Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics > Terrassa > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del postgrau Manteniment d'Equips i Instal·lacions.

L'objectiu d'aquest mòdul és donar a conèixer el correcte funcionament dels diferents equips mecànics i les tècniques de manteniment, associades a cada equipament.

Es tracta la problemàtica dels diferents elements i sistemes mecànics (acoblaments, engranatges, etc), així com el seu manteniment respectiu.

La lubricació, element bàsic del manteniment mecànic, és objecte d'estudi de manera molt especial.

S'ha de destacar també, entre d'altres, l'importància, que tenen el manteniment, els assajos no destructius i el anàlisi de vibracions, així com l'aplicació de tècniques correctives.

En el curs es desenvolupa un plà de manteniment, i es fan diferents pràctiques de laboratori.

Objectius

 • Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.
 • Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

A qui va dirigit

-Enginyers tècnics o superiors.

-Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial, encara que no tinguin titulació universitaria.

-A persones provinents de la Formació Professional i amb Cicles de Formació de Grau Superior. 

Continguts

Matèries

Manteniment d'Instal·lacions i Mitjans Mecànics
4 ECTS. 39 hores lectives.
 • Manteniment d'equips mecànics.
 • Neteja. Sistemes de neteja. Problemàtica dels residus.
 • Tribologia. Problemàtica del fregament i necessitat de lubricació.
 • Realització del pla de manteniment d'un sistema mecànic.
 • Problemàtica dels diferents elements i sistemes mecànics: elements d'unió, soldadura, molles helicoïdals i de ballesta, esmorteïdors, tacs silenciadors (silent blocks), coixinets de fricció, rodaments, engranatges, transmissions mecàniques, corretges, politges, frens, embragaments, cadenes, cables, slinges, ganxos , eixos.
 • Manteniment d'acoblaments, tancaments mecànics, corretges, engranatges, sistemes de suport d'eixos, rodaments i coixinets de fricció.
 • Lubricació. Fonaments bàsics de la lubricació. Propietats i tipus de lubricants. Aplicació industrial. Sistemes de lubricació. Tècniques analítiques aplicables als olis industrials: espectrometria. ferrografia, etc. Tècniques de manteniment dels sistemes de lubricació. Implantació d'un programa de lubricació en una planta industrial.
 • Mecanismes de trencament de peces mecàniques.
 • Assajos no destructius. Tècniques de líquids penetrants, magnetoscòpia, ultrasons, corrents de Foucault, rajos X.
 • Aplicació de l'anàlisi de vibracions en el diagnòstic d'avaries mecàniques.
 • Aplicació de tècniques correctives en el manteniment mecànic.
  a. Equilibratge de rotors
  b. Alineació d'eixos
 • Sessió pràctica de laboratori.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial

Professorat

 • Ballesteros Robles, Francisco
  Preditec/IRM.
 • Clemente Seijas, Simon Jose
  Vibration Institute International Representative Responsable del Departament de Manteniment Predictiu i Fiabilitat Grup Navec Serveis Industrials, S.L
 • Colomer Bosch, Narciso
  Renfe
 • Faro Ruiz, David
  Assessor Manteniment
 • Grau Mur, Ramon
  UPC, Dept. de Ciència i Enginyeria Nàutica
 • Roig Torres, Francesc
  Enginyer Tècnic Elèctric. Direcció tècnica i direcció d'operacions a SISTEL CONTROL SL.

Informació general

Crèdits
4 ECTS (39 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:06/02/2018Data de fi:20/03/2018
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Una sessió en dimecres en horari de 18.00 a 21.00 hores
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 70
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors