UP

Modelatge i Anàlisi BIM per Obra Civil

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci.
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional: genera noves eines que canvien el valor del producte que s'ofereix, implica canvis en els canals de comunicació, els recursos que es necessiten, els canals d'accés als clients, així com la relació amb els col·laboradors. Comporta, per tant, nous models de negoci.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració BIM, cal aprendre a implementar-los. Això implica aprendre a modificar les estructures organitzatives i els hàbits de relació humana i contractual.

Les actuals lleis de contractació pública dels països europeus estableixen la conveniència d'adoptar mitjans digitals per a la redacció i execució dels projectes d'edificació i infraestructures i identifica el BIM com un criteri exigible en les contractacions.

L'agost de 2015 el Ministeri de Foment va crear la "Comissió BIM" la qual estableix el full de ruta que convertirà l'ús de BIM en obligatori per tota licitació pública en dues fases: 17 de desembre de 2018 en el cas de Licitacions Públiques d'Edificació, ampliant-se al 26 de juliol de 2019 per a Licitacions Públiques d'Infraestructures.

Molts dels llocs de treball que s'ofereixen en l'àmbit nacional i, especialment, en l'àmbit internacional, requereixen habilitats relatives al modelatge i l'anàlisi del BIM que són cobertes per aquest programa de postgrau.

El Postgrau en Modelatge i Anàlisi BIM per a Obra Civil permet especialitzar-se en l'aplicació del BIM a l'Obra Civil. Va dirigit a aquelles persones que busquen una entrada al BIM madura però més senzilla sobre l'aplicació del BIM a l'Obra Civil i que permeti adquirir una bona formació en BIM com a punt de partida.

El seu contingut va més enllà de les activitats de modelatge en si, doncs actualment es requereix que els professionals no només sàpiguen representar els seus dissenys en models tridimensionals, sinó que a més, siguin capaços de coordinar el seu contingut amb el de la resta dels agents que intervenen en el projecte. També precisen emprar els models com a base dels càlculs i simulacions propis de la seva disciplina així com a automatitzar les tasques de representació tridimensional i gestió de la informació.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Entendre la metodologia BIM i saber aplicar-la en l'àmbit del disseny.
 • Generar models, analitzar-los i utilitzar-los com a eina per a la coordinació multidisciplinària.
 • Aprendre a modelar en BIM obres lineals d'obra civil i les seves corresponents instal·lacions.
 • Utilitzar instruments específics per al modelatge i anàlisi de models BIM.
 • Emprar eficaçment les eines de software més representatives en el mercat existent.
 • Participar del procés de profunda transformació que està experimentant el sector de la construcció.
 • Participar en la nova indústria del sector de la construcció i liderar-la en el futur.
 • Millorar la competitivitat en el sector de la construcció.
 • Aprofitar les noves oportunitats de feina que estan sorgint al voltant del procés de l'adopció del BIM a escala global.

A qui va dirigit?

A professionals de l'àmbit de l'Obra Civil.

A titulats del sector:

 • Enginyers de Camins, canals i ports.
 • Enginyers Civils.
 • Enginyers Tècnics d'Obres Públiques.
 • Enginyers de Mines.
 • Enginyers en Topografia.

A contractistes i subcontractistes que participen en projectes d'Obra Civil així com els seus promotors i gestors.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Gener de 2020

Crèdits:
20 ECTS
(117 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs