UP

Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA

Postgrau Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

La UPC té una clara vocació de col·laboració en el sector de l'automoció, com ho mostren les 10 edicions del Màster MIGIA, els 2 diplomes d'especialització en automoció, l'existència de les Càtedres SEAT i Applus, la formació de postgrau, en seguretat activa i passiva i en carrosseries, materials per a l'automoció, etc., l'organització de jornades, seminaris, conferències, etc. i la participació en projectes d'R + D + I en diferents especialitats (materials, nanomaterials, vehicles elèctrics, electricitat i electrònica, seguretat, etc.). El Govern d'Espanya ha optat per la formació i la innovació com a elements fonamentals per al desenvolupament econòmic i dedica una atenció especial al sector de l'automòbil. El sector de l'automoció és un dels principals motors de l'economia nacional, sent Catalunya una de les principals regions espanyoles i europees pel que fa a activitat en aquest sector. Les ocupacions més demandades pel sector corresponen a perfils tècnics destinats a àrees d'R + D, disseny i enginyeria (informe sectorial d'automoció, CEAM 2010).

Concretament i en relació als continguts d'aquest curs de postgrau, es troben a faltar, per part de la indústria automotriu, professionals especialitzats en: el sistema elèctric i desenvolupament de mall de cables en un vehicle, les diferents fonts d'energia, i la seva gestió, per impulsar vehicles elèctrics; l'arquitectura de comunicació electrònica, en alguns casos pròpies i en altres adaptades al sector; analitzar i reduir la susceptibilitat de components i peces a les interficies conduïdes o induïdes, el desenvolupament de noves unitats de control electrònic per reduir costos i pes en el vehicle; industrialització de materials plàstics, específicament en la fabricació de sistemes d'il · luminació, entre altres que es detallen a les competències específiques del programa.

Aquesta situació, obliga el sector a contractar especialistes de fora de les nostres fronteres i / o formar els seus professionals després de la seva contractació, amb el conseqüent ús de recursos i sense una programació integral de l'aprenentatge ni una estructura que faciliti l'adquisició de coneixements i competències. Així mateix, els continus canvis en eines, tecnologies, exigències socials, legislació, etc., aconsellen que hi hagi un pla d'estudis per a la formació contínua dels professionals del sector, que mantingui actualitzat el coneixement i faciliti la innovació. És de ressaltar que Catalunya compta amb l'únic centre de disseny d'automòbils d'Espanya, de manera que la necessitat de professionals amb coneixements en aquesta àrea és fonamental i no estan contemplades en l'actual oferta acadèmica. A més d'aquest centre, a nivell regional hi ha nombrosos proveïdors i empreses que formen part del sector de l'automoció i la competitivitat, a nivell nacional i internacional, depèn en gran mesura del valor i capacitació que aportin els seus professionals. De la mateixa manera no hi ha publicacions que abastin el procés de desenvolupament d'un vehicle ja que les empreses ho consideren confidencial i això dificulta l'aprenentatge autònom.

Objectius

L'objectiu primordial del ELTICA és formar persones que siguin capaces de:

1. Identificar, formular i resoldre, de forma òptima, problemes en els àmbits elèctrics i electrònics en un automòbil.
2. Conèixer les tecnologies, les tendències i les eines més usuals en aquest camp.
3. Concebre, dissenyar, implementar i adoptar procediments de recerca que comportin la generació de coneixement i innovació.
4. Conèixer i aplicar les tecnologies existents en el mercat, així com les tecnologies emergents i adquirir les destreses necessàries per proposar aplicacions
5. Comprendre i transmetre informació-coneixement a partir de documentació cientificotècnica.
6. Analitzar i plantejar projectes considerant els diferents aspectes d'una activitat
econòmica, amb criteris de sostenibilitat.

A qui va dirigit?

Com resultat de la formació rebuda, el curs capacita per ocupar llocs de responsabilitat en:

· Disseny de sistemes elèctrics i electrònics, especialment per automoció
· Desenvolupament d'aplicacions.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Gestió de Projectes i Desenvolupament de Competències

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 04/03/2019. Barcelona

Arquitectures Electròniques. Sistemes de Comunicació, Mesura i Control en Automòbils

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 13/03/2019. Barcelona

Sistema Elèctric de Distribució

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 24/04/2019. Barcelona

Compatibilitat Electromagnètica en l'Automòbil

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 14/05/2019. Barcelona

Sensors i les Seves Interfícies en Automoció

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 05/06/2019. Barcelona

Sistemes d'Energia i Electromobilitat

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 02/09/2019. Barcelona

Sistema d'Il·luminació i Senyalització en l'Automòbil

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 18/09/2019. Barcelona

Electrònica d'Informació i Entreteniment (Infotainment)

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 09/10/2019. Barcelona

Disseny i Validació d'Unitats Electròniques

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 29/10/2019. Barcelona
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 650 705 618

Crèdits:
35 ECTS
(310 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:04/03/2019 Fi classes:25/11/2019Fi programa: 10/12/2019
Horari:
Dilluns  17:30 a 21:30Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30
Lloc de realització:
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona

Import de la matrícula:
5.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs