Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques i Pneumàtiques > Terrassa > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques i Pneumàtiques

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Manteniment d'Equips i Instal·lacions.

Aquest mòdul, tracta del manteniment necessari que s'ha de fer en els equips i elements per transmetre energía oleohidràulica i energía pneumàtica.

En ambdòs casos, s'estudien els diferents components, la seguretat en els diversos sistemes, la seva normativa i reglamentació corresponent, la guía del manteniment preventiu i el diagnòstic i detecció de problemes, així com les solucions proposades.

Es fa una visita a una instal·lació.

Objectius

 • Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.
 • Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

A qui va dirigit?

-Enginyers tècnics o superiors.

-Tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial, encara que no tinguin titulació universitaria.

-A persones provinents de la Formació Professional i amb Cicles Formatius de Grau Superior.

.

Continguts

Assignatures

Manteniment d'Instal·lacions Hidràuliques, Pneumàtiques i Especials
3 ECTS. 27 hores lectives.
 • Oleohidràulica
  -Transmissió d'energia oleohidràulica.
  -Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
  -Principals components i connexió.
  -Bombes oleohidràuliques. Simbologia.
  -Circuits convencionals.
  -Oleohidràulica proporcional.
  -Càlculs i exercicis.
  -Especificacions i característiques dels fluids oleohidràulics.
  -Guia de la instal·lació de circuits oleohidràulics.
  -Seguretat en sistemes oleohidràulics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 982.
  -Guia de manteniment preventiu en instal·lacions oleohidràuliques.
  -Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
  -Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
  -Condicionament de l'oli.
  -Efectes de la contaminació en els sistemes oleohidràulics CETOP RP70-ISO 4406.
  -Filtres en sistemes oleohidràulics.
  -Bescanviadors de calor.

 • Pneumàtica
  -Transmissió d'energia pneumàtica.
  -Avantatges i inconvenients enfront altres tipus de transmissions.
  -Principals components i connexions. Simbologia.
  -Compressors.
  -Pneumàtica convencional i proporcional.
  -Càlculs i exercicis.
  -Seguretat en sistemes pneumàtics: exercicis de situacions perilloses. UNE-EN 983.
  -Guia de manteniment preventiu en instal·lacions pneumàtiques.
  -Diagnòstic i detecció de problemes. Solucions.
  -Normativa i reglamentació general. ISO, CETOP.
  -Condicionament de l'aire.
  -Sala de generació de l'aire comprimit: refrigeració i assecat.
  -Distribució de l'aire comprimit.

 

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alabern Morera, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Master en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE.

Professorat

 • Michold, Felix
  Dipl. Eng. (FH) Director Comercial C.C.JENSEN Ibérica, S.L
 • Moreno Llagostera, Hipòlit
  UPC, Departament de Mecànica de Fluids
 • Torrent Gelma, Miquel
  Enginyer Industrial Especiallitat Mecánica E.T.S.E.I.T de Terrassa. Director Tècnic de l'empresa Interseal, S.A des del 2007 fins l'actualitat.

Informació general

Crèdits
3 ECTS (27 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:21/03/2019Data de fi:25/04/2019
Horari
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Una sessió en dimecres en horari de 18.00 a 21.00 hores
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
700 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors