectes d'Espanya, i la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
 • García Mateu, Esther
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la Fundació Politècnica de Catalunya. Professora convidada en cursos i Postgraus del Col·legi d¿Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de la Edificació de Barcelona (CAATEEB) i de Tarragona (COAATT), i del Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura a l'ETSAB. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Genís Vinyals, Mariona
  Doctora arquitecta per la UPC. Doctoranda en període de recerca a la UPC (Línia de Restauració i Rehabilitació). Coordinadora de l'àrea d'eines i professora de BAU Centre Universitari de Disseny (UVIC). Professora convidada en cursos de restauració en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona i Tarragona. És membre de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • González Moreno-Navarro, Josep Lluís
  Doctor Arquitecte per la UPC. Catedràtic del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, professor de grau i postgrau de Construcció i Restauració Arquitectònica i professor convidat per diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha fet nombroses intervencions en edificis del patrimoni arquitectònic com l'església de la Colònia Güell de Gaudí o estudis com els de la Casa Botines i el Palau Güell de Gaudí o les catedrals de Lleida, Castelló d'Empúries o Mallorca. És autor de nombrosos articles i llibres. Per encàrrec del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha dirigit la redacció del document "Aplicació del CTE a les obres de Restauració Arquitectònica". Director de l'equip guanyador de la Beca d'Investigació "Recercaixa" amb el títol "Millora de l'eficiència energètica en el patrimoni cultural immoble: recerca sobre casos reals".
 • Morros Cardona, Jordi
  Arquitecte per la UPC. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la UPC. Professor convidat en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona. És membre de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis declarats Patrimoni Mundial i en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Ochsendorf, John A.
  Enginyer Civil per les universitats de Cornell i Princeton (EEUU) i Doctor en mecànica estructural per la Universitat de Cambridge (Anglaterra). Professor associat del MIT en els departaments d'Arquitectura i Enginyeria Civil y Ambiental, i professor convidat de diverses universitats internacionals. És especialista en la tecnologia de les construccions històriques. És membre de la John D. i Catherine T. MacArthur Foundation. La seva activitat professional es centra en la consultoria d'enginyeria estructural en edificis d'obra de fàbrica i, especialment, de voltes paredades.
 • Onecha Perez, Ana Belen
  Arquitecta per la UPC. Diploma d'Estudis Avançats (DEA) per la UPC. Postgrau en Restauració Arquitectònica per la Fundació UPC. Professora convidada en cursos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. És membre de l'Agrupació AADIPA. La seva activitat professional inclou intervencions en diversos edificis Patrimoni de la Humanitat i en Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, així com la col·laboració en l'assessorament sobre l'aplicació del CTE a les obres d'intervenció i restauració arquitectònica per al Ministeri de Cultura del Govern de Espanya, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
 • Portal Liaño, Jorge
  Arquitecte per la UPC. Postgrau en Restauració Arquitectònica (1a edició). En l'actualitat, es troba realitzant la seva tesi doctoral en el programa de Construcció, Restauració i Rehabilitació arquitectònica de la UPC. Com a investigador i docent ha estat convidat per diverses universitats espanyoles i estrangeres; i és autor de diverses publicacions relacionades amb l'arquitectura, la construcció i les estructures històriques. Amb despatx propi des de fa més de deu anys, exerceix com arquitecte especialista en patrimoni arquitectònic. Ha intervingut en nombrosos edificis i conjunts inscrits en la llista del Patrimoni Mundial així com en diversos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local.
 • Torras Isla, Marta
  Arquitecta. Màster en Disseny i Restauració d'Estructures i Postgrau en Restauració Arquitectònica per la Fundació Politècnica de Catalunya. Postgrau en Implantació del Codi Tècnic a les estructures (ACE-Zigurat, any 2008) i Postgrau en Rehabilitació d'Estructures (Escola Sert Robert Brufau, any 2011). Professora en cursos de la Universitat de Lleida i la Fundació Institut Tecnològic de Lleida. Àmplia experiència en el càlcul d'estructures en general i concretament especialitzada en l'avaluació, compliment del CTE i diagnosi estructural d'edificis històrics incloent nombrosos Béns Culturals d'Interès Nacional i Local, com ara la Seu Vella de Lleida, el Monestir de Santa Maria de Vallbona, les esglésies romàniques de Santa Maria de Covet i Santa Maria d'Àneu, la Universitat de Cervera o la Casa Gran del Santuari de El Miracle de Solsona.
 • Vendrell Saz, Màrius
  Doctor en Geologia. Professor de Critalografia i Mineralogia de la UB. És membre de diversos comitès científics de congressos internacionals sobre aspectes del Patrimoni Cultural. És fundador del grup de recerca interdisciplinari Patrimoni-UB. La seva activitat professional se centra en l'anàlisi, degradació i comportament dels materials del Patrimoni Edificat.
 • Vila i Carabasa, Josep Maria
  Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1988). Màster en Arqueologia Medieval (1990). Ha dirigit més de 150 intervencions arqueològiques en edificis d'època medieval i moderna. Membre de l'equip redactor de Plans Directors de diferents Conjunts Monumentals: Vilabertran, Escaladei, Castell de Cardona, Castell de Montjuïc, Muralles de Tarragona, entre d'altres. Especialitzat en estudis de processos de formació de trama urbana. Professor Associat a la UAB on imparteix classes d'Arqueologia Medieval, Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme i Arqueologia Agrària.

Informació general

Crèdits
30 ECTS (190 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:14/02/2019Data de fi:12/07/2019
Horari
Dijous  15:30 a 20:30Divendres  15:30 a 20:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.400 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol