UP

Project Manager en Ergonomia

Màster Semipresencial.

Presentació

UPC School

L'Ergonomia és l'estudi de la persona en les interrelacions que estableix amb les diferents "màquines", a fi i efecte de maximitzar la comoditat, la seguretat i l'eficiència dels sistemes. En una investigació recent, ens permeti definir l'ergonomia com "el conjunt ordenat de coneixements adreçats a facilitar la gestió i administració dels coneixements i l'activitat humana, permetent el desenvolupament sostenible dels recursos amb la finalitat d'obtenir un major benestar per a la societat" [Mondelo, 2002].

Aquesta ciència multidisciplinària aplica sistemàticament els coneixements que tenim de la persona. Les situacions són analitzades des del punt de vista de les capacitats i limitacions d'actuació del ser humà. El programa del màster considera cada tòpic com producte del rendiment de la persona, de les seves capacitats i limitacions, els efectes del medi ambient de treball, l'organització del treball, el disseny dels llocs de treball, els sistemes d'avaluació del treball. Sempre buscant l'increment del benestar de l'operari i la productivitat del sistema, generant una situació harmònica entre les capacitats d'actuació de les persones i els requeriments de les tasques i dels sistemes. 
 
L'objectiu final de l'ergonomia és adequar els sistemes de treball als treballadors i els productes als usuaris.
Objectius

Aquest màster pretén proveir l'alumne de competències professionals específiques, metodològiques i actitudinals. A continuació es detallen:

 - Adequar els sistemes de treball als operaris i els productes als usuaris.

 - Fomentar conductes, hàbits i estils de treball d'acord amb la filosofia de l'ergonomia.

 - Conèixer i analitzar els problemes dels límits i capacitats de l'ergonomia d'acord a la seva formació professional inicial.

 - Conèixer la diferència entre el paper de l'expert en ergonomia i els tècnics de prevenció de riscos.

- Conèixer els fonaments dels sistemes de gestió de l'ergonomia i prevenció de riscos.

- Conèixer les tècniques d'innovació en direcció d'ergonomia.

- Aprendre a coordinar les activitats de l'ergonomia.

- Aprendre a elaborar plans de formació i informació destinats a equips multidisciplinari de l'ergonomia.

- Disposar de coneixements tècnics suficients per avaluar riscos i proposar mesures correctores.

- Fomentar la participació de l'equip multidisciplinari de l'ergonomia.

A qui va dirigit

El Màster en Project Manager en Ergonomia s'adreça professionals (llicenciats, diplomats o enginyers) amb coneixements previs en prevenció de riscos laborals, qualitat, facillity management, direcció de projectes d'enginyeria i arquitectura, psicòlegs, sociòlegs ... Que vulguin dedicar la seva vida professional a les activitats relacionades amb gestionar eficaçment l'ergonomia. Així com, a aquelles persones que ja estiguin actuant en aquest camp i vulguin dotar-se d'una formació més completa i profunda.

Per a les empreses és una excel·lent oportunitat d'invertir en el seu futur, ja que facilita que els seus millors professionals compaginen l'activitat laboral amb la posada al dia de coneixements imprescindibles actualment per incrementar el valor de l'organització i donar resposta als reptes i necessitats d'un mercat cada vegada més competitiu i canviant pel que fa a l'ergonomia.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 405 44 70

Crèdits:
60 ECTS
(300 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:17/11/2017 Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs