UP

Strategic IT Management

Postgrau Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

La Unió Europea estima que en els propers anys es necessitaran 500.000 nous professionals d'IT a tot Europa. El salari dels tècnics en IT s'està incrementant un 10% anual, i la robotització, els sistemes experts i la gestió del coneixement del client suposen una excel·lent oportunitat de creixement per a qualsevol professional.

El mercat ha evolucionat i el moment expansiu de l'economia requereix nous professionals IT orientats a entorns multicanal, al client i a la innovació mitjançant les eines digitals.

Les empreses requereixen major orientació al client intern i extern i nous mètodes de gestió (Cloud, Agile, Big Data), amb perfils que combinin millor la comprensió dels processos de negoci i els mètodes més adequats per desenvolupar solucions ràpides i eficaces. Són noves metodologies de gestió TIC orientades a la globalització, amb capacitat per gestionar infraestructures i organitzacions descentralitzades i flexibles per adequar-se al creixement de les organitzacions.

En aquest sentit, la consumerització de les solucions, el codi i les solucions obertes (LAMP), i els nous mètodes de desenvolupament i gestió d'infraestructures permeten oferir solucions molt potents i econòmiques respecte les solucions tradicionals.

El postgrau en Strategic IT Management proporciona al professional les eines per assumir majors nivells de gestió estratègica de les tecnologies de la informació, augmentant així la competitivitat de les seves organitzacions. Aquest curs s'adreça tant al professional tècnic com aquell directiu d'IT que vulgui millorar les seves competències en la gestió de la tecnologia com a element facilitador de la transformació de la seva empresa. També es dirigeix ​​a tot aquell professional que vulgui oferir serveis de consultoria a direccions TIC o fins i tot optimitzar la gestió dels recursos TIC de la seva empresa com a emprenedor.

Aquest curs ofereix una visió que combina més capacitat per gestionar projectes i departaments TIC i comunicar eficaçment els seus èxits amb les millors pràctiques en cada procés de negoci a l'hora d'incorporar eines tecnològiques que augmentin l'eficiència. Aquestes eines permetran al professional conèixer millor als seus clients, millorar l'experiència amb la seva organització i fins i tot obrir noves oportunitats de negoci.

Objectius

Sincronitzar l’estratègia del negoci (mercat, producte, objectius), amb l’estratègia de les TIC per poder aportar el màxim valor a l’organització
Conèixer les possibilitats d'aplicació de les TIC en nous models de negoci.
Dissenyar plans estratègics de sistemes.
Valorar els models de negoci més apropiats per a cada organització.
Conèixer les tècniques de gestió i les tecnologies actuals: projectes, outsourcing, planificació, etc.
Tenir una visió estratègica sobre sistemes que estan impactant en totes les organitzacions: CRM (Customer Relationship
Managemet), ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), Big Data i Machine learning.
Aportar una visió actualitzada de l'estratègia mitjançant la resolució de casos pràctics.
Gestionar equips de persones a les organitzacions.
Realitzar presentacions de projectes de forma eficaç i eficient.

A qui va dirigit?

  • Titulats superiors que desenvolupen funcions tècniques en l'empresa.
  • Directors d'informàtica i professionals d'àmbits diversos (sectors industrials, serveis...) que vulguin actualitzar les seves capacitats i conèixer les noves formes de gestió i les noves tecnologies.
  • Professionals que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la tecnologia des de l'òptica de la gestió.
  • Professionals amb funcions directives de gestió o amb potencial directiu.
  • Titulats en carreres tècniques que desitgin conèixer la situació actual i perspectives en els àmbits tecnològics i la seva aplicació en sectors.
  • Consultors que vulguin ampliar els seus coneixements en l'àmbit de la consultoria o desitgin incorporar competències que els permetin ser directors d'un departament d'informàtica o de noves tecnologies.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia

Amb l'objectiu que els alumnes adquireixin les competències i habilitats que es treballen en el postgrau, s'utilitzarà una metodologia basada en:

  • Sessions àgils i participatives amb reconeguts professionals del sector.
  • Resolució de casos pràctics de l'escola de Harvard (USA).
  • Realització d'autoavaluacions en els diferents mòduls.
  • Projecte final de postgrau, en grup i tutoritzat al llarg de tot el curs.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Novembre de 2019

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs