Embedded Systems for the Automotive Industry > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Embedded Systems for the Automotive Industry

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

UPC School

En l'actualitat, la tendència en el sector de l'automoció és cap a vehicles que fan un ús exhaustiu de tecnologies electròniques i de les comunicacions. Vehicles amb tot tipus de sensors i actuadors (temperatura, proximitat, càmeres, assistència en conducció, aparcament...), tecnologies de comunicacions de llarg i curt abast (4G, 5G, RFID/NFC, WiFi... ) i els seus serveis associats (accés a Internet, infotainment, teleoperació...) fan cada dia més còmoda, fiable i segura la conducció. Per dotar als vehicles amb totes aquestes possibilitats són nombroses les companyies, tant nacionals com internacionals, que centren el seu esforç en la producció de sistemes que permetin a les fàbriques de vehicles estar a l'avantguarda en l'oferta que fan als seus possibles clients. Aquestes companyies constitueixen en l'actualitat una atractiva destinació per a enginyers de telecomunicació i informàtics amb especial interès en el desenvolupament i programació de sistemes embedded.

El curs en Embedded Systems for the Automotive Industry sorgeix de la necessitat d'oferir una primera especialització per a les persones que desitgin orientar la seva carrera professional cap a la contribució en el desenvolupament d'aquests sistemes electrònics de comunicacions. Entre els seus contingut s'inclouen els aspectes relacionats amb desenvolupament de software per a aquest tipus de sistemes, sistemes operatius en temps real, busos de comunicacions i arquitectures de referència. A més, s'estudien els processos relacionats amb l'avaluació, verificació, validació i seguretat funcional del programari desenvolupat. Com a resultat, s'ofereix una interessant formació prèvia que permeti als titulats entrar amb garanties d'èxit en aquesta apassionant indústria.

El programa comptarà amb la participació de professionals de FICOSA.

Objectius

Formar a personal tècnic en el disseny, desenvolupament i implementació d'embedded systems per al sector de l'automoció, incloent els processos de validació i seguretat.

A qui va dirigit?

El curs s'adreça a Enginyers en Telecomunicació i en Informàtica amb especial interès en el desenvolupament i programació d'embedded systems i a persones que desitgin orientar la seva carrera professional cap a la contribució en el desenvolupament de sistemes electrònics de comunicacions.

Continguts

Assignatures

Embedded Systems for the Automotive Industry
5 ECTS. 50 hores lectives.
Introduction

Embedded software
 • Embedded software design principles
 • RTOS
 • The CAN communication protocol
 • Laboratory sessions
AUTOSAR
 • Reference architecture and their role in software systems
 • Background
 • Constituent elements of AUTOSAR
 • AUTOSAR methodology
 • Conclusions
Telematics
 • V2X communications
 • Embedded Linus on automotive telematics
 • Laboratory sessions
Verification and validation
 • Test levels
 • Test methods
 • Test automation
 • Test-driven development
 • Conclusions
Functional safety
 • Introduction
 • Safety concepts
 • Software safety
SPICE methodology
 • Process maturity models
 • Automotive SPICE
 • Conclusions

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • de la Cruz Llopis, Luis Javier
  Professor Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Doctor Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Dilatada experiència tant en docència com en recerca i desenvolupament sobre xarxes i aplicacions de comunicacions, camps en els quals ha participat en nombrosos projectes amb finançament públic i privat. En l'actualitat centra la seva recerca en xarxes sense fils i aplicacions IoT sobre sistemes encastats, camp en el qual és co-responsable d'un projecte nacional de recerca.
 • Marques Acosta, Ferran
  Catedràtic del Departament de Teoria del Senyal i Comunicació.

Professorat

 • Abella Ferrer, Jaume
  Investigador sènior al Barcelona Supercomputing Center (BSC) des de 2009 en sistemes electrònics per l'automoció, l'aviació i l'espai. Doctorat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i especialitzat en el disseny i verificació de sistemes de temps real fiables i tolerants a fallades, tant funcionals com temporals. Del 2005 al 2009 va ser investigador doctor a Intel Corporation. Co-autor de 15 patents i 150 publicacions en congressos i revistes internacionals. Participa activament en múltiples projectes bilaterals amb empreses i europeus, ha co-dirigit 18 estudiants de doctorat i màster, i en co-dirigeix 10 més.
 • de la Cruz Llopis, Luis Javier
  Professor Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Doctor Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Dilatada experiència tant en docència com en recerca i desenvolupament sobre xarxes i aplicacions de comunicacions, camps en els quals ha participat en nombrosos projectes amb finançament públic i privat. En l'actualitat centra la seva recerca en xarxes sense fils i aplicacions IoT sobre sistemes encastats, camp en el qual és co-responsable d'un projecte nacional de recerca.
 • Franch Gutierrez, Javier
  Professor Catedràtic d'Universitat en el departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) a la UPC. Doctor en Informàtica per la UPC. Coordinador i participant en diversos projectes europeus dels programes H2020 i FP7 en temes relacionats amb l'enginyeria del software. Els seus interessos investigadors inclouen l'especificació i disseny de sistemes autoadaptatius amb aplicació al camp de la conducció intel·ligent.
 • Madrenas Boadas, Jordi
  Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Té experiència docent, d'investigació i de col·laboració amb empreses sobre disseny digital, analògic, mixt i de disseny amb microcontroladors de més de 25 anys. Actualment coordina un projecte nacional d'investigació sobre sensors integrats CMOS de molt baix consum per a la IoT.
 • Marsal Tardà, Roger
  Enginyer Industrial i Enginyer Tècnic Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment exerceix com a R&D Functional Safety Manager a Ficosa International. Acumula 17 anys d'experiència en empreses multinacionals (Lear Corporation i Ficosa) del sector automoció, i durant els darrers 10 anys s'ha especialitzat en aplicacions de functional safety en sistemes embedded, i en la implementació de la normativa ISO26262.
 • Mata Burgarolas, Núria
  Doctora en Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya. Consultora senior a l'empresa ETAS (Grup Bosch) a Alemanya. Experta en arquitectura del software de l'automòbil. Acumula una experiència de més de 15 anys en projectes d'enginyeria del software, arquitectura, safety i virtualització. Formadora en l'àmbit d'AUTOSAR.
 • Moreno Aróstegui, Juan Manuel
  Professor Titular d'Universitat del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Té més de 25 anys d'experiència docent, de recerca i de col·laboració amb empreses en els àmbits del disseny digital (VLSI i basat en dispositius configurables FPGAs), embedded systems i sistemes basats en microprocessadors. Ha coordinat i participat en projectes europeus i nacionals de recerca i desenvolupament relacionats amb sistemes bio-inspirats, disseny digital, sistemes configurables i e-health.
 • Tort Pugibet, Albert
  Director tècnic i responsable de R + D a la unitat de Digital Assurance & Testing de Sogeti Espanya. Va ser investigador i professor de la UPC on es va especialitzar en enginyeria del software i assegurament de la qualitat. Va presentar la tesi doctoral "Testing and Test-Driven Development of Conceptual Schemas". És autor de diverses publicacions en revistes especialitzades i ha participat en congressos internacionals. Actualment coordina el postgrau en Programari Control de qualitat de la UPC i dirigeix ​​el laboratori d'innovació de Sogeti (Sogeti Lab Spain).

Informació general

Crèdits
5 ECTS (50 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:19/03/2019Data de fi:04/06/2019
Horari
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització
ETSETB (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona)
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.250 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès

Entitats relacionades

Col·laboradors