Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Agile IT Management. Scrum, DevOps i Lean IT

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

L'interès per l'Agilitat als departaments TIC s'ha consolidat de manera generalitzada i és la tendència amb més projecció a mig termini. Bons indicadors d'aquest fet en són les converses sobre el tema entre membres dels departaments o la gran demanda d'experiència en metodologies com Scrum als perfils que busquen les empreses. Les organitzacions busquen a l'Agilitat una major eficiència, capacitat d'innovació i "time-to-market". Podem observar també en aquesta enquesta recentment realitzada que la major part d'empreses han incorporat Agile o tenen la intenció de fer-ho (l'increment ha estat del 100% en els darrers 4 anys). Així mateix, es pot observar que el 87% de les empreses que han usat Agile, afirmen que ha millorat el benefici dels seus projectes.

Fins ara les iniciatives d'Agilitat s'han introduït generalment als departaments TIC de manera aïllada i seguint iniciatives personals. Alguns han agilitzat la gestió dels projectes Scrum, les operacions amb Kanban o amb Lean IT amb un èxit desigual. Aquest programa ofereix una visió completa i pràctica de les diverses opcions d'aplicació de l'agilitat al desenvolupament de software, a la gestió de la infraestructura i als serveis TIC pels usuaris.

La pràctica i l'aplicabilitat dels coneixements són prioritàries en aquest programa. Gran part del curs es basa en pràctiques aplicades amb eines àgils. Els principals interessats en aquest curs són desenvolupadors, administradors de sistemes, service-desk i responsables de TIC interessats en conèixer en detall l'Agilitat.

Aquest curs aborda de manera completa i pràctica la gestió àgil dels departaments i projectes TIC , incloent continguts integrats de les tres disciplines - Scrum, DevOps i Lean IT - per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics.

Objectius

 • Comprendre, avaluar i millorar el funcionament d'una organització àgil a nivell de planificació, de gestió de la demanda, dels projectes i de les operacions.
 • Conèixer a fons i usar de manera pràctica el framework Scrum i els seus components: rols, events i artefactes.
 • Aplicar pràctiques àgils més enllà d'Scrum, com les estimacions, definició i gestió dels requeriments o testing.
 • Conèixer el moviment DevOps (Development+Operations) i entendre amb profunditat les seves pràctiques àgils necessàries com la integració contínua, el desplegament continu i la gestió de la infraestructura.
 • Usar eines com Jira Agile, Confluence, PHPUnit, Jenkins, Sonar, Puppet i Amazon Web Services.
 • Identificar els problemes i les seves causes i definir solucions mitjançant tècniques adreçades a la planificació i execució de millores dels serveis TIC.
 • Conèixer Lean IT, la millora continua i practicar eines Lean com el Lego Game, Value Stream Mapping i el Diagrama A3.

A qui va dirigit

 • Enginyers Informàtics, de Telecomunicacions o similar, tant tècnics com superiors.
 • Desenvolupadors de software, administradors de sistemes i tècnics de Service Desk.
 • Responsables de Serveis d'Informació de perfil tècnic.
A la pràctica professional de les TIC hi ha perfils diversos, tant universitaris com de formació professional i altres. Per tant, el perfil professional d'ingrés -a valorar per la direcció acadèmica del curs- és obert.

Continguts

Matèries

Scrum i Agile Software Development
4 ECTS. 30 hores lectives.

Organització Àgil.  Scrum Empresarial:
Qualitat i arquitectura. Finances i gestió per organitzacions àgils

 • Organització IT, tradicional i àgil
 • Visió històrica lean / Scrum / lean IT
 • Estratègia àgil IT i empresarial
 • Planificació  i Organització àgil
 • Gestió persones i equips
 • Pressupost organitzatiu i de projectes. Seguiment de projectes i operacions. Ofertes i factures àgils efectives

Scrum Framework         

 • Metodologies tradicionals i àgils
 • Scrum framework: rols, artefactes i events
 • Agilitat disciplinada: DAD

Pràctiques àgils               

 • Desenvolupament i gestió de requeriments
 • Estimació de projectes
 • Testing

Preparació certificació PSM

DevOps: Desenvolupament & Operations
4 ECTS. 30 hores lectives.
DevOps Pràctiques I
 • Software delivery
 • Configuration management
 • Continuous integration
 • Testing strategy
 • Deployment pipeline
DevOps Pràctiques II
 • Build & deployment automation
 • Acceptance & non-functional testing automation
 • Managing infrastructure and environment
 • Managing data, component & dependencies
 • Continuous delivery

Projecte Àgil

 • Definició i planificació
 • Desenvolupament de requeriments
 • Backlog i matriu NFR
 • Estimació del backlog
 • Release planning (equip, sprints, etc.)

Seguiment dels Projectes

 • Daily Scrum +, Kanban, Release burndown
 • Sprint review, Sprint retrospective

Desenvolupament

 • Arquitectura de l'entorn
 • Programació
 • Test unitari. Push
 • Integració continua, Test marc, QA
Desplegament (Deployment)
 • Configuracións, codi, monitorització.

Pràctiques i Exercicis basats en exemples reals

Lean per IT
4 ECTS. 30 hores lectives.
El sistema de Gestió de Serveis: SGS, components principals
 • Principis de la qualitat
 • Característiques dels serveis
 • Processos, Funcions, Rols
Introducció a Lean-IT

Lean Lego Game

La Millora Continua:
 • Value Stream Mapping en Serveis
 • Identificació d'Oportunitats de Millora
 • Declaració de Problema
La Cerca de Causes Raices:
 • Barreres de control, Risk Based Service Management, Ishikawa
RBSM a la Pràctica: BowTie, definició de plantejaments i controls

Execució de Solucions:
Kaizen en IT, principi del pensament A3

Altres eines Lean:
5S i eines adicionals

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Ballarín Latre, Àlex
  Enginyer Tècnic Informàtic per la UPC. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup. Dirigeix el programa Agile IT Management i és professor del Màster en Empreneduria Digital.

Professorat

 • Escudero Sabadell, Xavier
  Enginyer Informàtic per la UPC. Certificat en Testing Advanced Manager pel ISTQB. Formador associat per les certificacions ISTQB Foundation i Avanced. Professor en el Postgrau Agile IT Management. Expert en la implantació de metodologies i en la governança de la qualitat de programari, aspectes que desenvolupa en la seva actual posició al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya).
 • Fairén Terrafeta, Víctor
  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC. Treballant com a freelance, ajudant a millorar el món, acompanyant i guiant a les empreses en el seu camí de transformació digital. Profesional Scrum Master, instructor acreditat de SAFe (SPC 4.5), certificat com a Kanban Management Profesional, Formador de Management 3.0 i Lean IT Foundations.
 • Hernández Solà, Guillem
  Enginyer de telecomunicacions per la UPC. Actualment és Coach DevOps, QA i Agile a ITNOVE. Té experiència com CTO a TestCloud i director de QA a Softonic i Netcentric. Certificat com Scrum Master, Product Owner i Developer per Scrum.org. Especialista en automatització de proves web, mòbil i d'altres plataformes.
 • San Agustin Morralla, Carles
  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (UPC). Bsc Computer Science (NEWI). Prince2 Certified. Consultor tècnic sènior de solucions TIC.
 • Valle Salas, Antonio
  Enginyer Informàtic per la UPC. És soci director de G2, Govern i Gestió de TI. Expert reconegut en l'àmbit de l'IT Service Management, l'IT Governance i el Lean IT. És director regional de Catalunya de itSMF Espanya i ha col.laborat en els comitès de revisió de nombrosos llibres sobre IT Service Management. És professor de Lean IT al programa Agile IT Management i en el postgrau en Lean Startup Creation i de ITIL i Planificació de Sistemes de Informació Corporatius al Master IT Project Management

Informació general

Crèdits
12 ECTS (90 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:19/02/2019Data de fi:06/06/2019
Horari
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.300 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors

 • G2, Gobierno y Gestión de TI, S.L.
 • Cynertia Consulting SL