UP

CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció

Màster Presencial.

Informació general

UPC School
Crèdits
60 ECTS (378 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:octubre de 2018Data de fi:setembre de 2019
Horari
Dilluns  17:30 a 21:30Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30
Per al Màster:

· Assistència al 80% de classes teòriques i pràctiques
· Presentació i aprovació de la Memòria del Projecte Final de Curs
· Superar els exàmens amb una nota igual o superior a cinc.
Lloc de realització
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona
Persona de contacte
Maria Teresa García Saura

Telèfon: (34) 650 705 618
formacion.ingenieria.proyectos@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.500 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
  • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
  • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Pràctiques a empresa
Els estudiants matriculats al CARMAT que no estiguin treballant simultàniament durant el curs poden fer, si així ho volen, una estància remunerada a SEAT de 6 a 8 mesos de durada, dintre del nostre programa d'inserció laboral "Estudia i Practica". Els alumnes que participin en aquest programa faran pràctiques en un departament del Centre Tècnic o a la planta de producció de SEAT, sota supervisió d'un tutor, en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres. Les pràctiques són remunerades amb 400 euros mensuals, més transport des de Barcelona a les instal·lacions de SEAT i dinar. Els interessats a optar a una d'aquestes pràctiques han d'enviar el seu CV i una carta de motivació d'una extensió màxima de 2 fulls DIN A4 a abel.zahinos@upc.edu. A la carta, l'aspirant pot incloure, entre altres informacions, quines són les seves habilitats i competències personals, les motivacions per les que volen cursar el màster i com espera que la formació rebuda en el màster l'ajudi a desenvolupar la seva carrera professional.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 650 705 618

Crèdits:
60 ECTS
(378 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2018 Data de fi:setembre de 2019
Horari:
Dilluns  17:30 a 21:30Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30
Lloc de realització:
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona

Import de la matrícula:
6.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs