UP

Prevenció de Riscos Laborals. Especialitats en Seguretat, Higiene i Ergonomia

Màster Semipresencial.

Presentació

UPC School

El Màster de Prevenció de Riscos Laborals respon a les noves exigències de la societat actual d'experts en prevenció que ha sorgit dels desenvolupaments normatius en aquesta matèria.

La promulgació de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el reglament RD 39/1997 van generar unes necessitats específiques de formació, que han donat una nova visió sobre el concepte de seguretat i salut laboral.

En resposta a la normativa, les empreses han de tenir recursos preventius, organitzats com serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat. Això ha generat una important demanda d'especialistes amb la formació necessària per desenvolupar tasques preventives de nivell superior.

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), en col·laboració amb l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) i la Fundació UPC, han donat des de 1995 resposta de qualitat a aquestes necessitats de formació, mitjançant l'organització de diferents programes de màster, postgrau i cursos d'especialització en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquest programa de formació distància responen a les noves exigències que la societat actual planteja a les institucions formatives:

 - Oferir una programació compatible amb els horaris professionals.

 - Garantint la mateixa qualitat i validesa que la formació

Objectius

1. Dotar de competència tècnica, organitzativa, gestora i auditora en tots els aspectes fonamentals per al desenvolupament de les activitats de prevenció de riscos laborals.

2. Adquirir criteri en l'aplicació de tipus d'acció preventiva més convenient per a cada aplicació, basant-se en aspectes tècnics de Seguretat, Higiene i Ergonomia, així com en les activitats d'auditoria, disseny i implantació de Sistemes de Gestió de la Prevenció.

3. Conèixer el Marc Legislatiu i la situació actual de la prevenció a Espanya ia Europa.

4. Desenvolupar habilitats i capacitats necessàries per estendre automàticament el coneixement en prevenció de riscos laborals i aplicar-lo a situacions noves.

5. Desenvolupar de la responsabilitat personal, ja que en el desenvolupament de la carrera professional requereix la cooperació simultània amb altres disciplines i especialitats, així com, el lideratge personal i la presa de decisions.

A qui va dirigit

El programa està dirigit a aquells professionals llicenciats, diplomats i enginyers que volen dedicar la seva vida professional a les activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals, així com els que ja estiguin actuant en aquest camp i desitgen dotar-se d'una formació més completa i profunda . La identificació de riscos és una etapa fonamental en una planificació adequada de l'avaluació de riscos i de les estratègies de control, així com per a l'establiment de prioritats d'acció, per tal de prevenir els accidents i malalties d'origen ocupacional.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 405 44 70

Crèdits:
70 ECTS
(180 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:17/11/2017 Fi classes:20/07/2018Fi programa: 30/11/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs