UP

Projectació Urbanística

Màster Presencial.

Presentació

26a EDICIÓ
UPC School

El camp de l'urbanisme no pot ser aliè a les ràpides transformacions de les nostres societats en la nova era de la informació. La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l'impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans metròpolis, obliguen a l'urbanista a desenvolupar els mètodes i instruments d'intervenció més adequats per actuar en aquest context.

El programa del MPU afronta els reptes de l'Urbanisme contemporani, atenent al desenvolupament de noves eines de disseny per a una intervenció crítica en contextos diversos. La realització de tallers aplicats constitueixen el nucli de la titulació.

El Màster s'estructura en tres mòduls, que corresponen als tres camps d'acció de la intervenció urbanística: "Projectar la Ciutat", dedicat al planejament, "Projectar el Lloc", dedicat a la concepció de projectes urbans, i "Projectar el Territori", dedicat a l'ordenació territorial.

Objectius

El Màster de la UPC en Projectació Urbanística ha estat concebut per formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat. El programa posa un èmfasi especial en la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...). Per això, els tallers basats en exercicis de projectació urbanística sobre casos reals, realitzats en estreta col·laboració amb les Administracions corresponents, constitueixen l'eix vertebrador del programa.

És objectiu del Màster que els alumnes, en finalitzar el mateix, siguin capaços de:

 • Formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat
 • Emfatitzar especialment la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...) mitjançant tallers basats en casos
 • Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials
 • Dissenyar propostes d'ordenació, remodelació i urbanització d'aquests espais
 • Integrar en la seva reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme
 • Incorporar en els seus projectes les diferents escales que intervenen en la projectació urbanística
 • Elaborar una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística
 • Reflexionar críticament i incorporar les dinàmiques de la complexitat urbana dins d'un clar esquema conceptual
 • Incentivar la investigació a través del disseny, que permeti realçar visiblement la capacitat d'aquest mètode d'aproximació, així com oferir una tècnica innovadora (projecte com a productor de coneixement)
 • Ser capaç d'iniciar un procés contextual i flexible de diàleg en el marc d'una negociació estratègica amb els diferents participants o afectats per la proposta de disseny, a fi d'aconseguir una millor comprensió del procés d'implementació
 • Promoure una més àmplia perspectiva en relació a les conseqüències de les decisions i accions relatives a la conformació de la ciutat actual i futura

A qui va dirigit?

 • Arquitectes tècnics i superiors.
 • Urbanistes.
 • Responsables tècnics a administracions públiques dels departaments d'urbanisme.
 • Geògrafs.
 • Economistes.
 • Enginyers tècnics o superiors.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Projectar la Ciutat

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/09/2018. Barcelona

Projectar el Lloc

Postgrau presencial. Data d'inici: 29/01/2019. Barcelona

Projectar el Territori

Postgrau presencial. Data d'inici: 23/09/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El màster està format per tres postgraus: Ciutat, Lloc i Territori. Els continguts de cada postgrau s'estructuren de la següent manera:
 • Taller: Exercici d'anàlisi i proposta de projectació sobre casos urbanístics reals i actuals.
 • Assignatures teòriques: exposen discussions conceptuals i reflexions sobre l'evolució recent de la ciutat i el territori, i els mecanismes d'intervenció urbanística.
 • Seminaris: Tracten tòpics d'actualitat i, per tant, conjunturals, però amb una transcendència més enllà del que és local i concret, de manera que conviden a la reflexió teòrica.
 • Continguts d'especialització: Assignatures que aborden qüestions pràctiques com l'ordenació del sòl, sistemes de mobilitat, gestió ambiental, etc.

La distribució aproximada dels crèdits segons el tipus d'assignatures és la següent: la meitat dels crèdits per als tallers, una quarta part per a les assignatures d'especialització i seminaris. La quarta part restant per a les assignatures metodolègiques i teòriques.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
100 ECTS
(630 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:23/09/2019 Fi classes:17/12/2020Fi programa: 23/12/2021
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 21:30Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
10.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs