UP

Enertrònica

Màster Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

Ningú qüestiona que els reptes actuals de la humanitat estan totalment lligats als sistemes energètics. El nostre futur depèn, en bona mesura, de la nostra capacitat en definir els sistemes energètics del futur, els quals seran molt diferents dels sistemes energètics dels que disposem actualment.

Les xarxes elèctriques han de permetre la integració massiva d'energies renovables (i no gestionables), incloent grans parcs eòlics marins lluny de la costa, centrals eòliques i fotovoltaiques distribuïdes pel territori i altres generacions renovables emergents com l'energia oceànica. D'altra banda, el desenvolupament del vehicle elèctric requereix desenvolupar tecnologia tant pel propi vehicle com per a  la seva integració a la xarxa. De la mateixa manera, el concepte de microxarxa que pugui funcionar tant autònomament com connectada a la xarxa, ofereix múltiples avantatges als usuaris i al sistema, però requereix desenvolupar equips que permetin el seu correcte funcionament. Així doncs, les futures xarxes intel·ligents (smart grids) han d'integrar tots aquests conceptes, mantenir-se estables i proporcionar l'energia als usuaris en correctes nivells de voltatge i freqüència, tenir la capacitat d'adaptar-se ràpidament i corregir les situacions de falta. A més, han de permetre la màxima flexibilitat amb el mínim cost i ocupació del terreny.

Per afrontar aquests reptes, no és suficient disposar d'enginyers especialitzats en les diferents tecnologies. Cal una resposta partint d'una perspectiva global, i és d'aquesta necessitat que sorgeix el concepte d'Enertrònica que permet afrontar els projectes energètics i definir solucions integrades, basades en les tecnologies elèctriques, electròniques i de la informació. Els enginyers enertrònics han de disposar de coneixements en múltiples disciplines com l'automatització, les comunicacions industrials, l'electrònica de potència, les màquines elèctriques, les tecnologies de la informació, les energies renovables i convencionals, l'emmagatzemament d'energia, la gestió de la demanda, el mercat elèctric i la planificació energètica. Un cop conegudes aquestes matèries, cal integrar-les, i és mitjançant la resolució de casos pràctics, el coneixement d'aplicacions reals i les pràctiques amb equips industrials com els alumnes del màster adquiriran aquesta visió global i integrada. D'aquesta manera, quan s'està projectant, per exemple, un aerogenerador, s'estan tenint en compte les diferents tecnologies implicades a l'aerogenerador, tant aerodinàmiques, com mecàniques o elèctriques, però també s'està pensant en l'electrònica de potència necessària per connectar aquest aerogenerador a la xarxa elèctrica, així com la placa de control electrònica que permetrà que el sistema de control tingui tota la informació i es comuniqui amb altres dispositius. S'analitzen les grans potències que s'integren a la xarxa i els problemes que això representa per la xarxa, alhora que s'analitza el detall de la programació que es farà en el microprocessador.

És per això que en el Màster proposem treballar tots aquests conceptes de manera global però profunditzant en cada tecnologia, estudiant de les grans centrals als petits sistemes autònoms per alimentar llocs remots, dels ferrocarrils als petits consums gestionables, del convertidor al mercat elèctric, de la bateria al cilindre hidràulic, del panell fotovoltaic al bus de comunicacions, del C++ al transistor, del bit al megawatt.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

  • Proporcionar la capacitat de planificar, desenvolupar i implementar projectes de sistemes d'energia.
  • Oferir als estudiants els coneixements, les metodologies i les eines necessàries per afrontar els reptes tecnològics que trobaran a l'hora de posar en marxa un projecte energètic.
  • Analitzar i planificar sistemes energètics tenint en compte restriccions tècniques i econòmiques.
  • Automatitzar i controlar el funcionament dels sistemes energètics.

A qui va dirigit?

  • Enginyers i enginyers tècnics.
  • Professionals del sector industrial amb interès en sistemes energètics i en enertrònica.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Components i Sistemes Mecatrònics i Enertrònics

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/02/2019. Barcelona

Automatització de Sistemes

Postgrau presencial. Data d'inici: 26/02/2019. Barcelona

Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica

Postgrau presencial. Data d'inici: 07/10/2019. Barcelona

Smart Grids. Xarxes Elèctriques Intel·ligents

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2019. Barcelona
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(432 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:juliol de 2020
Horari:
Dilluns  18:00 a 21:30Dimarts  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
CITCEA-UPC
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
Barcelona

Import de la matrícula:
7.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs