UP

Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental

Màster Presencial.

Informació general EDICIÓ 2017-18

16a EDICIÓ
UPC School
Propera edició
Octubre de 2018
Crèdits
60 ECTS (512 hores lectives)
Horari
Dimarts  15:30 a 20:30Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 20:30
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Persona de contacte
Núria Ferrer Prat

Telèfon: (34) 93 401 63 70
arq.sost@talent.upc.edu
Horari d'atenció: Dilluns i dimecres de 16h a 21h
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.600 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
  • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
  • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa
Requisits de matriculació per al postgrau II
Per a matricular-se al postgrau 'Aplicació de les Noves Tecnologies de l'Era Digital i la Construcció Sostenible en el Projecte Arquitectònic' és imprescindible haver cursat abans el postgrau 'Arquitectura i Urbanisme Medioambiental'.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 401 63 70

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(512 hores lectives)

Horari:
Dimarts  15:30 a 20:30Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 20:30
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
6.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs