UP

Aplicacions Mediambientals del SIG

Postgrau Semipresencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Sistemes d'Informació Geogràfica.

En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Les eines SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són una integració organitzada de hardware, software i dades geogràfiques, dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i desplegar la informació geogràficament referenciada. En la societat en què vivim, aquesta informació és clau, perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. Aquestes tecnologies incorporen excepcionals capacitats de treballar el territori, ofereixen noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn.

En el curs es combina l'aproximació a les bases d'estudi, l'estudi de casos i aplicació en tallers pràctics de mètodes i tècniques informàtiques del SIG, orientats a millorar la gestió i organització d'informació territorial, el medi ambient i els espais naturals.

El seu objectiu és la formació contínua i reorientació de professionals relacionats amb el medi ambient, la gestió i ordenació del territori i altres disciplines afins a la geografia, urbanisme, entre unes altres, que requereixen d¿incorporar les noves Tecnologies d'Informació Geogràfica (TIG).

L'alumne treballarà des de els conceptes i eines habituals, als nous vectors d'anàlisi territorial i mediambiental aplicant metodologies anàlisi espacial pròpies del SIG aplicades a  l'elaboració de cartografies intel·ligents, la gestió de recursos naturals i l'avaluació d'impacte ambiental. Utilitzant plataformes diverses com ara ArcGis i Geoomedia.

Com a tret diferencial d'altres cursos es l'alt rendiment de l'aprenentatge pràctic que aporta un bon nivell d'autonomia de treball i bona capacitació tècnica per afrontar competències de nivell en SIG en la integració de dades geoespacials, en l'elaboració de propostes, estudis i documents de base territorial, d'ordenació i gestió de l'urbanisme, d'espais naturals i del medi ambient.

El professorat compta amb una extensa experiència en la implantació de projectes SIG en la indústria i en l'administració com ho proven els projectes desenvolupats en el Laboratori de Modelització virtual de la ciutat a l'àrea SIG.

L'alumne adquireix habilitats informàtiques i destreses aplicant conceptes bàsics, directrius i components SIG efectives per a la creació de projectes en aquesta línia.

Objectius

 • Conèixer les principals bases i fonts d¿informació, els vectors i processos d¿explotació afins a l¿anàlisi territorial i mediambiental.
 • Assolir una capacitat tècnica per efectuar un procés estructurat d¿anàlisis d¿informació territorial i mediambiental en un entorn SIG.
 • Dissenyar, implementar sistemes de càlcul per a elaborar paràmetres ambientals.
 • Habilitat per identificar les problemàtiques mediambientals i el els seus criteris d¿anàlisi.
 • Capacitar per a la realització d¿estudis d¿impacte ambiental, mapes de vulnerabilitat, i d¿altres  anàlisis mediambiental amb una eina.
 • Capacitat per a desenvolupar un anàlisi de seguiment dels indicadors mediambiental en entors construïts utilitzant eines SIG.
 • Habilitat en la utilització de programes específics SIG per a les elaborar propostes específiques de desenvolupament d¿àrees naturals.

A qui va dirigit

 • Arquitectes superiors de l¿àmbit de l¿arquitectura, l¿urbanisme i el paisatge.
 • Arquitectes tècnics o enginyers tècnics implantats en l¿àmbit territorial o local.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Geògrafs, topògrafs, arqueòlegs, geòlegs.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, etc.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitats de negoci en aquest àmbit.
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Febrer de 2018

Crèdits:
16 ECTS
(110 hores lectives)

Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs