UP

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'aparició de les TIC ha suposat un canvi de paradigma per a l'arquitectura. El disseny paramètric, la fabricació digital, la impressió 3D i el prototipatge estan revolucionant l'escenari de l'arquitectura del segle XXI i obren portes a nous models de desenvolupament sectorial i nous perfils professionals multidisciplinaris capaços d'afrontar els reptes d'aquest canvi socioeconòmic.

El projecte arquitectònic és un procés complex que ha de permetre la vinculació de la gestió del coneixement amb el disseny d'una manera operativa. Anomenem paràmetres a totes les categories d'informació que afecten la presa de decisions en el desenvolupament d'un projecte. Aquest és l'objectiu de l'arquitectura paramètrica: anar més enllà de la geometria i la forma per dissenyar un sistema entre totes les variables / categories que intervenen en el procés. Aquest és el potencial que ofereixen les eines de programari actuals: Grasshoper, Rhinoceros, Revit, Dynamo, BIM (Building Information Modeling), etc .; que permeten canviar el procés de disseny convertint als arquitectes en constructors de sistemes i no només de models.

En aquest context, molts cursos actuals ofereixen una visió parcial sobre la base de l'aplicació directa dels programaris en les màquines de control numèric per a produir objectes complexos. Aquest màster, però, ofereix un enfocament integral: capacita de forma als professionals en creació arquitectònica avançada, centrada en l'eficiència en els edificis i el compromís mediambiental.

El màster en Parametric Design in Architecture és un programa internacional centrat en explorar l’aplicació de tecnologia eficient. Està orientat cap a la integració d’eines computacionals i tecnologies de fabricació digital en sistemes constructius. El màster se centra en: 

  • Disseny i optmització de sistemes constructius lleugers, principalment a partir de processos de form-finding, incloent arquitectura tesada.
  • Integració en fluxos de treball i estàndards industrials professionals en paral·lel a la potenciació de l’experimentació, la recerca i la innovació industrial.
  • L’orientació de l’ús de les eines computacionals cap a la simplificació de processos: la generació de forma eficient amb mitjans eficients especialment lleugers, materialment eficients, econòmicament viables i optimitzats a nivell de fabricació, sempre fomentant la reutilització i la escalabilitat.

El màster s'imparteix a l'Escola d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), que compta amb els equipaments i instal·lacions d'última tecnologia necessaris per a aquesta formació.  Taller de maquetes, els laboratoris digitals, la innovació en recerca del CODA i SMIA, junt amb la col·laboració de la xarxa d'Ateneus de Fabricació Digital FAB Lab Barcelona, permeten a l'alumne explorar totes les possibilitats del disseny paramètric.

Impulsat per:

Objectius

Els estudiants que cursin aquest màster seran capaços d'aplicar noves tècniques i coneixements que facilitaran la creació arquitectònica a partir del disseny paramètric sota un nou paradigma que els permeti:

  • Ser més àgils en la modificació de les variables que conformen el disseny.
  • Dissenyar i simular sistemes físicament eficients, incloent els sistemes lleugers.
  • Fomentar l’especialització en la racionalització de la geometria complexa en dades estructurades complexes preparades per fabricar.
  • Treballar en plataformes que permetin la interoperabilitat entre diferents professionals.
  • Aplicar algorismes d’optimització a les diferents fases del projecte arquitectònic.
  • Treballar amb grans bases de dades.

A qui va dirigit?

A titulats en arquitectura, enginyers d'edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors, enginyers industrials de diferents especialitats, enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.

A professionals del sector: consultors, calculistes i dissenyadors d'interiors que tinguin competències en el sector del disseny arquitectònic, de l'edificació o de l'urbanisme i també a aquells altres professionals que volen reorientar o completar les seves competències professionals o iniciar el seu propi projecte empresarial.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(388 hores lectives)

Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
7.500 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Imprimeix tot el curs