UP

Parametric Design in Architecture

Màster Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School

El màster Parametric Design in Architecture és un programa internacional que busca ensenyar i explorar l'eficiència tecnològica. MPDA està orientat a la integració d'eines computacionals i tecnologia de fabricació digital en sistemes de construcció i disseny arquitectònic. MPDA se centra en:

  • El disseny i optimització de sistemes de construcció lleugers, principalment a través de processos de  form-finding, inclosa l'arquitectura tesada.

  • La integració con fluxos de treball de professionals i estàndards industrials, encara que mantenint un ampli espai per a l'experimentació, la investigació i la innovació orientada a la indústria.

  • La generació de formes eficients per mitjans eficients: guiant el pensament computacional i les eines per a la simplificació dels processos i l'eficiència dels materials.

El projecte arquitectònic és un procés complex, en el qual la gestió del coneixement ha d'estar vinculada al disseny d'una manera operativa. En aquest sentit, els paràmetres són totes les categories d'informació que afecten la presa de decisions quan es porta a terme un projecte. Aquest és l'objectiu de l'arquitectura paramètrica: anar més enllà de la geometria i la forma, per dissenyar un sistema que inclogui totes les variables / categories involucrades en el procés. Per tant, el potencial que ofereixen les eines de programari i els marcs de programació moderns (Grasshopper, Python), és canviar el procés de disseny i convertir els arquitectes en constructors de sistemes.

Aquest màster ofereix un enfocament integral als professionals de la formació en creació arquitectònica avançada, orientats a l'eficiència en edificis i el compromís amb el medi ambient. El curs comença amb pràctics tallers físics i digitals sobre programari paramètric, geometria i màquines de control numèric, dirigides a resoldre problemes reals en el disseny arquitectònic complex. El segon semestre, explora aplicacions reals a través d'un disseny orientat al rendiment amb l'objectiu de crear interacció i sinergies entre el disseny paramètric i altres disciplines com BIM, disseny urbà, planificació, construcció, estructures, instal·lacions, serveis i clima per obtenir resultats més eficients i sostenibles.

S'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, on el seu Taller de Models, Laboratori Digital i Equip de Recerca de Tecnologia i Innovació CODA ajuden els estudiants a explorar totes les possibilitats del disseny paramètric.

Impulsat per:

Objectius

Els estudiants que cursin aquest màster seran capaços d'aplicar noves tècniques i coneixements que facilitaran la creació arquitectònica a partir del disseny paramètric sota un nou paradigma que els permeti:

  • Augmentar el disseny de l'espai topològic mentre construeix models de disseny flexibles i resistents.
  • Dissenyar i analitzar sistemes de construcció, incloent sistemes lleugers.
  • Desenvolupar la seva experiència en la racionalització de geometries complicades en dades estructurades complexos llestos per fabricar.
  • Evitar sobrecàrregues inesperades vinculades a canvis de disseny.
  • Treballar en equips en plataformes d'interoperabilitat.
  • Aplicar algoritmes d'optimització en qualsevol camp de disseny i en diferents etapes de disseny.
  • Identificar patrons en grans conjunts de dades.

A qui va dirigit?

Graduats en arquitectura, enginyers de construcció, topògrafs, enginyers industrials en diversos camps, enginyers civils i enginyers tècnics d'obres públiques.

Professionals, inclosos consultors, planificadors i dissenyadors d'interiors que tenen habilitats en el camp del disseny arquitectònic, la construcció o la planificació urbana, i altres professionals que desitgin reorientar o complementar les seves habilitats o començar el seu propi projecte empresarial.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
60 ECTS
(448 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:14/10/2019 Fi classes:02/07/2020Fi programa: 24/09/2020
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00Dijous  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
8.500 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs