UP

Aplicacions Mediambientals del SIG

Postgrau Presencial.

Presentació

18a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Sistemes d'Informació Geogràfica.

Les eines SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són una integració organitzada de hardware, software i dades geogràfiques, dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i desplegar la informació geogràficament referenciada. En la societat en què vivim, aquesta informació és clau, perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. Aquestes tecnologies incorporen excepcionals capacitats de treballar el territori, ofereixen noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn.

En el curs es combina l'aproximació a les bases d'estudi, l'estudi de casos i aplicació en tallers pràctics de mètodes i tècniques informàtiques del SIG, orientats a millorar la gestió i organització d'informació territorial, el medi ambient i els espais naturals.

El seu objectiu és la formació contínua i reorientació de professionals relacionats amb el medi ambient, la gestió i ordenació del territori i altres disciplines afins a la geografia, urbanisme, entre unes altres, que requereixen d¿incorporar les noves Tecnologies d'Informació Geogràfica (TIG).

L'alumne treballarà des de els conceptes i eines habituals, als nous vectors d'anàlisi territorial i mediambiental aplicant metodologies anàlisi espacial pròpies del SIG aplicades a  l'elaboració de cartografies intel·ligents, la gestió de recursos naturals i l'avaluació d'impacte ambiental. Utilitzant plataformes diverses com ara ArcGis i Geoomedia.

Com a tret diferencial d'altres cursos es l'alt rendiment de l'aprenentatge pràctic que aporta un bon nivell d'autonomia de treball i bona capacitació tècnica per afrontar competències de nivell en SIG en la integració de dades geoespacials, en l'elaboració de propostes, estudis i documents de base territorial, d'ordenació i gestió de l'urbanisme, d'espais naturals i del medi ambient.

El professorat compta amb una extensa experiència en la implantació de projectes SIG en la indústria i en l'administració com ho proven els projectes desenvolupats en el Laboratori de Modelització virtual de la ciutat a l'àrea SIG.

L'alumne adquireix habilitats informàtiques i destreses aplicant conceptes bàsics, directrius i components SIG efectives per a la creació de projectes en aquesta línia.

Objectius

 • Conèixer les principals bases i fonts d¿informació, els vectors i processos d¿explotació afins a l¿anàlisi territorial i mediambiental.
 • Assolir una capacitat tècnica per efectuar un procés estructurat d¿anàlisis d¿informació territorial i mediambiental en un entorn SIG.
 • Dissenyar, implementar sistemes de càlcul per a elaborar paràmetres ambientals.
 • Habilitat per identificar les problemàtiques mediambientals i el els seus criteris d¿anàlisi.
 • Capacitar per a la realització d¿estudis d¿impacte ambiental, mapes de vulnerabilitat, i d¿altres  anàlisis mediambiental amb una eina.
 • Capacitat per a desenvolupar un anàlisi de seguiment dels indicadors mediambiental en entors construïts utilitzant eines SIG.
 • Habilitat en la utilització de programes específics SIG per a les elaborar propostes específiques de desenvolupament d¿àrees naturals.

A qui va dirigit

 • Arquitectes superiors de l¿àmbit de l¿arquitectura, l¿urbanisme i el paisatge.
 • Arquitectes tècnics o enginyers tècnics implantats en l¿àmbit territorial o local.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Geògrafs, topògrafs, arqueòlegs, geòlegs.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, etc.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitats de negoci en aquest àmbit.
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
16 ECTS
(110 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/02/2018 Fi classes:25/06/2018Fi programa: 15/07/2018
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs