UP

Digital Business Transformation: Strategy and Implementation

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

La Transformació Digital de les empreses és un fenomen vigent en els darrers anys que, coincidint amb l'accessibilitat a les noves tecnologies per part dels usuaris o clients, suposa que aquests tinguin un major poder al interaccionar amb les empreses. Es tracta que les Empreses i Organitzacions integrin les noves Tecnologies disruptives (IoT, Cloud, Big Data, Mobile, etc.) de l'àmbit digital adaptant la seva organització (Estratègia, Processos, Persones i Tecnologia) a nous models de negoci basats en xarxa (Ecosistemes Digitals) que responguin a les preferències dels Clients i de la Societat. Implica una transformació en que les decisions han d'anar més enllà de l'àmbit tecnològic, implicant a diferents perfils directius (CEO, CIO, CMO, etc.), entre els quals destaca el Chief Digital Officer (CDO).

Forrester Consulting assenyala en un informe del 2015 el desconcert existent en moltes empreses i organitzacions a l'hora d'impulsar, dissenyar i executar un procés de Transformació Digital, concloent que només el 5% de les organitzacions senten que dominen els aspectes digitals de manera que els serveixi per diferenciar-se de la competència. Alguns dels reptes que planteja la Transformació Digital també els constata la consultora Ray Human Capital en una enquesta realitzada a més de 100 empreses espanyoles i portugueses que conclou entre altres que: el 69% de les empreses assumeixen la necessitat de canvis en l'estratègia de recursos humans per garantir l'èxit de la Transformació Digital; un 42% admet que no apliquen plans de formació sobre competències digitals; i un 63% reconeix una manca de cultura de col·laboració en els seus empleats.

Aquest postgrau té com a objectiu principal ajudar a les empreses i a les organitzacions a liderar, dissenyar i executar la seva Transformació Digital. Els assistents rebran una visió eminentment pràctica i aplicada que els permetrà impulsar, dissenyar i executar la Transformació Digital que la seva empresa o organització necessita en un moment donat, de manera que el curs farà possible que deixin de veure aquest procés com una cosa llunyana i lluny del seu abast.

Els alumnes seran capaços de conceptualitzar la Transformació Digital en base a 4 dimensions (Societat i Persones; Estratègia i Pla Digital; Processos i Metodologies; i Plataformes i Tecnologies) que es plantegen prenent com a referència un marc evolutiu basat en el Grau de Maduresa assolit (Figura 1).

Per garantir l'objectiu d'aplicabilitat, els assistents hauran de realitzar -en equips de treball col·laboratiu- un Projecte de Transformació Digital realista segons s'explica a l'apartat d'ESTRUCTURA DEL PROGRAMA i es mostra a la Figura 2 que es troba a l'esmentat apartat.

És pretén que el programa sigui actualitzat constantment amb les tecnologies i els elements més nous i innovadors que vagin apareixent a mesura que la nostra Societat de la Informació evolucioni. Interessa que els assistents al curs puguin prendre una posició activa en relació a l'aprofitament de les novetats tecnològiques, que els faciliti adaptar l'estratègia de negoci i dissenyar/implementar les transformacions necessàries per aconseguir avantatges competitius.

D'altra banda, és rellevant destacar que el programa cobreix diferents enfocaments, que es centren en els casos d'ús més rellevants en la indústria actual, ja sigui en administracions públiques, grans empreses, Pimes o Startups.

Finalment, destacar que amb aquesta proposta formativa que es planteja es pretén aconseguir millorar el posicionament de les organitzacions de la nostra societat aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.

Objectius

L'objectiu principal del programa és impulsar, dissenyar, construir i executar projectes de Transformació Digital a les empreses, organitzacions o institucions, ja siguin públiques o privades.

L'assoliment d'aquest objectiu implica assumir-ne d'altres més concrets, com:

 • Conèixer un marc dinàmic i evolutiu que permeti plantejar els projectes de transformació digital de manera progressiva i adequada a les possibilitats d'una organització en un moment donat.
 • Entendre l'abast, el context i les oportunitats que representa la transformació digital.
 • Identificar i entendre les tecnologies que conflueixen en el temps per conformar la transformació digital.
 • Avaluar de forma conjunta i integrar les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de Transformació Digital i de les seves dimensions (Estratègica, Persones-Societat, Processos-Eines, Plataformes Tecnològiques).
 • Planificar, dissenyar i executar una estratègia digital consistent (roadmap digital), convenientment alineada amb l'estratègia global de l'organització.
 • Definir l'organització òptima que lideri, executi i integri en els processos l'estratègia digital de la companyia.
 • Analitzar i avaluar oportunitats per crear noves línies de negoci, canals o productes en el marc de la transformació digital.
 • Adquirir coneixement de les metodologies i mecanismes de gestió que ens poden ajudar a portar a terme els nous projectes.
 • Planificar i gestionar el procés de transformació digital, entès com un procés de canvi organitzatiu.
 • Identificar les necessitats organitzatives i de govern relatives al projecte de transformació digital, per liderar eficaçment els projecte i reforçar la implicació de les persones a tots els nivells.

A qui va dirigit?

El programa es dirigeix a professionals de nivell tàctic o estratègic que, en el context de la seva companyia, organització o institució, requereixin saber com dissenyar, construir i posar en marxa un projecte de Transformació Digital. Tot plegat en base a les noves tecnologies disruptives, amb l'objectiu d'evolucionar cap a una nova organització enfocada al client, capaç de crear nous productes i serveis, i de ser més eficient i productiva, amb empleats més innovadors, compromesos i capaços de treballar amb entorns col·laboratius. 

Els perfils concrets als quals es dirigeix el programa són:

 • Màxims responsables de l'estratègia empresarial i membres de la C-Suite  (CEOs, CFOs, COO, CIOs, CDOs, CHRM, ...), tot i que no tinguin formació o coneixements profunds de tecnologia.
 • Responsables de nivell tàctic, en especial de les àrees de Màrqueting, Ventes i Serveis al Client i tecnològica, tot i que no tinguin formació o coneixements profunds de tecnologia.
 • Responsables de la transformació Digital o qualsevol professional que tingui com a responsabilitat l'estratègia digital de l'organització, fent funcions semblants a les del CDO.
 • Enginyers Informàtics o de Telecomunicacions (Superiors o Tècnics, nivell de grau o màster) que es vulguin especialitzar en el disseny, construcció i execució de projectes de Transformació Digital.
 • Altres enginyers o titulats amb coneixements en TI equivalents, adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional, que es vulguin especialitzar en el disseny, construcció i execució de projectes de Transformació Digital.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa s'estructura prenent com a referència el marc de maduresa per a la transformació digital mostrat a la Figura 1 de l'apartat PRESENTACIÓ i el cicle Iteratiu de millora contínua de productes mostrat a la Figura 2 del present apartat, que ens permet estructurar la part pràctica del programa.

Aquest marc ajudarà a l'alumne a conceptualitzar diferents nivells o graus de maduresa de Transformació Digital en relació a les diverses dimensions de treball i a desenvolupar un pla de transformació aplicat adient a cada nivell de maduresa. Aquest treball pràctic es realitzarà per equips col·laboratius i s'aniran generant al llarg del curs productes viables en cadascun dels graus d'aprenentatge previstos en el marc de maduresa (veure Figura 2).

Les diferents iteracions o graus de maduresa es corresponen a nivell docent a mòduls de formació. A cada mòdul es transmet un cert nivell de coneixement i eines pràctiques aplicable a cada una de les dimensions identificades en els projectes de Transformació Digital (Estratègia, Persones i Societat, Processos i Tecnologia) que, a efectes docents seran les matèries en que s'estructura la proposta formativa. La dimensió pràctica del curs s'estructurarà en base al lliurement de productes viables, adequats al mòdul o grau de Maduresa en qüestió.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
30 ECTS
(180 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Descarregar en PDF | 549,54 kB
Imprimeix tot el curs