UP

Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

Postgrau Presencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció.

El present postgrau constitueix la primera part del Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica i respon a la necessitat que el sector de l'edificació té de professionals especialistes en les fases prèvies al desenvolupament del projecte constructiu. És un camp de l'actuació professional que requereix de coneixements i habilitats que no s'imparteixen en els estudis acadèmics actuals.

Aquests coneixements inclouen la construcció històrica, ineludible per entendre les estranyes combinacions de materials i elements dels edificis històrics, i la seva avaluació prestacional, estructural o d'habitabilitat i seguretat per obtenir els criteris que permetran discernir els valors culturals de l'edifici. La coordinació i conjunció de sabers tan diversos és l'objectiu essencial del postgrau.

Sumat a això, la recent reforma (2013) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d'augmentar la responsabilitat dels tècnics als quals se'ls exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu- estructurals dels edificis i de la seva corresponent avaluació prestacional.

Per assolir tots aquests objectius, el postgrau reuneix la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant 12 anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les 6 edicions del màster equivalent de la UPC, que ha transformat en professionals experts al nombrós conjunt d'alumnes que els han cursat.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Disposar de coneixements, criteris i mètodes d'investigació per comprendre la raó de ser i el comportament de les construccions històriques.
 • Saber reconèixer i comprendre els principis de la mecànica de sòlids i medis continus aplicats a les estructures portants i cimentacions històriques, radicalment diferents a les actuals donada la seva manca de resistència a tracció.
 • Comprendre i avaluar el comportament ambiental dels edificis històrics i el dels seus possibles usuaris per tal d'aprofitar les seves característiques, inèrcies, ventilacions, etc. per assolir el màxim confort i eficiència tèrmica.
 • Dominar, mitjançant les tècniques més recents a nivell internacional, el procés d'avaluació completa de totes les prestacions de l'edifici i el diagnòstic de les lesions i els seus processos de degradació.
 • Conèixer com les normatives vigents afecten els edificis històrics, protegits o no, i els mètodes per demostrar "el major grau d'adequació possible", tal com requereix el nou CTE.
 • Comprendre l'evolució des del seu origen fins a la situació actual dels àmbits de la Rehabilitació i la Restauració i establir procediments de treball consensuats per optimitzar les decisions bàsiques dels projectes d'intervenció.

A qui va dirigit

El curs està dirigit a professionals del sector de diferents àmbits formatius:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes tècnics
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers Industrials i d'altres especialitats
Estudiants d'últims cursos d'aquestes titulacions que estiguin interessats en la restauració.

Altres professionals especialitzats que participen habitualment en aquests projectes:
 • Historiadors, Documentalistes o Arqueòlegs
 • Restauradors, Llicenciats en Belles Arts
 • Geòlegs o professionals de la petrologia
Es valorarà l'admissió d'altres perfils professionals, prèvia entrevista personal.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
30 ECTS
(190 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/02/2019 Data de fi:12/07/2019
Horari:
Dijous  15:30 a 20:30Divendres  15:30 a 20:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs