UP

Projectació Urbanística

Màster Presencial.

Presentació

25a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El camp de l'urbanisme no pot ser aliè a les ràpides transformacions de les nostres societats en la nova era de la informació. La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l'impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans metròpolis, obliguen a l'urbanista a desenvolupar els mètodes i instruments d'intervenció més adequats per actuar en aquest context.

El programa del MPU afronta els reptes de l'Urbanisme contemporani. Atén al desenvolupament de noves eines de disseny per a una intervenció crítica en contextos diversos. Els tallers constitueixen el nucli de la titulació.

El Màster s'estructura en tres mòduls, que corresponen als tres camps d'acció de la intervenció urbanística: "Projectar la Ciutat", dedicat al planejament, "Projectar el Lloc", dedicat a la concepció de projectes urbans, i "Projectar el Territori", dedicat a l'ordenació territorial.

Les assignatures del Màster són de cinc tipus diferents. Els tallers aborden exercicis d'anàlisis i propostes de projectació sobre casos urbanístics reals i actuals. Les assignatures teòriques exposen discussions conceptuals i reflexions sobre l'evolució recent de la ciutat i el territori, i els mecanismes d'intervenció urbanística. Les assignatures metodològiques estan orientades a fomentar el domini de l'aplicació d'una tècnica o instrument a partir de l'anàlisi de diversos plànols i altres figures de projectació. Els seminaris tracten tòpics d'actualitat i, per tant, conjunturals, però amb una transcendència més enllà del que és local i concret, de manera que conviden a la reflexió teòrica. Els cursos d'especialització són assignatures que aborden qüestions pràctiques com l'ordenació del sòl, sistemes de mobilitat, gestió ambiental, etc. La distribució aproximada dels crèdits segons el tipus d'assignatures és la següent: la meitat dels crèdits per als tallers, una quarta part per a les assignatures d'especialització i seminaris, i una altra quarta part per a les assignatures metodològiques i teòriques.

Objectius

El Màster de la UPC en Projectació Urbanística ha estat concebut per formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat. El programa posa un èmfasi especial en la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...). Per això, els tallers basats en exercicis de projectació urbanística sobre casos reals, realitzats en estreta col·laboració amb les Administracions corresponents, constitueixen l'eix vertebrador del programa. Al voltant d'aquests tallers s'articulen les diferents assignatures, que aporten amplis coneixements teòrics i metodològics sobre els processos de transformacions urbanes i territorials. Així mateix, al llarg del Màster s'aborden els diferents camps d'acció de la intervenció urbanística, des de l'ordenació del territori fins a la concepció de projectes urbans, passant pel planejament urbà.

La presència en el Màster d'alumnes de diferents països afavoreix el treball en equips multiculturals, una condició cada vegada més usual en la realitat professional de l'urbanista.
És objectiu del Màster que els alumnes, en finalitzar el mateix, siguin capaços de:
- Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials.
- Dissenyar propostes d'ordenació, remodelació i urbanització d'aquests espais.
- Integrar en la seva reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme.
- Incorporar en els seus projectes les diferents escales que intervenen en la projectació urbanística.
- Elaborar una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística.

Més enllà d'això, els objectius específics perseguits en aquest Màster són: (1) reflexionar críticament i incorporar les dinàmiques de la complexitat urbana dins d'un clar esquema conceptual; (2) incentivar la investigació a través del disseny, que permeti realçar visiblement la capacitat d'aquest mètode d'aproximació, així com oferir una tècnica innovadora (projecte com a productor de coneixement); (3) ser capaç d'iniciar un procés contextual i flexible de diàleg en el marc d'una negociació estratègica amb els diferents participants o afectats per la proposta de disseny, a fi d'aconseguir una millor comprensió del procés d'implementació; i (4) promoure una més àmplia perspectiva en relació a les conseqüències de les decisions i accions relatives a la conformació de la ciutat actual i futura.

A qui va dirigit?

  • Arquitectes tècnics i superiors.
  • Urbanistes.
  • Responsables tècnics a administracions públiques dels departaments d'urbanisme.
  • Geògrafs.
  • Economistes.
  • Enginyers tècnics o superiors.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Projectar la Ciutat

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/09/2018. Barcelona

Projectar el Lloc

Postgrau presencial. Data d'inici: 29/01/2019. Barcelona

Projectar el Territori

Postgrau presencial. Data d'inici: 23/09/2019. Barcelona
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Setembre de 2019

Crèdits:
100 ECTS
(630 hores lectives)

Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 21:30Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
10.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs