UP

Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El màster en Enginyeria i Gestió Portuària i Costanera s'impulsa des del Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC, ubicat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, i té el suport d’entitats de referència en l’àmbit portuari com ara Ports de l’Estat, Ports de la Generalitat, Port de Barcelona i el Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners.

L’objectiu d’aquest programa és formar professionals especialitzats en enginyeria i gestió portuària i costanera, capaços de resoldre eficaçment els múltiples reptes als quals s’enfronta el nostre litoral, com ara la coexistència de ports i platges, les alimentacions artificials de durada limitada o l’ascens del nivell mitjà del mar a causa de l’escalfament global, entre altres qüestions. És, per tant, un sector en el qual l’acumulació d’usos i infraestructures exigirà noves solucions i nous professionals capaços de donar-hi resposta durant les pròximes dècades.

El programa del màster ofereix una combinació integrada d’enginyeria, oceanografia i gestió, una visió holística que ha de reforçar la sostenibilitat econòmica i ambiental de l’activitat productiva de la zona costanera. Els continguts combinen l’anàlisi computacional i el modelatge en laboratori hidràulic, l’anàlisi de dades oceanogràfiques amb un enfocament big data i les aplicacions en problemes concrets. Tot això, il·lustrat des del començament amb casos pràctics en l’àmbit portuari i costaner i amb projectes d’investigació procedents de l’activitat real de les entitats promotores, amb les quals els alumnes tindran un contacte continuat al llarg del màster. També proporciona un enfocament de futur en incorporar els nous reptes del canvi climàtic i de sostenibilitat costanera, centrant-se en les infraestructures existents (dics, molls i espigons). Finalment, hi afegeix l’enginyeria i la gestió per resoldre l’abundant problemàtica actual de la nostra franja costanera, a partir de casos pràctics de la costa espanyola.

Objectius

 1. Desenvolupar el clima marítim de projecte, tant en condicions extremes com en condicions d’operació, per a tota mena d’infraestructures costaneres.
 2. Seleccionar les tipologies d’obres i actuacions més eficients sota clima actual i per a escenaris futurs (dics depassables, platges «naturals»).
 3. Utilitzar les prediccions meteorològiques i oceanogràfiques disponibles per a un projecte i una explotació «intel·ligent» de les infraestructures a la zona costanera.
 4. Combinar l’ús de models físics i computacionals dins dels requeriments imposats per la construcció i contractació per aconseguir un projecte eficient i sostenible a diferents escales.
 5. Plantejar estratègies de desenvolupament costaner que permetin la coexistència de ports i platges i assegurin la conservació de la nostra valuosa zona litoral.

A qui va dirigit

El màster s’adreça a tots els titulats de primer grau que vulguin una formació especialitzada en temes costaners i marítims. També, als titulats procedents d’un altre màster més generalista que vulguin aprofundir en aquesta temàtica:

 • Enginyers civils
 • Enginyers de camins, canals i ports
 • Enginyers de qualsevol temàtica relacionada amb el medi ambient
 • Físics
 • Ambientòlegs
 • Graduats en ciències del mar

També s’adreça a les persones interessades en noves professions relacionades amb:

a) La protecció i la sostenibilitat de la zona costanera.
b) L’explotació eficient de les nostres infraestructures portuàries sota climes futurs.
c) El planejament de la zona litoral, amb sorra i energia decreixents i un nivell mitjà del mar en ascens.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El màster s'estructura en tres mòduls: Oceanografia Costanera i Portuària, Enginyeria Sostenbilble de Ports i Costes i Gestió Integrada de Ports i Costes, amb 4 o 5 matèries depenent del mòdul.L'alumne ha de realitzar i superar els tres mòduls i un projecte avançat final de màster, per obtenir el títol.

Les matèries es realitzaran de forma cronològica, i alternaran classes teòriques, pràctiques i visites a llocs d'interès.

La temàtica del projecte final vindrà determinada per les entitats col·laboradores del màster, que podran incloure possibles estades de pràctiques de l'alumne mentre el desenvolupa.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(330 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:00 a 21:00Dimarts  18:00 a 21:00Dimecres  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
6.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs