Avançat de Dinàmica de Sistemes > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Avançat de Dinàmica de Sistemes

Curs de formació contínua Online.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

MATRÍCULA OBERTA al llarg de tot l'any acadèmic.

Objectius

Aquest curs té per objectiu abordar aspectes específics de la creació de models de simulació aplicant la Dinàmica de Sistemes, necessaris per aprofitar al màxim les prestacions que el software ens ofereix.
És un curs amb un enfocament molt pràctic. L'estructura del programa es basa en l'exposició d'un cas que l'alumne ha de fer seguint els passos que se li ensenyen per adquirir pràctica en cadascun dels temes que s'exposen. A continuació es proposen un o diversos exercicis que es demana que treballi aplicant el que han après.
El contingut s'ha depurat tot el possible per aconseguir un aprenentatge ràpid, complet i endreçat.

A qui va dirigit

- Estudiants, que han de realitzar un projecte final de carrera, tesi doctoral o similar, i desitgen incloure en el document els resultats d'un model de simulació que aportació major credibilitat a les conclusions. A més a més, el model de simulació els permet una ordenació més eficaç del treball realitzat i una exposició pública de major claredat.

- Professors, de qualsevol àmbit del coneixement, que desitgen incloure els models de simulació dins de la seva activitat docent, o ampliar el contingut actual de les seves classes amb una eina que permeti integrar fàcilment els aspectes quantitatius i qualitatius de la seva temàtica.

- Investigadors, que desitgen abordar la complexitat del tema que analitzen amb ajuda d'un programari de simulació que integri en un únic format una gran quantitat d'informació, per poder validar les seves hipòtesis de treball, i realitzar una anàlisi estadística de sensibilitat del sistema a diferents canvis.

- Consultors, que desitgen analitzar la coherència de diferents escenaris futurs, i poder avaluar l'impacte en aquests escenaris de diferents accions, utilitzant un business game que permeti l'explicació clara i convincent a l'usuari final.

- Professionals, en empreses o institucions públiques, que han d'identificar les formes més eficients d'aconseguir els reptes que han assumit, amb un programari de simulació que permeti un ràpid aprenentatge i una gran facilitat de maneig per a persones que ho han d'usar de forma esporàdica.

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

MATRÍCULA OBERTA al llarg de tot l'any acadèmic.

Matèries

Curs Avançat de Dinàmica de Sistemes
5 ECTS. 50 hores lectives.
1. Creació d' "aging chains"
1.1. Cas. Estudi d'una catàstrofe.
2. Creació de diagrames complexos
2.1. Cas. Desenvolupament d'una epidèmia.
3. Creació de models amb variables quantitatives
3.1. Cas. El jove ambiciós.
4. Importació i exportació
4.1. Cas. CFC 11.
4.2. Importar dades d'un Excel.
4.3. Importar dades d'un fitxer txt.
4.4. Exportar dades a un Excel.
4.5. Exercici pràctic. CFC 11.
4.6. Exercici pràctic. Kaibab.
5. Creació de jocs de simulació
5.1. Cas. Construcció d'habitatges
5.2. Creació de models de simulació.
5.3. Desenvolupament del joc.
5.4. Exercici pràctic. Les cases.
5.5. Exercici pràctic. Els porcs.
6. Simulació interactiva
6.1. Cas. La cursa d'armament.
6.2. Simulacions interactives.
6.3. Experiments de simulació.
6.4. Construir un plafó de control.
6.5. Exercici pràctic. Model Població.
7. Disseny de pantalles d'entrada i sortida
7.1. Cas. Clients i publicitat .
7.2. Controls de sortida.
7.3. Controls d'entrada.
7.4. Enllaços de navegació.
7.5. Exercici pràctic. Dipòsit.
8. Anàlisi de sensibilitat
8.1. Cas. L'equip de vendes.
8.2. Distribucions estadístiques.
8.3. Resultats. Variables d'interès .
8.4. Anàlisi de sensibilitat.
8.5. Exercici pràctic. Kaibab.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Morato Farreras, Jordi
  Director de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat, de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Martín García, Juan
  Doctor Enginyer Industrial en Organització d'Empreses. Diplomat en Business Dynamics a l'Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology. Autor de diversos llibres sobre System Thinking i creació de models de simulació amb Dinàmica de Sistemes. Consultor de grans empreses nacionals i internacionals, així com organismes públics en diversos països.

Professorat

 • Martín García, Juan
  Doctor Enginyer Industrial en Organització d'Empreses. Diplomat en Business Dynamics a l'Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology. Autor de diversos llibres sobre System Thinking i creació de models de simulació amb Dinàmica de Sistemes. Consultor de grans empreses nacionals i internacionals, així com organismes públics en diversos països.
 • Martín Méndez, Pamela
  Llicenciada en Arquitectura a la URL. Col.labora en el despatx d'arquitectes L35 des del 2007. Formació en Dinàmica de Sistemes (2003) a la UPC. Ha impartit cursos de formació de Dinàmica de Sistemes a empreses: Petrobras Energia Gerencia de Seguridad e Higiene (2006), Subdirección General de Proyectos Estratégicos del CIEMAT (2006), Confederación Nacional de Electricidad de México (2005), i ha estat ponent a conferencies organitzades pel Instituto Nacional de Estudios Fiscales de México (2005), Universidad Autònoma de México (2005) sobre aquest mateix tema.

Informació general

Crèdits
5 ECTS (50 hores lectives)
Dates de realització
Lliure
Horari
Lliure
Persona de contacte
Juan Martin Garcia

jmarting@catunesco.upc.edu
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
700 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol / Anglès
Legalització de títols
Els alumnes estrangers han d'enviar el títol legalizat amb apostil·la o via consulat, amb la corresponent traducció oficial a l'espanyol.

Entitats relacionades

Coorganitzadors