UP

Big Data Management, Technologies and Analytics

Màster Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School

La rellevància de les dades en la societat actual és inqüestionable. Un bon percentatge d’empreses, les conegudes com empreses digitals, fonamenten el seu model de negoci en la recol·lecció, emmagatzemament i anàlisi de qualsevol dada rellevant per al seu negoci. Aquesta filosofia implica un canvi radical a l'hora de gestionar les operacions de les organitzacions i requereix la digitalització de tots els seus processos de negoci (per exemple, creant sistemes informàtics per interactuar amb els clients o proveïdors -ja siguin pàgines web, aplicacions mòbils o sistemes GPS-, sensoritzant els processos mecànics per tal de monitoritzar-los, etc.).

Tot i que la digitalització d’una organització és una tasca feixuga, un cop feta, les dades generades i recollides poden ser analitzades amb l’objectiu de generar informació rellevant per la presa de decisions del negoci. Aquest fet, hores d’ara, s’ha identificat com un factor d’èxit determinant i diferenciador que augmenta la competitivitat de les organitzacions.

Actualment s’empra el terme Big Data per referir-se a un nou tipus de sistemes que recullen i analitzen dades de qualsevol natura, i els reptes que comporten. La definició més popular del Big Data està basada en les tres Vs, que representen els seus 3 principals reptes: volum (la digitalització de certs processos pot generar grans volums de dades), varietat (provinents de fonts de dades heterogènies) i velocitat (en referència al potencial temps d’arribada i processament de les dades en real-time). Avui dia, per atacar aquests tres grans reptes, el Big Data es fonamenta en dos pilars: noves arquitectures (principalment basades en Cloud Computing i la gestió distribuïda de les dades i la memòria) i nous models de dades (com els documents grafs, key-value o streams).

No obstant, la barrera d’entrada per incorporar solucions Big Data continua sent molt alta per a la majoria d’organitzacions, ja que la seva gestió i manteniment és molt diferent a la de qualsevol altre sistema. A més, les actuals eines són molt poc madures i requereixen un alt grau d’especialització per poder-les emprar correctament. Per aquest motiu, l’especialització en aquest àmbit implica un reciclatge específic basat en els principals conceptes darrere d’aquestes tecnologies. Avui dia, cal distingir entre la gestió de dades en sistemes Big Data (Big Data Management) i l’explotació d’aquestes dades per extreure coneixement rellevant per l’organització amb algoritmes de Data Mining i Machine Learning (Big Data Analytics). A més, no existeix una solució universal ni de gestió ni d’explotació que es pugui replicar fàcilment en qualsevol domini, ja que, per definició, en aquests entorns la solució depèn del cas d’ús (explotació) que tinguem entre mans.

Conseqüentment, en aquest màster en Big Data Management, Technologies and Analytics es dóna una visió global d’un ecosistema Big Data i es profunditza en ambdós aspectes: gestió (Big Data Management) i explotació de les dades (Big Data Analytics), tot aportant aplicabilitat i visió de negoci dins d’aquest món.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Entendre la problemàtica de gestió de Big Data.
 • Identificar les característiques més rellevants en la gestió de Big Data, que han de guiar la tria d’una solució arquitectònica.
 • Conèixer el paradigma de dades obertes.
 • Practicar amb les principals eines de gestió de Big Data actualment en el mercat (Hadoop, MongoDB, Neo4J, Spark, etc.).
 • Entendre quan un problema empresarial pot ser formalitzat com un problema d’aprenentatge automàtic.
 • Identificar els models estadístics o d’aprenentatge automàtic més adequats per un problema donat.
 • Saber efectuar el preprocés de les dades.
 • Saber avaluar la taxa d’encert dels models proposats.
 • Assolir coneixements específics sobre l’ús de Big Data per a la presa de decisions a l’empresa.
 • Identificar les bones pràctiques en l’aplicació de Big Data en la creació d’un negoci.
 • Emprar eines de modelització de negoci.
 • Conèixer els principis econòmics, ètics i legals del funcionament d’una empresa digital.

A qui va dirigit?

 • Professionals informàtics (és a dir, amb grau en informàtica o equivalent) interessats en reciclar-se cap a l'àmbit del Big Data.
 • Els típics rols informàtics als quals s'adreça aquest màster és el de desenvolupador, arquitecte, analista de dades i administrador de sistemes.
 • El programa està orientat a crear perfils mixtes (en gestió i anàlisi de dades), per tant, cal tenir formació tècnica en bases de dades centralitzades i programació, així com coneixements d’estadística bàsica equivalents als assolits en qualsevol grau d'Enginyeria.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:07/10/2019 Fi classes:10/07/2020Fi programa: 06/11/2020
Horari:
Dilluns  18:00 a 21:00Dimecres  18:00 a 21:00Divendres  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
8.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs