UP

Direcció Tècnica de l'Adobatge

Màster Semipresencial.

Informació general EDICIÓ 2017-18

17a EDICIÓ
UPC School
Propera edició
Octubre de 2018
Crèdits
60 ECTS (375 hores lectives)
Horari
Estudis en modalitat semipresencial, de manera que els crèdits de teoria es fan a distància, mentre que les pràctiques i els exàmens es portaran a terme al llarg d'un període d'entre un mes i sis setmanes durant els mesos de maig i juny de manera presencial, a les instal·lacions de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada.
Lloc de realització
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada
Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Espanyol
Beca
Trobaràs informació sobre possibles beques i ajuts per cursar aquest màster a la pàgina web de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (http://www.eei.upc.edu)
Borsa de treball
Des del campus virtual Àgora els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment.
La borsa de treball de la Fundació Politècnica de Catalunya té un volum anual de més de 1.000 ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(375 hores lectives)

Horari:
Lloc de realització:
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs