UP

Modelatge i Anàlisi de Models d'Informació

Postgrau Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci.

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional: genera noves eines que canvien el valor del producte que s'ofereix, implica canvis en els canals de comunicació, els recursos que es necessiten, els canals d'accés als clients, així com la relació amb els col·laboradors. Comporta, per tant, nous models de negoci.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració BIM, cal aprendre aimplementar-los. Això implica aprendre a modificar les estructures organitzatives i els hàbits de relació humana i contractual.

Les actuals lleis de contractació pública dels països europeus estableixen la conveniència d’adoptar mitjans digitals per a la redacció i execució dels projectes d’edificació i infraestructures i identifica el BIM com un criteri exigible en les contractacions.

L'agost de 2015 el Ministeri de Foment va crear la “Comissió BIM” la qual estableix el full de ruta que convertirà l’ús de BIM en obligatori per tota licitació pública en dues fases: 17 de desembre de 2018 en el cas de Licitacions Públiques d’Edificació, ampliant-se al 26 de juliol de 2019 per a Licitacions Públiques d’Infraestructures.

Molts dels llocs de treball que s'ofereixen en l'àmbit nacional i, especialment, en l'àmbit internacional, requereixen habilitats relatives al BIM que són cobertes per aquest programa de postgrau.

El postgrau en Modelatge i Anàlisi de Models d'Informació, permet a l’alumne especialitzar-se com a mínim en una de les tres línies disponibles: Edificació, Instal·lacions i Estructures, restant a disposició de l’alumne el material didàctic (vídeos elaborats pels mateixos professors) dels softwares de la resta d’especialitzacions. D’aquesta manera, s’aconsegueix que els alumnes aprenguin plegats alhora que s’especialitzen en el seu centre d’interès. A més en el programa es treballa l’anàlisi de models d’informació, la coordinació i el control de costos. Aquest programa de postgrau treballa des de la premissa de desenvolupar la capacitat d’adaptació dels professionals a les noves eines de treball que existeixen per a la priorització de la qualitat del projecte que s’entrega al client i usuari final.

Objectius

 • Entendre la metodologia BIM i saber aplicar-la en l’àmbit del disseny.
 • Generar models, analitzar-los i utilitzar-los com a eina per a la coordinació multidisciplinària.
 • Aprendre, com a mínim, una especialitat de modelat amb BIM i fins a tres especialitats de modelatge: Edificació, Estructures i Instal·lacions.
 • Utilitzar instruments específics per al modelatge i anàlisi de models BIM.
 • Emprar eficaçment les eines de software més representatives en el mercat existent.
 • Participar del procés de profunda transformació que està experimentant el sector de l’edificació.
 • Participar en la nova indústria del sector de l’edificació i liderar-la en el futur.
 • Millorar la competitivitat en el sector de l’edificació. Aprofitar les noves oportunitats de feina que estan sorgint al voltant del procés de l’adopció del BIM a escala global.

A qui va dirigit?

A professionals relacionats amb les àrees de disseny, càlcul i gestió de la construcció.

A titulats del sector:

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors.
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats.
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics.

A estudiants d'últims cursos de les titulacions anteriors.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gràcies a l'especial disseny i metodologia d'aquest programa de formació, l'alumne pot explorar i conèixer diverses realitats BIM que li permetran obtenir una visió holística i estratègica. Només així, serà capaç d'entendre l'abast actual del BIM, Building Information Modeling, i la seva projecció de futur.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
20 ECTS
(117 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:25/01/2019 Data de fi:04/05/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs