Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE

Postgrau Presencial.

Presentació

7a EDICIÓ
UPC School

El postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE es realitza de manera presencial a Barcelona, però ofereix també la possibilitat de cursar-se de manera online pels alumnes que així ho prefereixin.

A escala mundial, els edificis són responsables del 33% de les emissions de diòxid de carboni (CO2) i el 40% del consum de matèries primeres. Tant l'eficiència energètica com la responsabilitat social i mediambiental corporativa són alguns dels catalitzadors que estan transformant el mercat immobiliari internacional en aquests moments.

Els inversors i promotors han incorporat aquesta sensibilitat, no només per al compliment de la normativa cada vegada més exigent, sinó perquè els beneficis econòmics i ambientals resulten quantificables en termes d'inversió, demanda i valorització de l'actiu. Actualment, invertir en un immoble verd o sol·licitar-lo com a usuari és part de l'estratègia de moltes promotores d'edificis.

Aquest curs de postgrau ofereix una formació molt completa pel que fa a pràctiques d'urbanisme sostenible, edificis verds, eficiència energètica, estratègies solars passives i actives, energies renovables, NZEB, així com tres de les certificacions per a edificis verds més utilitzades a tot el món.

Al mercat internacional, cada vegada hi ha més necessitats de professionals amb una bona formació en el camp de l'avaluació i les certificacions per a edificis d'alt rendiment.

El postgrau et permetrà no només repensar l'edificació i el seu impacte en el medi ambient, sinó també millorar les teves capacitats i el teu futur professional, preparant-te per als nous reptes venidors. Tots els nostres conferenciants són professionals acreditats actius en cadascuna de les matèries que imparteixen. La visió del postgrau és professional. Pretenem donar-te l'especialització que t'obrirà diferents sortides laborals.

Cada vegada resulta més imprescindible:

· Disposar d'eines informàtiques per a dissenyar les solucions arquitectòniques idònies,
· Obtenir certificacions que garanteixin la sostenibilitat de les edificacions,
· Avaluar tant l'energia consumida en el procés de construcció com l'empleada durant el funcionament de l'edifici.

Consulta'ns la possibilitat de fer pràctiques en empreses d'alt nivell i exercicis d'aplicació on es simulen casos reals.
Formem als alumnes per aprovar els exàmens de LEED i convertir-se en professionals acreditats.

 

Objectius

La principal finalitat de l'activitat és aportar i enfortir les habilitats tècniques dels professionals d'un sector que clarament es mou en la direcció de l'estalvi i l'eficiència energètica. Sota aquesta premissa s'engloben els següents objectius generals:

 • Formar tècnics en gestió energètica que dominaran les últimes tendències en auditories i certificacions energètiques. Alhora, permetre la possibilitat d'una sortida laboral específica i molt demandada actualment i en el futur.
 • Familiaritzar-se amb la parametrització, anàlisi, comparació, càlcul i aplicació dels resultats a la vida real.
 • Aclarir els aspectes teòrics a través de l'aplicació pràctica directa, auditant i estudiant projectes concrets de certificació energètica espanyola, certificació LEED, PassivHaus i BREEAM.
 • Enfortir l'habilitat en el maneig de gran quantitat d'aspectes tècnics i dades que es consideren en totes les fases del projecte.
 • Tenir el control total del projecte arquitectònic des de les fases d'inici de disseny fins a la seva conclusió.
 • Referencials energètics, "Benchmark" i realització d'informes energètics.
 • Utilitzar els referencials de certificació (LEED, Passive House, BREEAM) per avaluar i proposar millores en els projectes, que els facin molt més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
 • Conèixer i utilitzar diferents estratègies de disseny bioambiental. Dissenyar amb el clima i el sol.
 • Incorporar estratègies de disseny actives i passives. Entendre el funcionament i l'aplicació de les diferents energies renovables.
 • Estudiar l'Urbanisme Sostenible i com generar comunitats més saludables.
 • Aprofundir en els Net Zero Energy Buildings (NZEB) i Nearly Net Zero Energy Buildings (NNZEB).
 • Formar tècnics capaços de dissenyar o treballar amb edificis passius i la seva certificació (PASSIVHAUS).
 • Comprendre i aplicar la Certificació Energètica Espanyola (CTE) i les seves diferents eines informàtiques.
 • Adquirir noves habilitats que seran imprescindibles en equips de projectes, concursos, grups de recerca i fins i tot en tasques de lideratge.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre grups pluridisciplinaris provinents de diferents sectors.
 • Formació i entrenament per als exàmens de LEED GREEN ASSOCIATE i LEED AP que organitza el Green Building Council.

A qui va dirigit?

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes Tècnics.
 • Enginyers tècnics i superiors de diverses especialitats.
 • Estudiants dels últims cursos d'aquestes titulacions.
 • Professionals dels sectors productius de la construcció, la indústria, l'economia, l'energia i la sostenibilitat.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MATÈRIA 1. Introducció a l'Arquitectura Sostenible
Principis del Disseny Bioclimàtic
La Sostenibilitat i la Ciutat

MATÈRIA 2. Certificacions per a Edificis Verds
La Certificació Energètica per a Edificis a Espanya
GREEN RATING: Certificació Europea
Certificació BREEAM: Metodologia de Disseny i Avaluació per a Edificis Sostenibles


MATÈRIA 3. Certificació LEED

Bases de l'Edificació verda. Nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura
LEED Certification. Categories de crèdit
Parcel.les Sostenibles
Eficiència en l'Ús de l'Aigua
Energia i Atmósfera
Materials i Recursos
Qualitat Ambiental InteriorMATÈRIA 4. Certificació Passivhaus

Anàlisi de les Estratègies de Disseny, Operació i Avaluació per a Hivern i Estiu.
Descomposició i Estudi de l'Estructura i Envoltant Tèrmica de l'Edifici.
Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les fitxes de càlcul.
Pràctiques de la metodologiaa través d eles seves fitxes de càlcul. PHPP.
Exemples d'aplicació
Visita a casa passiva

Continguts

Assignatures

Introducció a l'Arquitectura Sostenible
4 ECTS. 36 hores lectives.
1. Principis del Disseny Bioclimàtic
 • Arquitectura i clima.
 • Paràmetres de confort.
 • Projectant amb el sol.
 • Projectant amb el vent.
 • Projectant amb l'energia.
 • Pautes i estratègies de disseny.
2. La Sostenibilitat i la Ciutat
 • L'urbanisme sostenible.
 • La ciutat responsable.
 • Nearly Zero Energy Buildings (NZEB).
 • Cap a una ciutat de consum gairebé nul.
 • Balanç net.
 • Autoproducció.
 • Casos d'estudi: projectes d'urbanisme aplicat.
Certificacions per a Edificis Verds
4 ECTS. 36 hores lectives.

1. La Certificació Energètica per a edificis a Espanya

 • CTE: Codi Tècnic d'Edificació. Document Bàsic de l'Estalvi Energètic-DBHE
 • L'avaluació energètica: auditories energètiques en edificis existents
 • Metodologies, presa de dades, procediments i informes
 • Software d'aplicació: Lider - Calener - C3X

2. GREEN RATING: Certificació Europea

 • Avaluació d'Edificis existents; els 6 indicadors objectius i tangibles:
 1. Energia
 2. Carboni
 3. Aigua
 4. Transport
 5. Residus
 6. Benestar
 • Desenvolupament de cadascun dels indicadors. Presa de dades de l'edifici a avaluar: utilització dels fulls de càlcul, conclusions i redacció de l'informe.

3. Certificació BREEAM: Metodologia de Disseny i Avaluació per a Edificis Sostenibles

 • Generalitats de la certificació, Indicadors d'impacte mediambiental
 • Energia
 • Gestió
 • Salut i Benestar
 • Transport
 • Aigua
 • Materials
 • Residus
 • Pol·lució
 • Ús de la terra
 • Ecologia
 • Desenvolupament de cada indicador i les estratègies relacionades amb cadascun
 • Casos d'Estudi
Certificació LEED
8 ECTS. 72 hores lectives.
1. Bases de l'Edificació Verda: Nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura
 • Introducció als edificis i comunitats verdes. Pensament sostenible. Nous processos per a edificar verd (definir Edifici Verd; descriure l'Enfocament de Tot l'Edifici; descriure la Prestació Integrada de Projectes; definició de la Triple Bottom Line.)
 • Certificació LEED: explicació de l'estructura de la certificació, les seves categories i crèdits
 • Aliances del USGBC, GBCI i procés de certificació.
2. LEED Certification: Categories de Crèdit
 • Ubicació i transport
 • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria LT posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
3. Parcel·les Sostenibles
Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria SS, posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt
4. Eficiència en l'Ús de l'Aigua
Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria WE, posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
5. Energia i Atmosfera
 • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria EA posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
 • Procés de Commissioning. CxA.
 • LEED per a edificis existents
 • Simulació energètica: eQUEST, DesignBuilder.
 • L'automatització i l'estalvi energètic
 • Energia renovable in-situ. Explicació i càlcul.
6. Materials i recursos
 • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria MR, posant el focus en les estratègies sostenibles per a aconseguir cada punt.
 • Anàlisi cicle de vida dels materials. Software SIMAPRO
7. Qualitat Ambiental Interior
 • Prerequisits
 • Monitoratge de l'aire exterior
 • Ventilació maximitzada
 • Pla de gestió de la qualitat de l'aire interior durant la construcció i abans de l'ocupació.
Certificació Passivhaus
4 ECTS. 40 hores lectives.
 • Anàlisi de les estratègies de disseny, operació i avaluació per a hivern i estiu.
 • Descomposició i estudi de l'estructura i l'envoltant tèrmica de l'edifici.
 • Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul.
 • Pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul. PHPP.
 • Exemples d'aplicació.
 • Visita a una casa passiva.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1978, impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV. Actualment codirigeix el Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Doctor Arquitecte i Màster en Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental". És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.

Professorat

 • Amat Guasch, Elisabet
  Ingeniera Canvi climàtic i Anàlisi de cicle de vida Cap de projectes d'Anàlisi de cicle de vida en LAVOLA
 • Aranda Moreno, Fernando
  Enginyer d'edificació i arquitecte tècnic Coordinació tècnica INCASÒL. Generalitat de Catalunya.
 • Barbeta Sola, Gabriel
  Doctor Arquitecte (ETSAB 1992). Professor Ecoarquitectura Departament Arquitectura de la Universitat de Girona des de 1996. Director Màsters : Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura UdG (V ed.); Construcció en Terra UdG; i Máster Holístic en Transformació Social. Dir. Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). ed.). Investigador.
 • Ferrer Prat, Núria
  Arquitecta. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat.
 • Folch Hernández, Marc
  Arquitecte. Màster en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va completar els seus estudis al Lund Teknisker Högskolan de la Lunds Universitet de Suecia. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas. (Conferenciant)
 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1978, impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV. Actualment codirigeix el Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Gallego Moras, Guillermo
  Arquitecte. Direcció de Projectes de l''Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya
 • Ibañez, Yanina
  Arquitecta per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Experta acreditada en Certificació LEED, Certificació espanyola i Green Rating.
 • Labeur, Alejandro
  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a Director d'Arquitectura.
 • Linares Iglesias, Elisa
  Enginyera Industrial per la UPC. Consultora Ambiental i Energètica en ERF -Estudi Ramon Folch i Associats, S.L.
 • Menéndez Fernández, Miguel Ángel
  Arquitecte. Executive MBA per ESADE. Director de Projectes Especials d'Iberdrola Immobiliària.
 • Ricart Ulldemolins, Josep
  Arquitecte i professor de l'ETSAV-UPC, on també va realitzar labors de recerca amb la beca FPU del ministeri d'educació. Ha estat professor convidat i conferenciant a universitats i institucions americanes (TEC Monterrey, UT Austin, UT Dallas) i Europees (Marne la Vallée a Paris). Soci fundador d'HARQUITECTES. La seva obra ha merescut el reconeixement de diversos premis tant per obra construïda com en concursos de idees, i la publicació en mitjans nacionals i internacionals.
 • Style, Oliver
  Master en Ciencia (Arquitectura y Medio Ambiente) de la University of East London, Reino Unido. Consultor Passivhaus certificado, y socio fundador de Progetic, una ingeniería con sede en Barcelona. Especializado en la eficiencia energética en la edificación, la simulación energética, la física de edificios, y el diseño y la consultoría Passivhaus. Actualmente miembro del Consorcio ISOBIO, un proyecto de investigación para el desarrollo de aislamientos y revoques de origen biológico, con financiación del programa Horizon2020 de la Unión Europea. Miembro la Junta Directiva de la asociación PEP.
 • Tarrida Llopis, Marçal
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 6 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en programari d'anàlisi bioclimàtica.
 • Tricas Costa, Xavier
  Enginyer de Telecomunicacions i Màster en Edificació i Construcció Sostenible. Expert en Infraestructures de Telecomunicacions i Sistemes de Control i Regulació.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Doctor Arquitecte i Màster en Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental". És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vives Rego, José
  Doctor en Microbiologia. Llicenciat i Graduat en Biologia. Màster en Gestió de Tecnologia (ESADE). Catedràtic de Microbiologia (1991- 2015) de la Universitat de Barcelona. Estudis de Filosofia (1997-2015). Actualment Professor Honorífic des del 2015. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses en diversos sectors. Membre de comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006), Forense ambiental i pèrit en Judicis per delicte contra el medi ambient (1992-2014). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia, biotecnologia, forense, reflexió filosòfica, ètica i gestió pública.
 • Wadel, Gerardo
  Doctor Arquitecte. Especialista en Tecnologia i Producció de l'Hàbitat. Soci fundador de l'assessoria ambiental Societat Orgànica. Professor i Investigador a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull. Director de la revista Constructiva, entre 1999 i 2005, i Professor Adjunt i Secretari General de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universitat Nacional de la Plata, Argentina, entre 1994 i 1998.
 • Wassouf, Micheel
  Arquitecte llicenciat per la Universitat de Karlsruhe/Alemanya en 1995, amb més de 20 anys d'experiència en el disseny d'edificis de baix consum energètic. Soci fundador de l'associació oficial Espanyola Passivhaus. Director de l'empresa Energiehaus Arquitectes / Barcelona. Des de l'any 2003, la seva carrera professional s'ha centrat en el desenvolupament de projectes d'alta eficiència energètica, basat en l'estàndard Passivhaus. Dissenyador Passivhaus certificat i acreditat com a certificador d'edifici Passivhaus pel Passivhaus Institut.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (184 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:20/03/2019Fi classes:28/06/2019Fi programa: 13/09/2019
Horari
Dimecres  16:00 a 20:00Divendres  10:00 a 14:00  16:00 a 20:00

Per als alumnes que no puguin assistir a les sessions presencials, hi ha l'opció de realitzar el postgrau a distància de manera online. També estaran disponibles les sessions gravades perquè tots els alumnes puguin veure-les totes les vegades que vulguin.

Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Horari d'atenció: Els horaris d'atenció al públic són:

De dilluns a divendres, de 9:30 a 16:30 hs.
Contacte per correu electrònic, tots els dies.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors