Gestió i Direcció de Projectes > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Gestió i Direcció de Projectes

Places exhaurides

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

14a EDICIÓ
UPC School

La gestió de projectes informàtics, i de l'àmbit tecnològic en general, s'ha convertit en una eina imprescindible per a l'execució de tota mena de projectes enfocats a la mateixa empresa final i/o per a clients de les consultores i/o integradores en general que tinguin la necessitat d'aquest tipus de projectes. Això suposa conèixer les etapes o el cicle de vida d'un projecte informàtic i en general tecnològic, i saber aplicar, en tot moment, les metodologies i les millors pràctiques (tant les més àgils, com ara Scrum, com les tradicionals, com en el cas de PMBOK, impactant en conceptes com el Lean Startup) que hi ha al mercat, per definir i dur a terme d'una manera adequada projectes del sector tecnològic.

Al sector de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), hi ha molts professionals que en el seu dia a dia han de gestionar projectes i necessiten disposar de les eines necessàries perquè el seu resultat sigui el que n'esperen les empreses. Actualment, totes les pimes, i en general totes les empreses, realitzen projectes d'àmbit informàtic o tecnològic a les seves organitzacions. Aquests projectes van des de la implantació d'un ERP (com SAP, Axapta Navision, SAGE, etc.) o un CRM (Sals Force, Siebel, etc.) fins a posar en marxa un web, l'e-commerce o projectes relacionats amb la transformació digital o l'era digital, com ara els vinculats a apps i la mobilitat, tant amb tauletes com amb smartphones o de l'àmbit de sistemes, com per exemple la posada en marxa d'Office 365, VMware, etc. Sovint, aquestes empreses no disposen de prou coneixement sobre les eines i les metodologies més adequades per assolir amb èxit els projectes de què són responsables o en què participen, com ara la definició de l'àmbit del projecte, el pla de qualitat, la gestió dels riscos, els seus costos, o determinar mitjançant Scrum les diferents històries, la preparació i el llançament de sprints, etc.

Es proposa una formació específica en l'àmbit de la direcció i gestió de projectes que abordi els diferents aspectes que permetran introduir i consolidar els assistents en els conceptes i les tècniques de la gestió de projectes informàtics i de l'àrea tecnològica. Així, es treballaran les diferents metodologies i les millors pràctiques que hi ha al mercat, des de les àgils fins a les tradicionals, com ara PMBOK, Scrum, METODE3, etc.

Aplicar correctament una metodologia de gestió de projectes informàtics, i en general de l'àmbit tecnològic, permet que l'empresa estalviï molts diners, ja que generarà productes o serveis de millor qualitat i, al mateix temps, més ingressos, en poder posar en marxa projectes d'una manera més adequada als resultats substancials.


Objectius

• Introduir els conceptes de projecte i de gestió de projectes, utilitzats al PM (Project Management), PMBOK, PMI (Project Management Institute) i les metodologies àgils en Scrum.

• Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte informàtic tecnològic per aplicar-lo i perquè tingui èxit, escollint la millor manera de dur-lo a terme (mitjançant mètodes àgils, com Scrum, o altres models o millors pràctiques, com PMBOK o híbrids).

• Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) que intervenen en el marc de l'execució de projectes.

• Dirigir projectes informàtics tenint en compte la tecnologia i les persones, a la recerca de les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.

• Mostrar les eines i les tècniques més utilitzades, enfocades a la selecció, la planificació, l'execució, el seguiment, el control i, finalment, el tancament del projecte.

• Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals de projectes informàtics.

• Treballar en equip i adquirir la capacitat de saber gestionar un projecte.

A qui va dirigit

• Caps de projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic que necessiten una visió més global i com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.

• Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics, administradors i personal que hagi de gestionar o participar en projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic.

• Responsables de l'àrea de les tecnologies de la informació.

Continguts

Matèries

Gestió de Projectes Informàtics
4 ECTS. 36 hores lectives.
Continguts
Introducció a la gestió de projectes
1. Introducció a la gestió de projectes
1.1 Què són els processos i els projectes
1.2 Diferències entre processos i projectes
1.3 Projectes
1.4 Sistema de gestió de projectes

2. Definició del projecte
2.1 Document de definició del projecte: objectius, entregables, àmbit, beneficis, equip, ...
2.2 Fonts, coneixement del projecte
2.3 Establir objectius: expectativa, requisit, indicador, objectiu. La qualitat del projecte: estimació i planificació temporal

3. Planificació del projecte
3.1 Característiques de la planificació
3.2 Activitats de la planificació
3.3 Recursos i costos. El desenvolupament del projecte

4. Aprovació del pla del projecte

5. Inici del projecte
5.1 Llançament del projecte

6. Execució del projecte
6.1 Establir el pla de seguiment i control
6.2. Activitats de desenvolupament del projecte. Finalització del projecte

7. Tancament del projecte
7.1 Activitats del procés de tancament
7.2 Document Informe final
7.3 Aprovació del client i enquesta de satisfacció
7.4 Proposta de millores i bones pràctiques
7.5 Transferència de coneixement. La qualiat en els projectes

8. La qualitat
8.1 La qualitat: què és?, com s'aconsegueix?, qui la defineix?, ...
8.2 Etapes de la gestió de la qualitat
8.3 Qualitat en les empreses de serveis
8.4 Evolució de la qualitat. Casos pràctics i conclusions

9. Cas pràctic (a desenvolupar durant el curs)
9.1 Proposta
9.2 Planificació
9.3 Seguiment
9.4 Tancament
9.5 Conclusions

Requisits previs
Haver participat en algun projecte informàtic

Sistema d'avaluació
La avaluació vindrà donada pels següents paràmetres:
Una presentació final
Assistència mínima del 80 % de les hores presencials, participació a les activitats proposades

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

  • Hernández Barjola, Salvi
    Enginyer informàtic per la UPC, Postgraduat en Direcció de Tecnologies, MBA per EAE-UPC, Creació d¿Empreses per ESADE i Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Soci director de Sigma Consulting ¿ Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d¿informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

Professorat

  • Hernández Barjola, Salvi
    Enginyer informàtic per la UPC, Postgraduat en Direcció de Tecnologies, MBA per EAE-UPC, Creació d¿Empreses per ESADE i Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Soci director de Sigma Consulting ¿ Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d¿informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.

Informació general

Crèdits
4 ECTS (36 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:23/05/2017Data de fi:29/06/2017
Horari
Dimarts  19:00 a 22:00Dijous  19:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: 610548181
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol