UP

Tecnologies SIG

Postgrau Semipresencial.

Presentació

21a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Sistemes d'Informació Geogràfica.

Un Sistema d’informació geogràfica és un conjunt de peces que s’integren formant un tot: maquinari, eines i dades geogràfiques. Les eines estan dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i mostrar la informació geogràficament referenciada. Avui en dia, aquesta informació és clau perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. L'aparició de noves tecnologies de la informació i la comunicació ha propiciat el desenvolupament de noves aplicacions i noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn.

Per fer l'explotació gràfica no s'utilitza una única eina sinó que tot i treballar principalment amb ArcGIS, l'objectiu és transmetre de manera clara els conceptes i aconseguir que l'alumne pugui utilitzar indistintament les diverses eines del mercat (QGIS, gvsig, Geomedia,....). A les sessions pràctiques s’aprofundirà en les funcionalitats d’ArcGIS i, un cop assentats els coneixements, amb QGIS.

També ens endinsarem en el “cap on anem”, quina evolució estan seguint els sistemes d’informació geogràfica? Què comporten els conceptes de Big Data i smart cities?

Utilitzant Carto, MapBox, Leaflet, l’alumne publicarà i visualitzarà dades de diverses fonts, per exemple, les que provenen de xarxes socials i de repositoris de Dades Obertes. Per poder-ho fer cal conèixer l’accés a les fonts de dades , les tècniques de visualització i les diferents possibilitats de les noves plataformes per publicar mapes. Amb tècniques i serveis que s’aprendran durant el curs, es generaran de manera ràpida i senzilla mapes personalitzats via web.

Quants comerços tinc a menys de 100 m? Quin impacte té UBER a Barcelona? Aquestes preguntes podran ser contestades pels alumnes d’aquest mòdul, ja que seran capaços  de crear una aplicació web i implementar funcionalitats de geolocalització aprenent a treballar amb Carto.

El postgrau de Tecnologies SIG vol ensenyar a l'alumne a realitzar tot el camí de creació d'un SIG des del principi, és a dir, partint de l'origen i la creació de les dades gràfiques, passant per l'explotació i anàlisi d'aquestes dades amb eines adequades i arribant a la creació d'aplicacions SIG WEB. En finalitzar el curs l’alumne serà capaç de publicar i visualitzar dades de moltes fonts diverses com per exemple les provinents de les xarxes socials. 

Per acabar el postgrau tenint una visió global de tot l’après en els diferents mòduls, l’alumne desenvoluparà al llarg de les sessions un taller transversal supervisat pels professors de les diverses matèries impartides que l’ajudaran a solidificar tots els coneixements rebuts.

Actes relacionats Actes relacionats :

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 • Distingir entre els diferents formats i fonts d'informació gràfica (vector, ràster, autocad, shape,... ).
 • Utilitzar les diverses eines del mercat tant per treballar la cartografia (Microstation) com per explotar la informació (ArcGIS, QGIS) i visualitzar-la en web (aprenent a confeccionar pàgines web amb HTML, CSS i Javascript).
 • A partir de la captura o càrrega de les dades, generar un resultat (mapes temàtics, impressions, informes).
 • Donar coneixements bàsics de programació.
 • Crear petites pàgines web on presentar la solució SIG dissenyada.
 • Confeccionar aplicacions per a la visualització web de les dades.
 • Configurar servidors de mapes.

A qui va dirigit?

D'entrada, qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial està capacitat per fer el màster, per tant, els àmbits dels que poden provenir els alumnes són molt diversos i nombrosos.

 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, periodisme, ciències socials, arqueologia, etc...
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals, biologia, geologia, topografia, geodèsia, etc...
 • Arquitectes i enginyers tècnics.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Professionals dedicats a la cooperació i el desenvolupament .
 • Professionals del sector sanitari, agricola, del turístic, empresarial, etc...
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitas de negoci en aquest àmbit.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Mapes i Open Data: Programació, Organització i Analisi de les Geodates

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: 12/12/2018. Barcelona

Fonts i Organització de les Dades. La Seva Explotació i Tendències Emergents

Curs de formació contínua semipresencial. Data d'inici: octubre de 2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa es realitza en la modalitat de semipresencialitat. L'alumne realitzarà diferents tallers i pràctiques a classe que seran obligatoris i puntuables. Per la realització de les pràctiques fora de l'aula, l'alumne disposarà de manuals de suport i assistencia dels professors.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
24 ECTS
(155 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:febrer de 2020
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs