UP

Arquitectura i Simulació Energètica: Softwares per al Disseny Eficient d'Edificis NZEB

Postgrau Online.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

La responsabilitat mediambiental està transformant el sector de l'arquitectura i la construcció cap a l'alta eficiència energètica. Les normes de l'edificació són cada cop més exigents i les certificacions d'edificis verds fan que el mercat doni un major valor a aquell immoble certificat que ha estat dissenyat sobre la base de l'estalvi energètic i l'ús de sistemes constructius i materials respectuosos amb el medi ambient.

A la Unió Europea, la Directiva 2010/31UE demana la implementació dels edificis NZEB (edificis de consum d'energia gairebé nul) a les instal·lacions públiques i a les construccions privades. L'objectiu és reduir les emissions nocives i fomentar la utilització d'energies renovables. En el marc d'aquesta sensibilitat mundial cap a l'Arquitectura Bioclimàtica, existeixen eines informàtiques que ens permeten dissenyar amb criteris mediambientals i quantificar l'impacte positiu que tindran les estratègies aplicades.

El postgrau en Arquitectura i Simulació Energètica: Softwares per al Disseny Eficient d'edificis NZEB ofereix una formació molt completa per a l'ús dels millors programes de simulació en l'àmbit de l'anàlisi bioclimàtica i energètica d'edificis: DESIGNBUILDER, ARCHIWIZARD, METEONORM, CLIMATE CONSULTANT, THERM i EINES BIM. El Building Information Modeling (BIM) és excel·lent per al dibuix arquitectònic i la realització de la documentació tècnica del projecte. En els últims anys, s'està aplicant en el camp de l'anàlisi energètica d'edificis, i en aquest curs descobrirem tot el seu potencial.

Aquest postgrau té vocació internacional i pretén satisfer la necessitat de formar professionals en el camp de la simulació i l'avaluació energètica aplicada als processos de disseny arquitectònic, rehabilitació i urbanisme.
Si ets un professional en actiu, aquest curs t'ajudarà a millorar el teu posicionament dins de l'empresa, amb l'adquisició de noves habilitats molt demandades al mercat laboral.

Objectius

 • Desenvolupar simulacions energètiques d'edificis. Gestionar paràmetres i aspectes tècnics constructius per a la realització de càlculs i obtenció de resultats aplicables a la vida real.
 • Conèixer i verificar diferents estratègies de disseny bioclimàtic. Dissenyar amb el clima i el sol, tècniques passives, tècniques actives i, finalment, aplicació de les energies renovables.
 • Estudiar l'Urbanisme Sostenible i la tendència actual cap als Net Zero Energy Buildings (NZEB).
 • Disseny d'edificis passius d'alta eficiència energètica i realització d'assessories energètiques. Avaluar i proposar millores en els projectes, que els facin molt més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

A qui va dirigit

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes Tècnics.
 • Enginyers d'Istal·lacions de Climatització.
 • Llicenciats en disciplines mediambientals.
 • Estudiants dels últims cursos d'aquestes titulacions.
 • Professionals dels sectors productius de la construcció, la indústria, l'economia, l'energia i la sostenibilitat.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El postgrau en Arquitectura i Simulació Energètica es realitza de manera online i sincronitzada. Això vol dir que, en les sessions dels dimarts i els divendres, el professor i els estudiants es connecten alhora i es troben a l'aula virtual. Cada dissabte es subministra una nova sessió gravada, per completar les 12 hores docents setmanals. Totes les sessions queden sempre enregistrades i, si no has pogut assistir a una sessió sincronitzada, tens l'opció de tornar a visualitzar-la.

Cada matèria del postgrau seguirà un ordre lògic d'aprenentatge per aconseguir el coneixement òptim de cadascuna de les eines informàtiques.

El programa es distribueix així:

 • 70% per sessions pràctiques
 • 15% per sessions teòriques
 • 15% per conferències de casos d'estudi amb professionals de l'arquitectura i l'enginyeria.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
20 ECTS
(182 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:06/03/2018 Fi classes:29/06/2018Fi programa: 27/07/2018
Horari:
Dimarts  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs