UP

Gestió Ambiental

Postgrau Online.

Presentació

14a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (Universitat Politècnica de Catalunya) organitza aquest postgrau on es tracten de forma general els temes ambientals relacionats amb el món empresarial. D'aquesta manera els participants tenen una visió més global i disposen, en acabar-lo, de les eines i coneixements necessaris per poder aprofundir o especialitzar-se en els temes que més els interessin i, per tant, aplicar-ho en la seva vida professional i personal.

Es desenvolupa la problemàtica ambiental associada a les emissions atmosfèriques, les aigües residuals i els residus sòlids; així com el control d'aquesta contaminació, la legislació aplicable i les tècniques de prevenció (mesures encaminades a reduir-la al màxim).

També es comenten la problemàtica ambiental i les solucions aportades per alguns sectors industrials com: el paperer, l'adober, el cimenter, l'energètic, etc.

Per finalitzar s'estudien eines que permeten a les empreses anar millorant el seu comportament ambiental com: els sistemes de gestió ambiental (ISO 14000 i EMAS), l'ecodisseny de productes, l'ecologia industrial, etc. I es dóna una visió de les actuals tendències en matèria ambiental (política integrada de producte, etc.).

Objectius

  • Ampliar els coneixements dels participants sobre el control de la contaminació atmosfèrica, acústica i d'aigües, i sobre la problemàtica associada a la generació de residus sòlids.
  • Donar al participant informació sobre sistemes i eines de gestió ambiental actuals, que tenen com a finalitat no només el control de la contaminació una vegada s'ha produït sinó més aviat la seva reducció "en origen", abans de produir-se.
  • Fer que el participant assimili tota la informació amb la realització d'exercicis i la resolució de casos pràctics.
  • I finalment, però no menys important, sensibilitzar als participants en les qüestions i problemes ambientals (sensibilització basada en el coneixement).

A qui va dirigit

Llicenciats.
Enginyers tècnics i superiors.
Altres persones interessades en aquests temes.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Horari:

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs