UP

Valoracions Immobiliàries Internacionals

Màster Online.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Aquest programa online es pot cursar en format de Màster, Postgrau o Curs de formació contínua.

El màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals online, neix com a resposta a la necessitat de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals, concordes amb la progressiva regulació dels mercats financers apareguda després de la crisi global immobiliària.

Aquest màster és fruit de tres dècades d'experiència en la generació de programes de màster, postgrau i cursos de formació contínua en l'àmbit de les valoracions immobiliàries i la gestió de l'urbanisme del Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC.

La realització del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals permet als estudiants obtenir competències per definir i aplicar els mètodes de valoració i dominar els estàndards internacionals de valoració de la mà de professors, professionals del sector de l'edificació i l'urbanisme i de la pròpia TEGoVA. A Europa 2.283 professionals disposen de l'acreditació REV.

Metodologia basada en la pràctica professional que, gràcies a les noves tecnologies, permet compatibilitzar el desenvolupament professional amb la formació, sense sacrificar el networking propi dels cursos presencials.

Única formació a Espanya que concedeix a l'alumne les competències acadèmiques i professionals per obtenir el Minimum Educational Requirements (MER), que permet l'accés al REV (Recognised European Valuer) de The European Group of Valuer's Associations (TEGOVA).

Amb la participació de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) i de The European Group of Valuer's Associations (TEGOVA). L’AEVIU és l’associació professional acreditada per TEGoVA per concedir el REV a Espanya.
tegova rev aeviu

Impulsat per

Objectius

 1. Realitzar, al més alt nivell, valoracions immobiliàries i urbanes, utilitzant els mètodes, normativa i estàndards internacionals adequats.
 2. Realitzar avaluacions de projectes immobiliaris i urbans on l'anàlisi legal (gestió urbanística)  i economicofinancer resulti crucial.
 3. Aplicar, amb destresa, els mètodes de valoració, avaluació i anàlisi de les promocions i valoracions immobiliàries i urbanes.
 4. Assessorar als agents implicats, tals com a empreses, institucions financeres, family offices, intermediaris, inversors,  tribunals de justícia, administracions sobre la valoració i inversió en immobles i operacions de transformació aplicant els criteris d'avaluació immobiliària corresponents.
 5. Analitzar les implicacions del context regulador, econòmic, polític i social sobre l'anàlisi del valor dels béns immobles i les operacions de transformació.
 6. Preparar o complementar la formació existent per optar per l'acreditació com European Recognised Valuer.

A qui va dirigit?

 • Arquitectes tècnics i superiors, Enginyers de l’Edificació, Enginyers Agraris i Civils, Economistes, ADE, Llicenciats en dret i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals que vulguin ampliar les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, facility managment, gestió immobiliària, gestió de patrimonis familiars (family offices), o són empresaris. Que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.
 • Professionals que es dediquin a les valoracions immobiliàries, a realitzar estudis de viabilitat, projectes de reparcel·lació, planejament urbà, al peritatge i vols aprofundir en aquests coneixements, sota un programa geogràfica i temporalment flexible.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals

Postgrau online. Data d'inici: 01/10/2018.

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua online. Data d'inici: 01/10/2018.

Anàlisi de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris

Postgrau online. Data d'inici: març de 2019.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

 • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
 • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
 • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

El Màster Europeu en Valoracions Immobiliàries s'estructura en 3 blocs i un Projecte final de màster. Cada bloc es desenvolupa a través de diferents matèries de contingut teòric i pràctic  i un taller d'aplicació pràctica. La temàtica abordada en els tallers respon a casos reals que tenen per objecte desenvolupar habilitats en l'aplicació de les tècniques estudiades i estratègies de resolució de reptes professionals. El conjunt de tallers i el treball final de màster tenen una coherència temàtica.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Import de la matrícula:
7.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Imprimeix tot el curs