UP

Aplicacions Mediambientals del SIG

Postgrau Presencial.

Presentació

19a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Sistemes d'Informació Geogràfica.

Les eines SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són un referent per a, analitzar i desplegar la informació geogràficament referenciada. En la societat en què vivim, aquesta informació és clau, perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. Aquestes tecnologies incorporen excepcionals capacitats de treballar el territori, ofereixen noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn.

En el curs es combina l'aproximació a les bases d'informació, l'estudi de casos i aplicació en tallers pràctics de mètodes i tècniques informàtiques del SIG, orientats a millorar la gestió i organització d'informació territorial, el medi ambient i els espais naturals.

El seu objectiu és la formació contínua i reorientació de professionals relacionats amb el medi ambient, la gestió del territori i altres disciplines afins a la geografia o l'urbanisme, entre altres, que requereixen incorporar les noves Tecnologies d'Informació Geogràfica (TIG).

L'alumne treballarà des dels conceptes i eines habituals, als nous vectors d'anàlisi territorial, índex de caracterització mediambiental aplicant metodologies anàlisi espacial pròpies del SIG aplicades a l'elaboració de cartografies intel·ligents, la gestió de recursos naturals i l'avaluació d'impacte ambiental. Utilitzant plataformes diverses com ara ArcGIS i Geomedia.

Com a tret diferencial d'aquest postgrau, és l'alt rendiment de l'aprenentatge pràctic que aporta a l'alumne. Un bon nivell d'autonomia de treball i bona capacitació tècnica per afrontar competències de nivell en SIG en la integració de dades geoespacials, en l'elaboració de propostes, estudis i documents de mesura de canvis en els espais naturals i del medi ambient.

El professorat compta amb una extensa experiència en la implantació de projectes SIG en la indústria i en l'administració, com ho proven els projectes desenvolupats en el Laboratori de Modelització virtual de la ciutat a l'àrea SIG.

L'alumne adquireix habilitats informàtiques i destreses aplicant conceptes bàsics, directrius i components SIG efectives per a la creació de projectes en aquesta línia.

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 • Conèixer les fonts d'informació disponibles, els vectors i processos d'explotació afins a l'anàlisi territorial i mediambiental, en els diferents formats i en plataformes ArcGIS, QGIS Geomedia.
 • Assolir una capacitat tècnica per efectuar un procés estructurat d'anàlisis d'informació territorial i mediambiental en SIG.
 • Dissenyar, implementar sistemes de càlcul per a elaborar paràmetres ambientals.
 • Habilitat per identificar les problemàtiques mediambientals i els seus criteris d'anàlisi.
 • Capacitar per a la realització d'estudis d'impacte ambiental, mapes de vulnerabilitat, i d'altres anàlisis mediambientals amb una eina SIG.
 • Capacitat per a desenvolupar un anàlisi d'imatges amb teledetecció per l'estudi de seguiment dels canvis en els indicadors mediambientals i en entorns construïts utilitzant eines SIG.
 • Habilitat en la utilització de programes específics SIG per elaborar propostes específiques de desenvolupament d'àrees naturals.

A qui va dirigit?

D'entrada, qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial està capacitat per fer el màster, per tant, els àmbits dels que poden provenir els alumnes són molt diversos i nombrosos.

 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, periodisme, ciències socials, arqueologia, etc.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals, biologia, geologia, topografia, geodèsia, etc.
 • Arquitectes i enginyers tècnics.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Professionals dedicats a la cooperació i el desenvolupament .
 • Professionals del sector sanitari, agricola, del turístic, empresarial, etc.
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitas de negoci en aquest àmbit.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

SIG Open Data i Territori

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 18/02/2019. Barcelona

SIG: Estudis Mediambientals

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 20/05/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa es realitza en la modalitat de semipresencialitat. L'alumne realitzarà diferents tallers i pràctiques a classe que seran obligatoris i puntuables. Per la realització de les pràctiques fora de l'aula, l'alumne disposarà de manuals de suport i assistencia dels professors.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
16 ECTS
(110 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:18/02/2019 Data de fi:21/06/2019
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs