UP

Direcció d'Operacions Portuàries

Postgrau Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School

El negoci marítim i el sector portuari són, actualment, dos dels sectors econòmics en desenvolupament. Un elevat percentatge del comerç de mercaderies es transporta per via marítima, aquest fet que està convertint als Ports i els seus àmbits d'influència, en un dels motors de desenvolupament econòmic mundial.

Una part important de l'activitat portuària està concentrada a les operacions portuàries. La creixent complexitat d'aquestes operacions, juntament amb la utilització d'equips cada vegada més especialitzats, les realitzacions de fortes inversions i les especificacions en matèria de seguretat, determinen que és necessari un nou perfil professional amb una major formació.

En aquests moments, ens trobem que els professionals de l'àmbit portuari provenen de disciplines molt diferents, ja que no existeix una titulació específica que doni resposta a la pluridisciplinarietat d'aquest l'entorn. El programa Direcció d'Operacions Portuàries, únic per la seva especialitat en l'àmbit espanyol, contribueix a la formació específica d'aquests perfils professionals.

Objectius

Formar professionals per a millorar els seus coneixements i les seves competències professionals en la direcció i gestió d'operacions portuàries.

A qui va dirigit

El postgrau s'adreça a persones amb experiència a l'entorn portuari, que vulguin millorar el seu perfil professional. Empreses estibadores, consignatàries, transitàries, duanes i navilieres i professionals de terminals portuàries.

També s'adreça a titulats i estudiants d'últim curs de diversos àmbits:

- Nàutic - Marítim - Portuari: Enginyer Naval, Enginyer Tècnic Naval. Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim i en Màquines Navals. Diplomats en Navegació Marítima i en Màquines Navals.
- Enginyeries o llicenciatures científiques - tècniques: Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Enginyers d'altres especialitats.
- Economia: ADE, Economia, Empresarials, etc.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
18 ECTS
(162 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:21/11/2017 Fi classes:19/06/2018Fi programa: 20/07/2018
Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs