UP

Agile IT Management

Postgrau Presencial.

Presentació

UPC School

L'interès per l'Agilitat als departaments TIC s'ha consolidat de manera generalitzada i cada vegada més empreses situen l’agilitat organitzativa com a part fonamental de la seva estratègia. Són indicadors d'aquest fet les converses sobre el tema entre membres dels departaments o la gran demanda d’especialistes en metodologies com Scrum, Kanban, Lean o DevOps als perfils que busquen les empreses.

Les organitzacions busquen a l'Agilitat una major eficiència, capacitat d'innovació i "time-to-market". Podem observar també, que la major part d'empreses han incorporat Agile o tenen la intenció de fer-ho (l'increment ha estat del 100% en els darrers 4 anys). Així mateix, es pot observar que el 87% de les empreses que han utilitzat Agile, afirmen que ha millorat el benefici dels seus projectes.

Fins ara, les iniciatives d'Agilitat s'han introduït generalment als departaments TIC de manera aïllada i seguint iniciatives personals. Alguns han agilitzat la gestió dels projectes Scrum, les operacions amb Kanban o amb Lean IT amb un èxit desigual. Aquest programa ofereix una visió completa i pràctica de les diverses opcions d'aplicació de l'agilitat al desenvolupament de software, a la gestió de la infraestructura i als serveis TIC pels usuaris.

La pràctica i l'aplicabilitat dels coneixements són prioritàries en aquest programa. La majoria de les classes del programa són tallers o pràctiques, i l’aprenentatge de la teoria es realitza de manera on-line preferentment, seguint el model pedagògic “flipped-classroom”.

Els principals interessats en aquest curs són desenvolupadors, administradors de sistemes, service-desk i responsables de TIC interessats a conèixer detalladamente les Metodologies Àgils.

El postgrau en Agile IT Management aborda, de manera completa i pràctica, la gestió àgil dels departaments i projectes TIC, incloent-hi continguts integrats de les tres disciplines - Scrum, DevOps i Lean IT - per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

  • Comprendre, avaluar i millorar el funcionament d'una organització àgil a nivell de planificació, de gestió de la demanda, dels projectes i de les operacions.
  • Conèixer a fons i usar de manera pràctica el framework Scrum, tant a projectes TIC com d’altres tipus (p.e. negoci o hardware).
  • Aplicar pràctiques àgils com les estimacions, definició i gestió dels requeriments o testing.
  • Conèixer  el  moviment  DevOps  (Development+Operations)  i  entendre  amb  profunditat  les  seves  pràctiques  àgils necessàries  com  la  integració  contínua,  el  desplegament  continu  i  la  gestió  de  la  infraestructura.
  • Ser capaç d’implementar les eines habituals a DevOps com Jenkins, Ansible, Vagrant, Docker, Kubernetes, Sonar o els entorns al núvol com Amazon Web Services.
  • Identificar els problemes i les seves causes i definir solucions mitjançant tècniques adreçades a la planificació i execució de millores dels serveis TIC.
  • Conèixer Lean IT, la millora continua i practicar eines Lean com el Lego Game, Value Stream Mapping i el Diagrama A3.

A qui va dirigit?

  • Graduats en Enginyeria Informàtica, en Telecomunicacions i Graduats en Enginyeria.
  • Desenvolupadors de software, administradors de sistemes i tècnics de Service Desk.
  • Responsables de Serveis d'Informació de perfil tècnic.

A la pràctica professional de les TIC hi ha perfils diversos, tant universitaris com de formació professional i altres. Per tant, el perfil professional d'ingrés, es valorarrà en funció del currículum vitae.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
15 ECTS
(120 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:12/02/2019 Data de fi:11/07/2019
Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.300 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs