UP

Emprenedoria

Postgrau Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'Escola d'Enginyeria d'Igualada (Universitat Politècnica de Catalunya), juntament amb Jove Cambra Igualada, organitza aquest postgrau adreçat a emprenedors, intraempenedors i a aquelles persones que tenen intenció de liderar un nou projecte, ja sigui empresarial, intraempresarial o social.
S'estructura com un postgrau eminentment pràctic, on la interacció amb emprenedors reals, empreses i empresaris configurin un valor afegit diferencial, a la vegada que garanteixi el sorgiment de projectes. Tenint en compte l'actual conjuntura econòmica i social, són els principals objectius del postgrau:
· Provocar la creació d'empreses i projectes
· Crear xarxa i comunitats emprenedores
· Potenciar i difondre el diferents tipus d'emprenedoria: empresarial, social i intraemprenedora

Objectius

L'objectiu bàsic d'aquest programa és la posada en marxa d'una nova empresa, un nou projecte social o una nova línea de negoci en una empresa consolidada. Aquest és l'objectiu principal del postgrau. Però associat a aquest objectiu, es deriven altres objectius secundaris prou importats com per a mencionar-los:
•  Coneixement dels processos necessaris per crear un pla d'empresa.
•  Adquisició de les eines per a la direcció d'una empresa o projecte.
•  Identificació de les bones idees de negoci o projecte.
•  Aplicació dels coneixements de màrqueting.
•  Entendre les claus financeres que intervenen en un negoci.
•  Complir amb els requisits legals.
•  Definir el valor que aporta la idea al mercat.
•  Planificar adequadament els recursos econòmics, humans i materials que l'empresa requerirà.

A qui va dirigit

•  Persones amb esperit emprenedor que tinguin alguna idea o projecte i vulguin convertir-lo en negoci.
•  Directors de departaments d'empreses.
•  Persones amb coneixement sobre l'àrea en la que desenvoluparà el seu projecte

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Setembre de 2017

Crèdits:
20 ECTS
(200 hores lectives)

Horari:
Divendres  17:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 13:00
Lloc de realització:
EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada
Avinguda Pla de la Massa, 8
Igualada

Import de la matrícula:
2.200 €

Idioma d'impartició:
Català

Imprimeix tot el curs