UP

Valoracions Immobiliàries. European Master

Màster Online.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Aquest programa online es pot cursar en format de Màster, Postgrau o Curs de formació contínua.

El Màster Europeu en Valoracions Immobiliàries (European Master in Real Estate Valuation EM-REV) ON LINE és fruit de tres dècades d'experiència en la generació de programes de màster, postgrau i cursos de formació contínua en l'àmbit de les valoracions immobiliàries i la gestió de l'urbanisme del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC.

El EM-REV neix com a resposta a la necessitat de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals, concordes amb la progressiva regulació dels mercats financers apareguda després de la crisi global immobiliària.

El EM-REV és l'únic màster a Espanya que concedeix a l'alumne les competències acadèmiques i professionals per obtenir el Minimum Educational Requirements (MER), que permet l'accés al REV (Recognised European Valuer) de The European Group of Valuer's Associations (TEGOVA). El REV és l'estatus d'excel·lència en la valoració de béns seents. Un reconeixement internacional que proporciona garantia a inversors de tot tipus i distingeix als millors professionals. A Europa 2.283 professionals disposen de l'acreditació REV.

TEGoVA representa els interessos de més de 70.000 valoradores qualificats de 60 organitzacions professionals de 33 països d'Europa, i és responsable de la publicació de les normes europees de valoració EVS des de 1980.

L'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) que col·labora al costat de TEGoVA en el EM-REV, és l'única associació professional acreditada per TEGoVA per concedir el REV a Espanya.

La realització del Màster Europeu en Valoracions Immobiliàries (EM-REV) li obrirà nous horitzons professionals en l'àmbit de les valoracions i la gestió de l'urbanisme, al mateix temps que adquirirà competències per definir i aplicar els mètodes de valoració i dominar els estàndards internacionals de valoració de la mà de professors, professionals del sector de l'edificació i l'urbanisme i de la pròpia TEGoVA. El EM-REV compta amb una metodologia basada en la pràctica professional que, gràcies a les noves tecnologies, li permet compatibilitzar les seves tasques professionals amb la formació, sense sacrificar el networking propi dels cursos presencials.
tegova rev aeviu

Objectius

 1. Preparar o complementar la formació existent per optar per l'acreditació com European Recognised Valuer.
 2. Realitzar, amb el més alt nivell, valoracions immobiliàries i urbanes, així com projectes de gestió urbanística, usant els mètodes, normativa i estàndards internacionals adequats.
 3. Realitzar avaluacions de projectes immobiliaris i urbans on l'anàlisi legal (gestió urbanística)  i economicofinancer resulti crucial.
 4. Aplicar, amb destresa, els mètodes de valoració, avaluació i anàlisi de les promocions i valoracions  immobiliàries i urbanes.
 5. Assessorar als agents implicats, tals com a empreses, institucions financeres, family offices, intermediaris, inversors,  tribunals de justícia, administracions sobre la valoració i inversió en immobles i operacions de transformació aplicant els criteris d'avaluació immobiliària corresponents.
 6. Desenvolupar una carrera professional adaptada als requeriments d'un context progressivament globalitzat, a través del coneixement de les estructures professionals, models de negoci i formes d'autorregulació vigents.
 7. Analitzar les implicacions del context regulador, econòmic, polític i social sobre l'anàlisi del valor dels béns immobles i les operacions de transformació.

A qui va dirigit

 • Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret, Geografia, i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de patrimonis familiars (family offices), o són empresaris. Que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.
 • Professionals que es dediquin a les valoracions immobiliàries, a realitzar estudis de viabilitat, projectes de reparcel·lació, planejament urbà, al peritatge i vols aprofundir en aquests coneixements, sota un programa geogràfica i temporalment flexible.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua online. Data d'inici: 12/03/2018.

Viabilitat de Plans i Projectes Urbans i Immobiliaris

Postgrau online. Data d'inici: març de 2019. Barcelona

Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes

Curs de formació contínua online. Data d'inici: maig de 2019. Barcelona

Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions

Curs de formació contínua online. Data d'inici: desembre de 2018. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

 • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
 • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
 • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

El Màster Europeu en Valoracions Immobiliàries s'estructura en 3 blocs i un Projecte final de màster. Cada bloc es desenvolupa a través de diferents matèries de contingut teòric i pràctic  i un taller d'aplicació pràctica. La temàtica abordada en els tallers respon a casos reals que tenen per objecte desenvolupar habilitats en l'aplicació de les tècniques estudiades i estratègies de resolució de reptes professionals. El conjunt de tallers i el treball final de màster tenen una coherència temàtica.

Sol·licita informació
Enviar
0093667863431

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Març de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Import de la matrícula:
7.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Imprimeix tot el curs