Investigació i Tècniques de Mercat > Igualada > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Investigació i Tècniques de Mercat

Curs de formació contínua Semipresencial.

Presentació

UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Direcció Comercial i Màrqueting Industrial.
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

En un entorn com l'actual es fa palesa la necessitat de desenvolupar un programa de direcció comercial i màrqueting multidisciplinari que actuï com l'instrument per tal que les empreses millorin les seves competències específiques en l'àmbit de la direcció estratègica, comercial i del màrqueting així com la seva relació amb les diferents àrees funcionals empresarials.

Objectius

 • Aplicar l'anàlisi multivariant de dades. Tècniques Avançades d'Anàlisi en Màrqueting.

A qui va dirigit

 • Professionals que vulguin una formació especialitzada en la direcció de màrqueting, comercial i vendes.
 • Professionals que vulguin ampliar els seus coneixements en matèria comercial i de màrqueting i vendes i reforçar els enllaços amb la direcció de les diferents àrees funcionals de les empreses.
 • Professionals que vulguin conèixer nous entorns empresarials i noves iniciatives internacionals.
 • El perfil més adequat és el de persones que ja estiguin treballant en empreses o bé de persones titulades que estiguin interessades en una especialització en el camp de la direcció comercial i del màrqueting.

Continguts

Matèries

Investigació i Tècniques de Mercat
3 ECTS. 30 hores lectives.
1. Comportament del consumidor. Tècniques i conceptes. Tendències en la demanda. Tipologies del consumidor. Percepció del producte.

2. Investigació de mercats agroalimentaris. Concepte i metodologia de la investigació de mercats.

3. Fonts d'Informació. Fonts primàries i secundàries.

4. Tècniques per a l'obtenció d'informació primària. Anàlisi d'enquestes: disseny i execució de plans de mostreig.

5. Anàlisi Multivariant de Dades. Classificació de les tècniques d'anàlisi multivariant. Anàlisi factorial, clúster, discriminant i conjunt. Escala multidimensional no mètrica.

6. Tècniques Avançades d'Anàlisi en Màrqueting. Models Logit, Probit, Tobit, models de selecció de mostra, models logit multinomial.

7. Aplicació a un pla de màrqueting.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Baquero Armans, Grau
  Enginyer Industrial per la Universitat de Girona. Fa el Projecte de Final de Carrera a la Fachhochschule de Darmstadt (Alemanya). Experiència professional en la indústria del fred i l'alimentació. Treballa com a professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada pel Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya des del curs 2007-08. Doctorat per la Universitat Politècnica de Catalunya en Enginyeria Mecànica. Pertany al Grup Recerca Igualada (GIR) de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada i la seva recerca es centra en: Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) i energies renovables. Sobretot biocombustibles, en especial l'oli vegetal cru.

Professorat

 • Gil Roig, José María
  Catedràtic d'Universitat a la UPC, en el Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, a l'Àrea d'Economia, Sociologia i Política Agràries i Director del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentaris-UPC-IRTA (CREDA). És professor d'Organització d'Empreses a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada. Entre 1989 i 2002, va ser Funcionari del Govern d'Aragó al Servei d'Investigació Agroalimentària i entre 2002-2005 professor titular al Departament esmentat. Resumint, al llarg dels seus anys de professió ha participat en 23 projectes de Recerca competitius (CYCIT, INIA, UE, ...) dels quals en 10 ha figurat com a investigador principal. Fruit d'aquest projectes han sorgit 105 publicacions en revistes científiques amb avaluació, tant nacionals com internacionals, de les quals 25 estan recollides en el Journal of Citations Report.

Informació general EDICIÓ 2017-18

Propera edició
Gener de 2019
Crèdits
3 ECTS (30 hores lectives)
Horari
Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada
Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Partner