UP

Direcció i Organització d'Empreses. MBA

Màster Presencial.

Informació general

27a EDICIÓ
UPC School
Crèdits
60 ECTS (459 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:21/09/2018Fi classes:13/07/2019Fi programa: 06/09/2019
Horari
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Campus Diagonal - Besòs
C/ Eduard Maristany 10-14
Sant Adrià del Besòs
Persona de contacte
Francisca Hernández Cánovas

Telèfon: (34) 611 446 980
marius.aguer@upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.S'obtindrà la titulació de Master propi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.700 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Català / Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
  • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
  • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Fitxa tècnica

El Màster s'organitza en 10 blocs, dins dels quals s'imparteixen de forma ordenada i progressiva totes  les matèries a desenvolupar al llarg del curs.

La metodologia de les classes es desenvolupa amb una part teòrica i una altra d'exercicis i/o casos pràctics, mètode del cas de Harvard. També es realitzen simulacions per ordinador i role-playing  segons els criteris de cada docent.

Durant el tercer trimestre  del curs s'imparteix el Business Game, matèria que es desenvolupa en equips i que es treballa amb un programa de simulació empresarial. El qual, mitjançant la presa de decisions amb el suport del professor, permet fer un repàs de tots els temes estudiats  i aplicar els conceptes de negoci apresos durant el Màster, com si del món real es tractés.

El projecte final de màster es comença a l'inici del curs. Els grups de treball realitzen un pla d'empresa. Cada grup té un tutor assignat amb el que realitzen un seguiment mensual de l'evolució del treball. El projecte es defensa al finalitzar el curs, durant el mes de setembre.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 611 446 980

Crèdits:
60 ECTS
(459 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:21/09/2018 Fi classes:13/07/2019Fi programa: 06/09/2019
Horari:
Divendres  16:30 a 20:30Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Campus Diagonal - Besòs
C/ Eduard Maristany 10-14
Sant Adrià del Besòs

Import de la matrícula:
6.700 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs