UP

Incendis. Fire Engineering

Postgrau Presencial.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering.

Aquest programa dona la preparació per accedir a una acreditació (carnet) de l'àrea d'incendis.

Les matèries perilloses, les instal·lacions ambde risc, els incendis, les explosions o els riscos tecnològics són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d'una forma global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix d'unes organitzacions preparades per a detectar-los, analitzar-los i per a desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat.

El Postgrau en Incendis 'Fire Engineering' prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta des d'una visió integral i transversal a les necessitats que les empreses i les institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering'. Aquesta formació esdevé un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat i la prevenció, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, enginyeries, entre d'altres i també per a les administracions públiques de l'àmbit de la seguretat en cas d'incendi.

Addicionalment, els alumnes estaran preparats per presentar-se a l'examen per a obtenir la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic) que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), certificació que permet habilitar-se per desenvolupar l'activitat tècnica professional en entitats col·laboradores de l'Administració de l'àmbit de prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, de nivell bàsic, de la forma prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer i a l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb el Postgrau en Incendis 'Fire Engineering' a les necessitats de protecció de la societat actual i l'alt nivell de coneixement i d'especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la 'safety engineering' amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Entrar en contacte a nivell professional amb la terminologia específica internacional (anglès) de les matèries estudiades.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements en projectes i casos pràctics.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
35 ECTS
(202 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:20/10/2017 Fi classes:06/04/2018Fi programa: 06/07/2018
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs