UP

Management and Positive Leadership

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

La societat i les organitzacions estan en plena evolució per reinventar-se. Això provoca les lògiques resistències al canvi que hem d'absorbir, integrar i superar, primer a nosaltres mateixos i després en els propis equips. Valors com la sostenibilitat, l'ecologisme, el benestar personal, la cooperació, l'economia col·laborativa o el consum responsable marquen i marcaran el nou rumb en la nostra societat. Factors als quals hem d'afegir la transformació digital i la irrupció de noves tecnologies disruptives, com el Big Data o la Intel·ligència Artificial. En aquest nou escenari, les organitzacions han de repensar les seves dinàmiques i orientar els seus equips al treball col·laboratiu, la creativitat i innovació constant, el pensament global i l'equilibri personal i professional.

Així doncs, en aquest nou context, les empreses han d'integrar tres conceptes: negocis, innovació i felicitat. Aquest és el camí a seguir com a motor del canvi. Universitats com la de Yale, London School of Economics o Tecn Mil·lenni estan desenvolupant investigacions en aquest àmbit; i empreses referents com Facebook, Google i Mercadona, ja desenvolupen iniciatives que fomenten la felicitat en entorns de treball, amb resultats molt satisfactoris. El benestar i la felicitat de l'empleat és, doncs, un element essencial per tenir una organització innovadora, productiva i equilibrada.

El valor diferencial del postgrau en Managament and Positive Leadership és que integra de manera coherent la innovació i la felicitat en la gestió empresarial, amb l'objectiu d'ajudar a millorar el benestar de l'organització, la seva productivitat i eficiència.

Un valor important del programa és el seu plantejament metodològic, que combina: 

 • "Learning by doing", treball amb projectes reals per a una total integració en la realitat empresarial. 
 • "Role playing vivencial" per integrar en el professional i / o emprenedor, la vivència de pràctiques simulades. 
 • "Mentorització" o tutors en l'orientació professional i empresarial.


Possibilitat d'obtenir un doble títol, màster propi per la UPC i màster oficial per l'IPB (Plytechnic Institute of Bragança) si l'alumne realitza el postgrau en Managament and Positive Leadership (30 Ects) i el màster en Business, Innovation and Happiness (60 Ects) que està en procés de disseny i que té previst iniciar a l'octubre del 2019.


Objectius

 • Integrar la felicitat en el benestar de les organitzacions.
 • Incentivar l'actitud emprenedora i per projectes.
 • Potenciar el lideratge i la comunicació efectiva i afectiva.
 • Desenvolupar la capacitat creativa i innovadora en tots els nivells de l'organització.
 • Potenciar la gestió basada en el lideratge positiu i conscient.
 • Capacitar per al treball transversal.

A qui va dirigit?

Aquest curs de postgrau està pensat per a tres perfils professionals diferenciats: 

 • Emprenedors i gerents d'empreses, amb voluntat de reinventar i adaptar les organitzacions a aquest nou estil de gestió, amb organitzacions menys jerarquitzades, orientades a projectes i amb una visió innovadora i globalitzadora dels negocis.
 • Responsables i / o directors de departaments, on la integració de la innovació i la felicitat és necessària per al seu progrés.
 • Responsables de recursos humans o felicitat en les organitzacions.

Els departaments de recursos humans s'estan transformant en els anomenats departaments de felicitat, que busquen el benestar de tot l'equip.

PROCÉS

La direcció acadèmica será l'encarregada de realitzar la valoració del currículum vitae, i si cal una entrevista personal.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
30 ECTS
(217 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:06/03/2019 Data de fi:02/10/2019
Horari:
Dimecres  18:00 a 21:00Divendres  18:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs