UP

Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió

Postgrau Presencial.

Presentació

7a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

La situació actual del mercat de l'automòbil planteja la necessitat d'implantar noves tecnologies que redueixin la dependència del petroli i, sobretot, minimitzin les emissions contaminants. Hi ha una creixent conscienciació de l'usuari final per intentar que l'impacte de la seva activitat sigui la menor possible. Per aquesta raó, des de fa ja un temps tant la indústria de l'automòbil com les administracions treballen en l'alternativa d'un vehicle híbrid o elèctric, per afrontar el repte de la recerca, desenvolupament i innovació en aquest tipus de vehicles.

Actualment, tots els fabricants de vehicles tradicionals i un gran nombre de nous fabricants apareguts amb la incidència de l'electricitat a l’automòbil competeixen per desenvolupar tot tipus de vehicles que s’integrin en el mercat. Per tant, vehicles híbrids, elèctrics i de pila de combustible són cada dia més habituals en el catàleg de models disponibles, convertint-se a vegades en l’única opció de motorització a escollir per certs vehicles, bé siguin urbans, esportius, tot terreny i fins i tot vehicles industrials, cobrint tots els segments del mercat.

Des de fa alguns anys, en el sector d’automoció ja s'ha iniciat una col·laboració amb empreses del sector que requereix adaptació per part dels professionals i l'arribada de nous perfils de formació. De manera complementària, l'aparició d'aquests vehicles requereix de l'adaptació de les infraestructures actuals, incorporant punts de recàrrega, i de les polítiques de mobilitat actuals, fomentant un ús alternatiu del concepte de vehicle convencional i potenciant l’entrada al mercat de més models sostenibles.

Les previsions del Ministeri d'Indústria són que l'any 2020 es fabricaran a nivell nacional uns 250.000 vehicles que incorporin aquestes tecnologies, que implicaran canvis en els vehicles, i també en certes infraestructures per poder acollir-los. S'ha de resoldre el tema dels punts de recàrrega, millorar l'emmagatzematge de l'energia, o solucionar temes legals sobre qui es fa càrrec del pagament en els pàrquings de les comunitats de veïns, entre altres assumptes. Tot i això, la demanda és imminent. En el sector ja es treballa amb la col·laboració, en molts casos, d'enginyers que han vingut d'altres països, on hi ha més tradició en aquest tipus d'especialització.

Per tant, aquest programa dóna resposta a totes aquestes noves necessitats de formació en professionals especialitzats, mitjançant una metodologia de sessions teòriques, casos pràctics, aplicacions i visites tècniques a empreses del sector.

Objectius

  • Analitzar els sistemes i tecnologies de propulsió elèctrica i híbrida (combinació d'elèctrica amb la tradicional de combustió interna).
  • Estudiar la tipologia i configuració de la hibridació segons el tipus de vehicles.
  • Aprendre els fonaments tècnics dels motors elèctrics utilitzats, i dels sistemes de càrrega dels elements d'emmagatzematge d'energia.
  • Analitzar els sistemes d'emmagatzematge d'energia i de la gestió interna d'aquesta.
  • Desenvolupar la gestió i disseny de les xarxes de distribució d'energia per tal d'assegurar la recàrrega d'aquests vehicles en l'àmbit urbà.

A qui va dirigit?

  • Enginyers i enginyers tècnics.
  • Professionals de la indústria de l'automoció, tant fabricants com empreses auxiliars.
  • Empleats de laboratoris d'assaig.
  • Professionals d'entitats públiques amb lligams tecnològics.
  • Professionals de la mobilitat.

Metodologia

La metodologia d'aquest curs de postgrau, pioner a tot l'estat pel que fa a temàtica, inclou casos pràctics que l'estudiant ha de resoldre a partir de les exposicions teoricopràctiques del professorat, visites tècniques a empreses del sector amb la finalitat d'interactuar i aprofundir en el món real i en els reptes actuals, per conèixer les línies de treball i veure la gestió i els problemes amb els què es troben els professionals.

Aquesta metodologia es complementa amb la realització d'un projecte final en grup, en el qual l'estudiant ha d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del postgrau. Aquest projecte consistirà en la concepció d'un vehicle híbrid o elèctric pertanyent a qualsevol categoria (motocicleta, turisme o vehicle industrial).

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Febrer de 2020

Crèdits:
20 ECTS
(135 hores lectives)

Horari:
Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs