Gestió i Direcció de Projectes IT > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Gestió i Direcció de Projectes IT

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School

La Gestió i Direcció de Projectes d’una forma eficient, s'ha convertit en una eina imprescindible per a l'execució de tota mena de projectes, entre ells els que van enfocats a la mateixa empresa i/o per a clients en general. Això suposa conèixer totes les etapes i el cicle de vida d'un projecte IT, i saber aplicar, en tot moment, les metodologies i les millors pràctiques que hi ha en l’actualitat (tant les més àgils, com ara Scrum, com les tradicionals, com és el cas de PMBOK, impactant en conceptes com el “Lean Startup”, Six Sigma, etc.), per definir i dur a terme d'una manera adequada projectes de tot tipus i dimensions.

Al sector de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) com en els altres sectors d’activitat (Industrial, Farmacèutic, Construcció, etc.), hi ha molts professionals que en el seu dia a dia han de gestionar projectes IT (Information Technology) i necessiten disposar de les eines necessàries perquè el seu resultat sigui el que n'esperen les empreses. Actualment, totes les pimes, i en general totes les empreses tinguin la dimensió que tinguin, realitzen projectes IT a les seves organitzacions. Sovint, aquestes empreses no disposen de prou coneixement sobre les eines i les metodologies més adequades per assolir amb èxit els projectes dels que en són responsables o en què participen, com ara la definició de l'àmbit del projecte, el pla de qualitat, la gestió dels riscos, els seus costos, o determinar mitjançant Scrum les diferents històries, la preparació i el llançament d’sprints, etc..
Es proposa una formació específica en l'àmbit de la direcció i gestió de projectes que abordi els diferents aspectes que permetran introduir i consolidar els assistents en els conceptes i les tècniques de la gestió de projectes IT i de l'àrea tecnològica en general. Així, es treballaran les diferents metodologies i les millors pràctiques que hi ha al mercat, des de les àgils fins a les tradicionals, com ara PMBOK, SCRUM, METODE3, etc..

Aplicar correctament una metodologia de gestió de projectes, permet que l'empresa estalviï molts diners, ja que generarà productes o serveis de millor qualitat i, al mateix temps, més ingressos, en poder posar en marxa projectes d'una manera més adequada als resultats substancials.

En el curs es realitzen classes específiques per a la preparació de la Certificació PMI-PMP (Certificació Project Management Professional del Project Management Institute) seguint les millors pràctiques (“Best practices") del PMBOK@. L'objectiu fonamental és ajudar l'estudiant a entendre el propòsit d'aquesta certificació i com obtenir-la.

Objectius

• Introduir els conceptes de projecte i de gestió de projectes, utilitzats al PM (Project Management), PMBOK, PMI (Project Management Institute) i les metodologies àgils en Scrum.

• Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte IT per aplicar-lo i perquè tingui èxit, escollint la millor manera de dur-lo a terme (mitjançant mètodes àgils, com Scrum, o altres models o millors pràctiques, com PMBOK o híbrids que hi ha en el mercat).

• Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat, tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) que intervenen en el marc de l'execució de projectes.

• Dirigir projectes tenint en compte la tecnologia i les persones, a la recerca de les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.

• Mostrar les eines i les tècniques més utilitzades, enfocades a la selecció, la planificació, l'execució, el seguiment, el control i, finalment, el tancament del projecte.

• Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals de projectes IT i de noves tecnologies.

• Treballar en equip i adquirir la capacitat de saber gestionar un projecte.

A qui va dirigit?

• Caps de projectes o personal que participa en l’execució d’un projecte, que necessiten una visió més global i com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.

• Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics, administradors i personal que hagi de gestionar o participar en projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic.

• Persones en general que vulguin accedir a una formació en la Gestió i Direcció de Projectes IT.

Sortides professionals

 • Cap de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
 • Director de projecte de l'àrea tecnològica (TI).
 • Responsable de projectes de l'àrea tecnològica (TI).
 • Analista Tecnològic.
 • Scrum Master en projectes tecnològics.
 • Product Owner en projectes tecnològics.

Continguts

Assignatures

Gestió i direcció de projectes
5 ECTS. 54 hores lectives.

1. Introducció a la gestió de projectes
1.1 Què són els processos i els projectes
1.2 Diferències entre processos i projectes
1.3 Definició de projecte
1.4 Sistema de gestió i direcció de projectes

2. Definició del projecte
2.1 Triangle que el composa (Scope, Time, Cost)
2.2 Document de definició del projecte: objectius, entregables, àmbit, beneficis, equip, etc.
2.3 Fonts, coneixement del projecte
2.4 Establir objectius: expectativa, requisit, indicador, objectiu. La qualitat del projecte: estimació i planificació temporal

3. Planificació del projecte
3.1 Característiques de la planificació
3.2 Activitats de la planificació
3.3 Recursos i costos. El desenvolupament del projecte

4. Aprovació del pla del projecte

4.1 Presentació del projecte

5. Inici del projecte
5.1 Llançament del projecte

6. Execució del projecte
6.1 Establir el pla de seguiment i control
6.2. Activitats de desenvolupament del projecte. Finalització del projecte

7. Tancament del projecte
7.1 Activitats del procés de tancament
7.2 Document Informe final
7.3 Aprovació del client i enquesta de satisfacció
7.4 Proposta de millores i bones pràctiques
7.5 Transferència de coneixement. La qualitat en els projectes

8. La qualitat
8.1 La qualitat: què és?, com s'aconsegueix?, qui la defineix?, etc.
8.2 Etapes de la gestió de la qualitat
8.3 Evolució de la qualitat. Casos pràctics i conclusions

9. Certificació PMI-PMP (Certificació Project Management Professional del Project Management Institute)
9.1 Què és el PMI i què representa la certificació PMP en el camp professional de les IT
9.2 Revisió dels temes clau, tractant-los segons els grups de processos de PMBOK i presentació d'un examen tipus

Gestió de les persones en els projectes. Habilitats directives. Coaching
3 ECTS. 21 hores lectives.
1. El lideratge, poder i eficàcia empresarial. Poder i lideratge. El talent.
2. La comunicació con element crucial. Desenvolupament d'habilitats comunicatives.
3. El treball en equip i delegació (com fomentar-lo).
4. La negociació i la gestió del conflicte. Creativitat, innovació, resolució de problemes i diversitat.
5. El coaching com eina per a la direcció d'equips de projectes.
Projecte final
2 ECTS. 6 hores lectives.
1. Cas pràctic (a desenvolupar durant el curs)
a. proposta
b. planificació
c. seguiment i control
d. tancament
e. conclusions

2. Realització d'un projecte, format per equips d'alumnes, durant el desenvolupament del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o de millora contínua.

3. El projecte disposarà d'una presentació pública final. Cada integrant de l'equip de projecte haurà de realitzar una part de la presentació.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Hernández Barjola, Salvi
  Enginyer informàtic per la UPC, Postgraduat en Direcció de Tecnologies, MBA per EAE-UPC, Creació d'Empreses per ESADE i Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

Professorat

 • Hernández Barjola, Salvi
  Enginyer informàtic per la UPC, Postgraduat en Direcció de Tecnologies, MBA per EAE-UPC, Creació d'Empreses per ESADE i Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.
 • Mir Casals, Josep
  Enginyer tècnic en Electrònica per la UPC, llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UOC, i Màster en Direcció d'Operacions per ESADE i Certificat PMI-PMP i ITIL-Foundation. És gestor de clients del sector públic a T-Systems. Compta amb més de 25 anys d'experiència en empreses del sector TIC: Telefónica, Indra, Coritel/Accenture, EDS i T-Systems.

Informació general

Crèdits
10 ECTS (81 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:14/03/2019Data de fi:20/06/2019
Horari
Dimarts  19:00 a 22:00Dijous  19:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 70
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.200 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol