Gestió Urbanística > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Gestió Urbanística

Curs de formació contínua Online.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master i del postgrau Gestió i Valoracions Urbanístiques.

Aquest curs en línia de formació contínua en Gestió Urbanística es pot cursar com a tal o bé en el marc del Postgrau en Gestió i Valoracions Urbanístiques i també del Màster en Valoracions Immobiliàries. European Master.

S'imparteixen els principals coneixements que permeten tenir una idea clara del sistema de planejament, les seves competències i implicacions de cara a la valoració dels immobles. El curs repassa les tècniques urbanístiques i les seves aplicacions pràctiques. S'introdueix el conjunt de sistemes de gestió tant de caràcter públic com privat, posant especial èmfasi en la repercussió sobre la valoració del sòl. El curs recull l'experiència prèvia del màster en Gestió Urbanística (25 edicions) organitzat pel Departament de Construccions Arquitectòniques I (CAI) i el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La gestió urbanística ha guanyat importància per la progressiva aparició d'agents privats en les transformacions urbanes tant als països desenvolupats com en vies de desenvolupament. Conèixer els processos de gestió urbanística és un element indispensable per a poder realitzar valoracions immobiliàries i estudis de viabilitat de projectes que comportin una transformació urbana. Aquests coneixements són també indispensables per a la realització de les valoracions urbanístiques.

Objectius

De manera més específica, el curs presentarà aspectes com:

 • Conèixer amb profunditat el sistema de planejament, la seva tramitació i competències de cara a la realització de projectes de gestió, així com en la valoració urbanística i els estudis de viabilitat.
 • Conèixer amb profunditat els diferents sistemes de gestió urbanística i les seves repercussions sobre els projectes de transformació i valoració.
 • Conèixer amb profunditat els drets i les obligacions de la propietat del sòl i altres privats en els processos de transformació de la ciutat i la seva repercussió en els projectes de gestió i valoració.
 • Conèixer en profunditat les diferents tècniques d'ordenació urbanística i les seves repercussions en la definició del règim jurídic del sòl.
 • Conèixer els diferents instruments de gestió urbanística, el seu procés de redacció i competències i la seva repercussió en els projectes de gestió i valoració
 • Enfrontar l'estudiant, mitjançant la metodologia de l'estudi de casos, a situacions reals tant de gestió urbanística i que aquest sigui capaç de plantejar criteris raonats de resolució, des de la seva justificació teòrica i des del plantejament de solucions, el desenvolupament pràctic i el lliurament de resultats.

A qui va dirigit

 • Arquitectes, Arquitectes tècnics i Enginyers, Llicenciats en Dret, en Ciències Econòmiques o en Geografia, entre d'altres o de caràcter tècnic com Enginyers Tècnics o Superiors de diverses especialitats.
 • Professionals que, d'una manera o d'una altra, vinculen la seva activitat professional a la gestió de l'urbanisme i tècnics d'administracions públiques, com ara de Departaments d'Urbanisme o Direccions d'Obres, entre d'altres.
 • Professionals que, si bé no tenen una vinculació directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer aspectes teòrics i pràctics vinculats a la gestió i execució de l'urbanisme.
 • Professionals que desitgen incursionar en l'àmbit de les valoracions de sòl, els estudis de viabilitat dels projectes de transformació, els estudis econòmic-financers de la transformació i que per tant requereixen sòlids coneixements en matèria de gestió urbanística

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix en metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.

Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.

Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge proposant preguntes en el fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

Continguts

Matèries

Gestió Urbanística
6 ECTS. 36 hores lectives.
S'imparteixen els principals coneixements que permeten tenir una idea clara del sistema de planejament, les seves competències i implicacions de cara a la valoració dels immobles. El curs repassa les tècniques urbanístiques i les seves aplicacions pràctiques. S'introdueix el conjunt de sistemes de gestió tant de caràcter públic com privat, posant especial èmfasi en la repercussió sobre la valoració del sòl.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.

Professorat

 • Biere Arenas, Rolando
  Arquitecte, Màster en Gestió i Valoració Urbana de la UPC. Professor convidat en les matèries de gestió urbanística i tecnologies aplicades a l'urbanisme. Coordinador de cursos dels programes formatius organitzats pel CPSV, en el qual també s'exerceix com a investigador.
 • Perez Lamas, Carlos
  Arquitecte, Màster en Gestió i Valoració urbana per la UPC, Professor Titular de la Càtedra de Valoracions, Dret Urbanístic i Arquitectura Legal de la UPC. Ha estat Arquitecte Municipal en l'àmbit de planejament, llicències i gestió urbanístic. Expert en matèries referides a les normatives en l'edificació, l'urbanisme, la gestió i la valoració urbanística. Participa en la impartició de cursos de postgrau en diferents universitats i col·legis professionals. És autor de nombrosos llibres i manuals sobre arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística.
 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.

Informació general

Crèdits
6 ECTS (36 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:novembre de 2018Data de fi:desembre de 2018
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 80 23
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
900 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Coorganitzadors

Col·laboradors