UP

Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online)

Màster Online.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Una conscienciació mediambiental cada dia més gran, l'amenaça del canvi climàtic, noves regulacions com la directiva europea de l'aigua i una forta pressió per subministrar aigua cada vegada més segura a un major nombre de persones constitueixen reptes que suposen una forta tecnificació del sector, una creixent sofisticació de les tecnologies necessàries per fer front a un correcte subministrament d'aigua potable i els serveis de sanejament.

Així doncs, a l'avanç tecnològic d'aquest sector, cal afegir també una major i millor capacitat de gestió dels equips humans i dels sistemes, cada vegada més sofisticats i complexos.

Aquest programa aportarà a l'alumnat la capacitat d'avaluar de manera crítica les solucions tecnològiques que es puguin proposar per resoldre un problema concret, així com per aplicar les eines pròpies per al control de la gestió empresarial, les finances, el màrqueting i els clients, a més d'una visió estratègica en el marc de la globalització.

Això es tradueix en l'adquisició d'uns coneixements que permetin la incorporació d'enfocaments innovadors i creatius en el propi àmbit de treball per transformar la innovació en noves oportunitats de negoci, anticipant necessitats i oportunitats futures.

Un punt d'ampli interès és la capacitat que aconseguirà el participant per optimitzar els procediments i processos de gestió del cicle integral de l'aigua, amb èmfasi en l'avaluació de projectes pluridisciplinars.

Un segon punt a destacar és que el màster contempla el cicle de l'aigua de manera integral i, en aquest sentit, proporciona competències - en profunditat i des d'una perspectiva molt pràctica i aplicada- en gairebé totes aquelles matèries o habilitats d'interès per a un professional del sector.

Objectius

 • Ampliar i millorar la visió dels participants en la planificació estratègica en organitzacions del sector de l'aigua i el medi ambient.
 • Obtenir una visió general dels actors, els processos i el marc regulador que intervenen en la gestió integral del cicle de l'aigua.
 • Conèixer les principals característiques tecnològiques i de gestió dels serveis de producció, distribució, drenatge i depuració de recursos hídrics convencionals i no convencionals.
 • Analitzar les principals característiques dels sistemes de gestió de clients, en un marc de gestió sostenible dels recursos.
 • Detectar les oportunitats de negoci de l'actual entorn empresarial, en un context competitiu i global.
 • Potenciar i desenvolupar competències per gestionar equips multidisciplinaris i internacionals.
 • Proporcionar les eines per dirigir i avaluar projectes de negoci.
 • Adquirir coneixements que permetin assumir responsabilitats creixents al llarg la vida professional.

A qui va dirigit

 • Titulats d'enginyeries i enginyeries tècniques, així com aquelles titulacions vinculades amb l'àmbit de l'aigua ( biologia, química, ciències ambientals, ciències del mar, etc).
 • Professionals del sector amb experiència.
 • Graduats i llicenciats en perfils funcionals ( Administració d'empreses, economia, dret mercantil, etc).

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 247 97 35

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(600 hores lectives)

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs