UP

Tècniques d'Adoberia

Postgrau Online.

Informació general

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Direcció Tècnica de l'Adobatge.
Crèdits
18 ECTS (210 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:30/10/2017Data de fi:29/06/2018
Horari
Postgrau a distància
Persona de contacte
Anna Domènech Fabregat

Telèfon: (34) 93 803 53 00
secretari@eei.upc.edu
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Import de la matrícula
Contacta'ns
Idioma d'impartició
Espanyol
Campus virtual Àgora i Borsa de Treball
L'estudiant d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual Àgora, una eficaç plataforma de treball i de comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. Àgora permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans del seu inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes, etc.
Des d'Àgora l'estudiant podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

Crèdits:
18 ECTS
(210 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:30/10/2017 Data de fi:29/06/2018
Horari:

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs