UP

Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses

Màster Presencial.

Presentació

33a EDICIÓ
UPC School

L’Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses obre noves oportunitats en la carrera dels professionals, i en millora substancialment el valor, les competències i les perspectives laborals. El programa s’imparteix en modalitat part-time, cosa que facilita als participants continuar exercint la tasca professional habitual. Aquest fet contribueix a què aportin el saber fer diari a la resta dels companys, tot explorant i compartint a classe situacions reals amb què conviuen en el dia a dia de la pròpia empresa.

Amb aquest MBA els participants obtenen una visió estratègica i global de les diferents àrees de l’empresa, i alhora desenvolupen capacitats i competències que l’empresa actual requereix. A més, es prepararan per aconseguir càrrecs de més responsabilitat en les organitzacions i per desenvolupar el projecte empresarial propi.

El perfil dels participants és d’una mitjana d’edat de 32 anys, i amb una experiència professional que raneja els 6 anys. La convivència, el treball en equip i la presa constant de decisions amb companys de perfils acadèmics, professionals i culturals molt diferents, fa molt enriquidor el desenvolupament professional de cadascun dels participants, tot contribuint a aconseguir l'èxit en les carreres professionals respectives.

L’equip de professors, de perfil predominantment professional, està format principalment per empresaris, directius i professionals liberals. El programa, des dels inicis, s’ha actualitzat constantment, tot seguint l’evolució contínua dels canvis que hi ha en les organitzacions. Anualment es revisen els continguts del curs per adaptar-los a les necessitats reals de les empreses i del mercat. La metodologia docent té en compte, fonamentalment, ponències, casos pràctics, treballs en grup, dinàmiques de grup i el projecte final de màster, en què es desenvolupa un pla d’empresa en grup.

Objectius

  • Potenciar-ne el talent personal esdevenint un líder amb habilitat en la presa de decisions mitjançant l’aprenentatge basat en competències.

  • Obtenir, per mitjà de l’aprenentatge col·laboratiu i amb l’intercanvi de coneixements en un entorn divers, una visió de conjunt de l’empresa i de la repercussió que les decisions que prengui tenen en les diferents àrees funcionals de l’empresa.

  • Assolir una visió global de models de negoci intercanviant coneixements i experiència tot treballant en un equip amb diversitat de realitats culturals.

  • Aprendre a afrontar situacions complexes que sorgeixen en el si de les organitzacions, a gestionar processos de canvi i equips plurals per assolir un objectiu, i en la posada en marxa de nous projectes, entre d’altres.

  • Adquirir nous coneixements que permetin detectar oportunitats, desenvolupar la capacitat innovadora i la posada en marxa d’una idea de negoci.

A qui va dirigit?

  • Titulats universitaris amb experiència professional que volen ampliar coneixements en l’àmbit empresarial.

  • Professionals amb potencial directiu.

  • Responsables de departament.

  • Professionals de qualsevol sector interessats a ampliar coneixements en l’àmbit de la direcció d'empreses, primordialment motivats quant al desenvolupament de les habilitats i capacitats; i que tinguin com a objectius impulsar la carrera professional i aconseguir llocs de més responsabilitat.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
60 ECTS
(440 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:18/10/2019 Data de fi:21/11/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
6.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs