UP

Service Management & Engineering

Postgrau Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster IT Project & Service Management.

La importància que han assolit les Tecnologies de la Informació en les organitzacions ha impulsat la carrera dels professionals dels departaments TIC. Si abans es limitaven a donar suport als processos de negoci de les companyies, ara han d'afrontar el repte de gestionar de forma eficient un nombre creixent de projectes informàtics. La gestió de la cartera de projectes és tan fonamental com abans ho podia ser l'excel.lència en la gestió individual de cadascun dels projectes. Així, les decisions que es preguin en el departament TIC han d'estar en consonància amb les necessitats del negoci, i aportar un valor en si mateix.

Fins ara, els departaments TIC tenien la missió de gestionar la informació (volum, integritat, seguretat, ample de banda, temps de resposta). Ara, els aspectes tècnics continuen tenint una gran importància, però el sector ha hagut d'adaptar-se al desenvolupament tecnològic i actualment donen suport als objectius del negoci i gestionen la cartera de projectes. Aquesta activitat implica governar des de la recepció de les demandes al departament TIC, passant per la seva priorització o l'assignació de recursos humans i financers.

Els professionals informàtics de l'actualitat han de disposar d'eines que els permetin gestionar de forma correcta els serveis, i també la innovació mitjançant les TIC. El programa s'adreça als professionals que vulguin complementar la seva formació en la gestió de projectes IT, la gestió de la cartera de projectes i la governança IT i en la gestió i enginyeria de serveis.

Actes relacionats Actes relacionats :

Impulsat per:

Objectius

  • Aprendre de manera integral els conceptes, mètodes i tecnologies rellevants en la gestió de projectes informàtics.
  • Gestionar de forma eficient una cartera de projectes en una organització, amb les conseqüents problemàtiques, diferents de la pròpia gestió individual d'un sol projecte.
  • Estudiar el conjunt d'activitats que comporta la governança IT, un factor clau en les organitzacions que s'enfronten a la gestió d'un nombrós grup de projectes.
  • Exposar els aspectes de gestió de TI que són específics d'una organització amb orientació a serveis.

A qui va dirigit?

  • Enginyers Informàtics Superiors o Tècnics.
  • Titulats amb coneixements equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
  • Responsables dels Serveis d'Informació a les seves companyies que vulguin obtenir una titulació de màster.

Sortides professionals

  • Service Manager
  • Expert en models (ITIL, DevOps, Lean)

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
22 ECTS
(129 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:11/02/2019 Data de fi:30/05/2019
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs