UP

Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació

Postgrau Online.

Informació general EDICIÓ 2016-17

7a EDICIÓ
UPC School
Propera edició
Febrer de 2018
Crèdits
20 ECTS (182 hores lectives)
Horari
Dijous  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

El curs es realitza en modalitat ONLINE. A les sessions dels divendres, professor i estudiants es connecten a la vegada i és troben a l'aula virtual. Les sessions dels dissabtes estan gravades. Totes les sessions es graven. Així mateix, si un estudiant no pot connectar-se en l'horari previst per als divendres, també tindrà accés a la sessió gravada.

Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Horari d'atenció: Dilluns de 10-14h i de 16-20 hores
Dimecres de 10-14h i de 16-20 hores
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Software utilitzat durant el curs:
- Meteonorm
- Climateconsultant
- Archiwizard
- Sefaira
- Designbuilder (Tèrmic)
- Therm
- Designbuilder (Dinàmica de fluïds, CFD)
- BIM (introducció a Revit i Archicad)

nota: algun software pot ser puntualment substituït per un altre per motius d'actualització de continguts
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Febrer de 2018

Crèdits:
20 ECTS
(182 hores lectives)

Horari:
Dijous  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs