UP

Planificació Territorial

Postgrau Presencial.

Presentació

10a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Planificació Urbana i Sostenibilitat.

Aquest programa es planteja com un cos bàsic de continguts específics requerits per a la Planificació Territorial. La ciutat, el territori, és el lloc on s'expressa el conjunt de relacions econòmiques, culturals i socials. A les nocions tradicionals d'habitar, de treballar i d'oci, característiques de l'urbanisme racionalista, s'ha afegit un conjunt d'aspectes cada cop més complexos. Aquests obliguen a definir d'altra manera el rol de les professions tradicionals involucrades en la planificació urbanística i territorial, així com d'aquells que tenen que veure amb el desenvolupament sostenible dels espais naturals i dels processos d'artificialització del territori. Alguns dels aspectes que prenen importància creixent en l'ordenació i gestió sostenible del territori són la crisi del sistema de producció industrial, els processos de divisió del treball al sí de l'activitat terciària, la irrupció de les TIC, el desenvolupament econòmic amb el criteri de sostenibilitat, els canvis en l'estructura demogràfica de la població, les migracions a escala planetària, la suburbanització residencial i el progressiu consum de sòl, la interdependència i competència de l'economia i dels territoris a escala global, els hàbits socials nous en el comerç i en el lleure, els canvis experimentats en les infraestructures del transport i en la mobilitat, etc.
En oposició a aquests nous reptes de la societat contemporània, destaca l'estancament de les professions tradicionals, on les formacions de grau continuen ancorades, al nostre país, en la situació generada arreu la industrialització. Arquitectes, geògrafs, enginyers industrials i de camins, sociòlegs, entre d'altres, continuen essent titulacions universitàries més relacionades amb el disseny i gestió, no havent aparegut, a Espanya, noves expressions professionals capacitades per a planificar la complexitat del territori que caracteritza el segle XXI.
En el cas d'estudiants estrangers, o espanyols no arquitectes; sense coneixements del Marc Jurídic de la Planificació i la Gestió Urbana a Espanya, es recomana la realització de la matèria Introducció al Dret Urbanístic Español, que lliura un conjunt de continguts introductoris que asseguren una base de coneixements mínims comuns, molt útils per a la futura realització del postgrau.

Impulsat per:

  • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

  • Afrontar la formació d'especialistes multidisciplinaris capacitats per afrontar la planificació i la gestió de la ciutat i del territori en el segle XXI. Autèntics planificadors "planners" (en la denominació anglosaxona), dels sistemes urbans i territorials contemporanis.
  • Valorar la regulació del sòl, la morfologia edificadora i la morfologia del terreny.
  • Identificar els instruments de la gestió ambiental del territori, i de l'avaluació que permeti mesurar el valor econòmic i social de béns sense un mercat manifest, com els ambientals o els espais urbans.

A qui va dirigit?

  • Professionals de carreres tècniques de grau superior o tècnic (arquitectes i enginyers), llicenciats en Econòmiques, Sociologia i Geografia. Enginyers Tècnics o Superiors de diverses especialitats, planificadors o similars.
  • Professionals que, d'una manera o d'altra, vinculen la seva activitat professional a la planificació del territori i tècnics d'administracions públiques, per exemple departaments de medi ambient o d'altres.
  • Professionals que, si bé no tenen una vinculació professional directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer de forma rigorosa tots aquells aspectes teòrics i pràctics vinculats a la planificació del territori i la ciutat i les seves condicionants i implicacions mediambientals.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Planificació Territorial i Urbana

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 07/10/2019. Barcelona
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(120 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:07/10/2019 Fi classes:24/01/2020Fi programa: 14/02/2020
Horari:
Dilluns  16:00 a 21:00Dimarts  16:00 a 19:00Dimecres  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00Divendres  16:00 a 19:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
2.750 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs