UP

Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica

Postgrau Presencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Avaluació Prestacional (CTE) al Projecte d'Intervenció.

El postgrau en Diagnosi i Criteris per a la Intervenció en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica constitueix la primera part del Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica i respon a la necessitat que el sector de l'edificació té de professionals especialistes en les fases prèvies al desenvolupament del projecte constructiu. És un camp de l'actuació professional que requereix de coneixements i habilitats que no s'imparteixen en els estudis acadèmics actuals.

Aquests coneixements inclouen la construcció històrica, ineludible per entendre les estranyes combinacions de materials i elements dels edificis històrics, i la seva avaluació prestacional, estructural o d'habitabilitat i seguretat per obtenir els criteris que permetran discernir els valors culturals de l'edifici. La coordinació i conjunció de sabers tan diversos és l'objectiu essencial del postgrau.

Sumat a això, la recent reforma (2013) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), si bé flexibilitza el seu propi compliment, ho fa a canvi d'augmentar la responsabilitat dels tècnics als quals se'ls exigeix un coneixement exhaustiu de les característiques constructiu- estructurals dels edificis i de la seva corresponent avaluació prestacional.

Per assolir tots aquests objectius, el postgrau reuneix la dilatada experiència acumulada pels seus professors durant 12 anys en el postgrau en Restauració Arquitectònica i en les 6 edicions del màster equivalent de la UPC, que ha transformat en professionals experts al nombrós conjunt d'alumnes que els han cursat.

Objectius

 • Disposar de coneixements, criteris i mètodes d'investigació per comprendre la raó de ser i el comportament de les construccions històriques.
 • Saber reconèixer i comprendre els principis de la mecànica de sòlids i medis continus aplicats a les estructures portants i cimentacions històriques, radicalment diferents a les actuals donada la seva manca de resistència a tracció.
 • Comprendre i avaluar el comportament ambiental dels edificis històrics i el dels seus possibles usuaris per tal d'aprofitar les seves característiques, inèrcies, ventilacions, etc. per assolir el màxim confort i eficiència tèrmica.
 • Dominar, mitjançant les tècniques més recents a nivell internacional, el procés d'avaluació completa de totes les prestacions de l'edifici i el diagnòstic de les lesions i els seus processos de degradació.
 • Conèixer com les normatives vigents afecten els edificis històrics, protegits o no, i els mètodes per demostrar "el major grau d'adequació possible", tal com requereix el nou CTE.
 • Comprendre l'evolució des del seu origen fins a la situació actual dels àmbits de la Rehabilitació i la Restauració i establir procediments de treball consensuats per optimitzar les decisions bàsiques dels projectes d'intervenció.

A qui va dirigit?

El curs està dirigit a professionals del sector de diferents àmbits formatius:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació i Arquitectes tècnics
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers Industrials i d'altres especialitats
Estudiants d'últims cursos d'aquestes titulacions que estiguin interessats en la restauració.

Altres professionals especialitzats que participen habitualment en aquests projectes:
 • Historiadors, Documentalistes o Arqueòlegs
 • Restauradors, Llicenciats en Belles Arts
 • Geòlegs o professionals de la petrologia
Es valorarà l'admissió d'altres perfils professionals, prèvia entrevista personal.

Casos

 • Catedrals: Barcelona, Lleida, Castelló d'Empúries, Mallorca i Tarazona.
 • Monestirs: Poblet, Santes Creus, Sant Llorenç prop Bagà i San Millán de la Cogolla.
 • Obres de Gaudí: Casa Botines, Palau Güell i església de la Colònia Güell.
 • Altres edificis: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, etc.. de gran interès didàctic.
Tots aquests casos han estat estudiats pels professors en els seus treballs professionals.


Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
30 ECTS
(190 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/02/2019 Data de fi:12/07/2019
Horari:
Dijous  15:30 a 20:30Divendres  15:30 a 20:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs