Lean Accounting > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Lean Accounting

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

UPC School

En el context actual, cada vegada són més les empreses que estan adoptant la Metodologia Lean com a forma de guanyar competitivitat. Aquesta metodologia els permet ser més eficients, doncs redueix malbarataments i existències, millora els terminis de lliurament i la qualitat.

El futur marcarà operacions empresarials lliures de totes aquelles activitats que no aporten valor per al client. Els antics sistemes de comptabilitat de gestió (costos) han deixat de ser útils. Avui dia, es necessiten actualizar les eines en el departament financer perquè donin suport a una nova gestió del càlcul i la forma de confeccionar els costos, alineats amb la implementació del sistema Lean i amb uns escandalls que estiguin orientats a l'optimització dels resultats a través de la millora continua.

El curs de formació contínua en Lean Accounting neix de la necessitat d’adaptar els sistemes de costos als sistemes d’operacions. Aquest curs proposa eines per vertebrar el nou sistema de comptabilitat en un context de gestió Lean i posar-lo al servei de la presa de decisions. És necessari que el departament financer entengui i doni suport a la implementació de millores proposades pel sistema Lean. Al mateix temps, però, també necessitem que els professionals d’operacions expliquin el seu nou sistema de treball, entenguin i recolzin les necessitats de reporting del departament financer.

Objectius

- Adaptar la comptabilitat, el reporting de costos, els sistemes de control i de mesura en un context Lean.
- Aplicar les principals eines Lean a les finances i incorporar-les a la presa de decisions.
- Millorar la competitivitat empresarial, a través de la reducció de costos i l’optimització dels recursos.
- Disposar d'indicadors de cost ràpids de calcular i fàcils d'entendre per aconseguir interioritzar la millora contínua en l'organització.

A qui va dirigit?

-Enginyers superiors i tècnics i professionals d'altres àrees de l'empresa.

- Responsables de negoci, de centres d'activitat, d'operacions o bé project managers que participin en decisions i/o processos de canvi.

- Persones amb responsabilitats en el món de les operacions, en empreses industrials o de serveis que necessitin millorar la competitivitat i aconseguir reduccions importants de costos.

- Professionals que vulguin fer créixer el seu projecte sense necessitat de noves inversions ni nous costos associats a aquest creixement.

Continguts

Assignatures

Teoria de la Comptabilitat de Costos i del Sistema Lean
2 ECTS. 15 hores lectives.
1. El Sistema Lean i objectius d'aquesta formació.
2. Per què necessitem Lean Accounting?.
3. Per què no ens serveix el cost estàndard?. Exemples.
4. Com actuar, i que hem de fer. Pla d'accions.
5. Implicacions del Lean Accounting en el mix de productes, la mà d'obra, les pràctiques de producció, la millora contínua, les relacions amb els proveïdors i l'organigrama de l'empresa.
Pràctica de la Comptabilitat de Costos i del Sistema Lean
4 ECTS. 35 hores lectives.
1. Mètodes del Lean Accounting, a nivell d'acompliment, cel·les, flux de valor i divisió de les plantes productives.
2. El cost del flux de valor, costos mitjana, comptes de resultats, els consolidats de la planta, millora contínua.
3. La presa de decisions baixos el Lean Accounting. Marges, ampliacions de comanda, fabricar o comprar, eficiència d'empleats i d'actius, nous productes.
4. Beneficis de la implantació del Lean Accounting.
5. Supòsits pràctics durant les sessions.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

  • Vilalta Beltri, José Miguel
    Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop i Conseller i Assessor en temes d'Estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.
  • Sardà Ferrer, Joan
    Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Professorat

  • Vilalta Beltri, José Miguel
    Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop i Conseller i Assessor en temes d'Estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Informació general

Crèdits
6 ECTS (50 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:11/02/2019Data de fi:10/04/2019
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.350 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol