UP

Control de la Gestió de Serveis de Facility Management

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Facility Management.

La gestió integral dels edificis (tant dels immobles com dels serveis de suport) s’està convertint en una àrea de vital importància de les empreses, ja que permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i infraestructures, reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació en l’explotació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al seu core business.

La diversitat d’activitats incloses en la gestió de la conservació d’edificis i el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que actualment actuen de forma autodidacta i carents de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a nivell internacional com a Facility Manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clientes vers els serveis de suport ofertats. A més, la conservació dels actius immobiliaris, el seu manteniment i la gestió d’aquests serveis de suport s’han de desenvolupar sota criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Per tant, es tracta d’un perfil amb una creixent demanda de professionals.

El Postgrau en Control de la Gestió de Serveis de Facility Management es planteja com una especialització que permet assolir competències sobre el control de la gestió, incidint en els aspectes econòmics, i en les aplicacions tecnològiques aplicades. Per tant, està orientat als professionals del sector que vulguin millorar les seves competències en aquests àmbits.

Impulsat per:

Objectius

Proveir l'estudiant d'oportunitats d'aprenentatge que li permetran aplicar metodologies per al control de la gestió dels serveis de Facility Management i de la seva gestió econòmica mitjançant l'ús de Sistemes i Tecnologies de la Informació actuals. Per a això, en finalitzar el curs, l'estudiant ha de ser capaç de:

 • Implantar un model de gestió de Facility Management a una organització.
 • Interpretar el balanç de situació i el compte de resultats d'una organització i calcular les principals ràtios financeres per al control econòmic de la gestió d'immobles i de serveis de suport d'una organització.
 • Elaborar i controlar pressupostos per a la gestió d'immobles i dels serveis de suport d'una organització.
 • Avaluar inversions en actius, tant immobiliaris com d'equips, en una organització, i calcular la seva amortització.
 • Implementar un sistema de control per a la gestió d'immobles i serveis de suport a una organització.
 • Comparar i triar Sistemes i Tecnologies d'Informació per a la gestió del Facility Management a una organització.

A qui va dirigit?

Aquest postgrau està dissenyat per donar resposta a una necessitat de formació creixent en la gestió i explotació del gran parc immobiliari existent i tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.

 • Arquitectes Tècnics.

 • Enginyers Industrials, de les diferents especialitats.

 • Enginyers Civils.
 • Economistes.

 • Llicenciats o Graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
25 ECTS
(175 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:15/03/2019 Data de fi:19/07/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs